Hoppa till huvudinnehåll

Elektroteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Elektroteknik handlar om att utveckla framtidens teknik och samhälle i allt från medicinsk utrustning till självkörande fordon, robotar, 5G-nät och förnyelsebara energikällor. Efter utbildningen finns det en god arbetsmarknad där du har möjlighet att skapa hållbara lösningar för dagens och morgondagens samhälle.

Elektroteknik är den del av fysikämnet som i någon form handlar om elektricitet och magnetism – allt från de minsta elektroniska komponenterna i datorer och mobiltelefoner till generering och användning av elkraft. Du får en stark teoretisk grund av matematik och fysik och samtidigt en god träning i att konstruera, mäta och programmera. Redan under det första året kommer du att arbeta i projekt där du använder dina teoretiska kunskaper.

Elektroteknik på LTH är världsledande inom flera forskningsområden, t ex signalbehandling, kommunikation, integrerade system och medicinsk teknik. 
Utbildningens främsta mål är att ge en hög kompetens i analys och syntes av elektrotekniska system. Viktiga moment i utbildningen utgörs därför av kurser som ger ingående kännedom om såväl komponenter som system.

Utbildningen kan göra dig både till expert med mer specialiserad kunskap, eller generalist genom att göra ett bredare val av kurser. Kombinerade dator- och elektronikkunskaper ger större kompetens vad gäller att koppla ihop datorn med omgivningen, exempelvis med drivrutiner och elektronikmoduler.

Upplägg och innehåll

Utbildningen är indelad i ett grundblock och i ett fördjupande block. Grundblocket läses under utbildningens tre första år och innefattar enbart obligatoriska kurser. Det fördjupande blocket läses från och med utbildningens fjärde år och innefattar en specialisering, valfria kurser samt ett examensarbete.

Det är stor valfrihet inom utbildningen med hela tio olika specialiseringar, som är starkt knutna till forskargrupper som bedriver världsledande forskning inom t ex reglerteknik, nanoelektronik, medicinsk teknik och kommunikation. Många LTH-studenter får sin första anställning i direkt anslutning till sitt examensarbete som ofta görs under den sista terminen på programmet.
Det finns goda möjligheter för dig att lägga en del av din studietid utomlands.

Du som har - eller får efter de inledande kurserna - ett stort intresse för datorer och programvaruteknik kan läsa i stort sett samma kurser som LTH:s civilingenjörsutbildning Datateknik. Då får du en större möjligheter till förståelse för maskinvaran genom till exempel mätteknik, styrning, grafikhårdvara eller dylikt.

Framtiden

Avancerad elektroteknik har en stor betydelse i samhället. Civilingenjörsutbildningen i elektroteknik vid LTH är för dig som vill jobba i teknikens framkant med konstruktion av den nya teknik vi ser i samhället i dag, som exempelvis mobiltelefoner, robotar och solceller. 

Det är stor brist på civilingenjörer i elektroteknik så arbetsmarknaden är mycket god, såväl inom industrin som i den akademiska världen. Utbildningen är väl etablerad och eftertraktad på såväl den nationella som internationella arbetsmarknaden. Som färdig civilingenjör har du en nästintill tidlös kompetens och är med och påverkar hur vårt framtida samhälle kommer att se ut. Som civilingenjör är det möjligt att arbeta med allt ifrån konstruktion och produktion till utveckling och forskning. 

Efter examen kan du arbeta med att utveckla tekniken inom områden som förnybar energi, framtidens fordon, smarta hem och AI, medicinsk teknik, datakommunikation, rymdteknik, försvar, robotar, mobiltelefoni och all den teknik som hanterar vårt digitala samhälle. Du kan t ex arbeta som konsult, utvecklingsingenjör, projektledare eller välja en akademisk karriär som forskare.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Elektroteknik
Master of Science in Engineering, Electrical Engineering

Årskurs / 1 /

Elektronik

Matematik

Programmering

Fysik

Årskurs / 2 /

Analog elektronik

Digitalteknik

Datorteknik

Komponentfysik

Fysik

Matematik

Ekonomi

Programmering

Årskurs / 3 /

Elektromagnetisk fältteori

Mätteknik

Elenergiteknik

Reglerteknik

Digital signalbehandling

Kommunikation och nätverk

Elektronikprojekt

Hållbar utveckling

Matematik

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Bilder och grafik Integrerade system Energi och miljö Fotonik och högfrekvens- elektronik Kommunikationssystem Medicinsk teknik Affärsmässig elektronik Programvara Reglerteknik och automation Signaler och sensorer

Valfria kurser

Examensarbete

Roger von Moltzer

Studie- och karriärvägledare

roger.von_moltzer@lth.lu.se

046–222 00 88

Åsa Vestergren

Programplanerare

asa.vestergren@lth.lu.se

046-222 73 11

Cecilia Bruhn

Internationell koordinator

cecilia.bruhn@lth.lu.se

046 222 67 33

Markus Törmänen

Programledare

markus.tormanen@eit.lth.se

046-222 91 09