Elektroteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

En civilingenjörsutbildning i elektroteknik ger dig nyckeln till det högteknologiska samhället och med denna kunskap kan du förändra och förbättra världen. Civilingenjören i elektroteknik skapar hållbara lösningar för dagens och morgondagens samhälle.

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta med utveckling inom energiförsörjning, energikällor, fordon- och transportsystem, datakommunikation, industrirobotar, mobiltelefoni och all den teknik som hanterar vårt digitala samhälle. Det är stor brist på civilingenjörer i elektroteknik så arbetsmarknaden är god.

Utbildningen är teoretisk i kombination med många laborationer och projekt. Du får en stark teoretisk grund av matematik och fysik och samtidigt en god träning i att konstruera, mäta och programmera.

Du får också lära dig mäta, behandla och överföra signaler i olika former och att använda simuleringsverktyg, samt att konstruera till exempel filter och förstärkare.

Programmet präglas av LTH:s forskning inom bl. a. telekommunikation, elektronikkonstruktion, medicinsk teknik och energiteknik. Det är stor valfrihet inom utbildningen. Hela tio olika specialiseringar, som är starkt knutna till forskargrupper som bedriver världsledande forskning inom t ex reglerteknik, nanoelektronik, medicinsk teknik och kommunikation.

Utbildningen i Elektrotekniks främsta mål är att ge en hög kompetens i analys och syntes av elektrotekniska system Viktiga moment i utbildningen utgörs därför av kurser som ger ingående kännedom om såväl komponenter som system. Detta tillsammans med den stora bredd som civilingenjörsutbildningen i elektroteknik ger kombinerad med en god träning i att snabbt sätta sig in i nya områden, gör att man som färdig ingenjör är attraktiv på en vid arbetsmarknad.

Utbildningen kan göra dig både till expert med mer specialiserad kunskap, eller generalist genom att göra ett bredare val av kurser. Kombinerade dator- och elektronikkunskaper ger större kompetens vad gäller att koppla ihop datorn med omgivningen, exempelvis med drivrutiner och elektronikmoduler.

Du som har (eller får efter de inledande kurserna) ett stort intresse för datorer och programvaruteknik har mycket att hämta i utbildningen. Du kan läsa i stort sett samma kurser som programmet Datorteknik. Då får du en en större möjligheter till förståelse för maskinvaran genom till exempel mätteknik, styrning, grafikhårdvaran eller dylikt.

Det är stor brist på civilingenjörer i elektroteknik, vilket betyder det är en fantastisk arbetsmarknad som väntar dig. Arbetsmarknden för civilin­genjörer inom elektroteknik är mycket god såväl inom industrin som i den akademiska världen.

En civilingenjörsutbildning i elektroteknik ger dig nyckeln till det högteknologiska samhället. I arbetslivet kommer du att arbeta tillsammans med många andra yrkesgrupper, tjäna bra och få stora möjligheter att resa mycket eller arbeta utomlands.

Vissa civilingenjörer inom elektroteknik blir tekniska specialister, andra gör chefskarriär och några stannar kvar inom universitetet för att forska.

Många företagsledare är nu oroliga för att det inte utbildas tillräckligt många ingenjörer inom detta teknikområde. Det finns behov av både de som vill jobba väldigt tekniknära och de som är duktiga på att planera och se tekniken i ett vidare perspektiv.

Den snabba teknikutvecklingen gör att det även i framtiden kommer att finnas ett stort behov av kvalificerade ingenjörer inom området.

Kinainriktningen

Programmet erbjuder även, tillsammans med Elektroteknik och Informations- och kommunikationsteknik, en särskild Kinainriktning som du kan söka till på våren i årskurs 1.

Inriktningen innebär att du under ditt andra år läser kinesiska och kinesisk kultur parallellt med dina teknikstudier. Höstterminen i årskurs 3 är förlagd till Kina. Dessutom har du möjlighet att söka ytterligare en utbytestermin senare under utbildningen samt praktikplats och examensarbete i Kina. Kurserna inom kinesiska och kinesisk kultur ligger inom den breddande delen av din utbildning.

Kurser och upplägg

Utbildningen är indelad i ett grundblock och i ett fördjupande block. Grundblocket läses under utbildningens tre första år och innefattar enbart obligatoriska kurser.

Det fördjupande blocket läses från och med utbildningens fjärde år och innefattar en specialisering, valfria kurser samt ett examensarbete.

Syftet med specialiseringen är att du skall få väsentligt fördjupade kunskaper inom en del av det valda teknikområdet. På E-programmet kan du välja mellan olika specialiseringar vilka tillsammans kan sägas avspegla de centrala forskningsområdena inom elektroteknikområdet vid LTH. En specialisering omfattas av kurser om från cirka 90 till cirka 120 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng är på avancerad nivå.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Civilingenjör i Elektroteknik

Master of Science in Engineering, Electrical Engineering

 

Årskurs / 1 /

Elektronik

Matematik

Programmering

Fysik

Årskurs / 2 /

Analog elektronik

Digitalteknik

Datorteknik

Komponentfysik

Fysik

Matematik

Ekonomi

Programmering

Årskurs / 3 /

Elektromagnetisk fältteori

Mätteknik

Elenergiteknik

Reglerteknik

Digital signalbehandling

Kommunikation och nätverk

Elektronikprojekt

Hållbar utveckling

Matematik

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Bilder och grafik Integrerade system Energi och miljö Fotonik och högfrekvens- elektronik Kommunikationssystem Medicinsk teknik Produktion, logistik och affärer Programvara Reglerteknik och automation Signaler och sensorer

Valfria kurser

Examensarbete

Kontakt

Roger von Moltzer

Studie- och karriärvägledare

roger.von_moltzer@lth.lu.se

046–222 00 88

Åsa Vestergren

Programplanerare

asa.vestergren@lth.lu.se

046-222 73 11

Helene von Wachenfelt

Internationell koordinator

helene.von_wachenfelt@lth.lu.se

046-222 97 46

Markus Törmänen

Programledare

markus.tormanen@eit.lth.se

046-222 91 09