Hoppa till huvudinnehåll

Elektroteknik med automation

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Utbildningen

Utan fungerande automationssystem och elleveranser stannar vårt moderna samhälle. Därför behövs fler elektro-/automationsingenjörer som kan säkra och utveckla dessa system, vilket kräver kunskaper inom elektroteknik, automationsteknik och datorteknik. Utbildningen förbereder dig inför yrkeslivet genom att blanda teori med praktik. Nästan alla studenter på programmet väljer att utföra sitt examensarbete på ett företag. Behovet av nyutbildade inom området är stort så arbetsmarknaden ser mer än ljus ut även på lång sikt.

En elektro- och automationsingenjör arbetar med projektering, konstruktion, underhåll och drift av automations- och elanläggningar. Inom dessa områden ingår såväl hårdvaru- som mjukvaruarbete. Läser du LTH:s utbildning i elektroteknik med automationsteknik får du en kombination av breda elektrotekniska kunskaper, automationsteknik och datateknik. Utbildningen förbereder dig inför yrkeslivet och ger kunskap om såväl elkraftsystem som installationsteknik samt automationsteknik med givare, reglersystem och datorbaserade styr- och automationssystem.

I utbildningen ingår flera projektarbeten och som student får du kontakt med arbetslivet genom studiebesök och gästföreläsare från näringslivet. Inslag av pågående forskning läggs också in i kurserna.

Framtid/arbetsmarknad

Arbetsmarknaden ser mycket ljus ut så steget från avslutad utbildning till ett aktivt yrkesliv är kort.

I de framtida miljöriktiga energisystemen såsom vind-, sol- och vågkraft kommer det att krävas högteknologiska datorstyrda automationssystem för att ge en säker energiförsörjning. Automationssystem driver och övervakar medicinsk utrustning, bil-, tåg- och flygtrafik, d.v.s. stora delar av samhällets infrastruktur. Även i hemmen finns idag avancerade automationssystem för att styra och reglera inomhusklimatet och energianvändningen.

Behovet av att anställa nya ingenjörer inom elektroteknik och automationsteknik är stort enligt näringslivets egna prognoser. Studenter med en högskoleingenjörsexamen inom området kan förväntas gå ut till en mycket god arbetsmarknad. Som färdig ingenjör kan du arbeta t ex med dimensionering, projektering och utveckling av el- och automationssystem såväl inom bostadssektorn som inom industri- eller transportsektorn.

Exempel på vad du kan arbeta som: elektro-, automations- eller utvecklingsingenjör, projektledare, konstruktör, drift- och underhållsingenjör, försäljningsingenjör, utbildare, produktionschef och kvalitetsingenjör.

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning har du möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i elektroteknik vid LTH i Lund.

Upplägg och innehåll

LTH:s utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig fantastiska förutsättningar att få kontakt med regionens företag och näringsliv redan under din utbildning.

Utbildningen börjar med grundläggande matematik, elektrisk kretsteori och digital- och datorteknik samt programmering i årskurs 1. I årskurs 2 fördjupas kunskapen i elektroteknik med såväl elektromagnetism med EMC, signalbehandling, elektrisk mätteknik, energiteknik och elektriska drivsystem. Dessutom inleds automationsdelen i årskurs 2 med styr- och reglersystem för att sedan fortsätta i årskurs 3 med automationskonstruktion och installationsteknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete omfattande 15 veckor och som oftast utförs på ett företag i regionen. 

Av en ingenjör inom automations- och elektroteknikbranschen krävs idag även kunskaper inom datateknik och dator- och telekommunikation varför kurser i dessa ämnen också ingår i utbildningen.

Under utbildningens tre år kommer du att få delta i flera temadagar kring ingenjörsrollen och ingenjörsmässighet. Temadagarna kallas för Ing-dagar och är obligatoriska moment inom dina kurser. På temadagarna behandlas kunskaper och färdigheter som du behöver som färdig ingenjör, exempelvis ingenjörsmässigt skrivande, att arbeta i team, digitala spår, etik och interkulturella aspekter. Du erbjuds även möjligheten att certifiera dig i icke-teknisk ingenjörskompetens, CITIK. Du får då ett diplom som kan stärka ditt CV.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 3c (eller äldre kurs Matematik D)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Högskoleingenjörsexamen i Elektroteknik
Bachelor of Science in Engineering, Electrical Engineering

Årskurs / 1 /

Matematik

Introduktion

Digital- och datorteknik

Kretsteknik

Datorkommunikation

Programmering

Årskurs / 2 /

Utvidgad ellära

Elenergiteknik och elektriska drivsystem

Kraftelektronik

Styr- och reglerteknik

Automationsteknik

Dator- och telekommunikation

Databaser

Årskurs / 3 /

Matematik

Projekt

Automationsteknik

Valfria kurser

Datorsäkerhet

Examensarbete

Ylva Oscarsson

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

info_helsingborg@lth.lu.se

042–35 67 25

Christin Lindholm

Programledare

christin.lindholm@cs.lth.se

042–35 67 46