Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Patientsäkerhet (TFRF45), 7.5 hp

Patient Safety

Kursen Patientsäkerhet har som syfte att ge ökad förståelse för hur människan, tekniken och organisationen och samspelet mellan dessa (MTO-perspektiv) kan påverka riskbilden i en verksamhet. Kursen vill ge ökad förståelse för dessa faktorers viktiga roll i verksamheters strategier för förebyggande riskhantering och i utformandet av åtgärder för ökad säkerhet. Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap och insikt om förutsättningar (teoretiskt och praktiskt) för att uppnå hög säkerhet ur patientperspektiv och systemperspektiv i hälso- och sjukvården.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Gymnasieexamen inom vård och omsorg, eller högskoleexamen inom hälso- och sjukvård (exempelvis läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog, apotekare, receptarie, biomedicinsk analytiker eller medicinteknisk personal).

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2021, 2021-09-20 - 2022-01-16
Plats Lund
Studietakt Distans • Kvartsfart • Blandad undervisningstid
Språk Svenska
Anmälan senast 2021-04-15 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRF45
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Åsa Ek asa.ek@design.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27