Fristående kurser

Höstterminen 2021

 

 

Aerosolteknologi (TFRG10), 7.5 HP

Att utforma tankestöd i vardagen (TFRB20), 10 HP

Avfallshantering och resurshushållning (TFRG41), 15 HP

Biobaserade byggmaterial (TFRP10), 7.5 HP

Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonik (TFRC20), 15 HP

Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext (TFRP60), 7.5 HP

Effektiv C (TFRG70), 7.5 HP

e-Miljöpsykologi (TFRG30), 15 HP

Energimarknader (TFRP41), 7.5 HP

Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser (TFRP50), 7.5 HP

Fastighetsvärdering (TFRG85), 7.5 HP

Introduktion till hållbar energiförsörjning (TFRD80), 7.5 HP

Mat, myter och molekyler (TFRC35), 7.5 HP

Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv (TFRF56), 7.5 HP

Miljösystemanalys, livscykelanalys (TFRP65), 7.5 HP

Människan och inomhusmiljön (TFRC05), 7.5 HP

Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 2 tillämpning (TFRG90), 7.5 HP

Patientsäkerhet (TFRF45), 7.5 HP

Porslin - från 3D-design till produktion (TFRD85), 4 HP

Programmering, grundkurs (TFRD48), 7.5 HP

Programmeringsteknik - fördjupningskurs (TFRD49), 7.5 HP

Riskanalysens och riskhanteringens grunder (TFRP25), 7.5 HP

Riskhantering i byggtekniska tillämpningar (TFRP35), 7.5 HP

Rum, scenografi och landskap (TFRC10), 15 HP

Rättsekonomi (TFRP55), 7.5 HP

Samhällssäkerhet och resiliens (TFRP30), 7.5 HP

Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I (TFRG75), 7.5 HP

Tarmflorans betydelse för hälsa (TFRP15), 7.5 HP

Universell utformning - designperspektiv, metoder och utvärdering (TFRD35), 7.5 HP

Urban ekonomi (TFRP70), 7.5 HP

Visuella tekniker (TFRD05), 7.5 HP

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2021-03-11