Hoppa till huvudinnehåll

Högskoleingenjör i elektroteknik med automation

180 högskolepoäng · 3 år · Högskoleingenjörsexamen

Utbildningen

Utan fungerande automationssystem och elleveranser stannar vårt moderna samhälle. Därför behövs fler elektro-/automationsingenjörer som kan säkra och utveckla dessa system, vilket kräver kunskaper inom elektroteknik, automationsteknik och datorteknik.

Utbildningen förbereder dig inför yrkeslivet genom att blanda teori med praktik. Nästan alla studenter på programmet väljer att utföra sitt examensarbete på ett företag. Behovet av nyutbildade inom området är stort så arbetsmarknaden ser mer än ljus ut även på lång sikt.

En elektro- och automationsingenjör arbetar med projektering, konstruktion, underhåll och drift av automations- och elanläggningar. Inom dessa områden ingår såväl hårdvaru- som mjukvaruarbete. Läser du LTH:s utbildning i elektroteknik med automationsteknik får du en kombination av breda elektrotekniska kunskaper, automationsteknik och datateknik. Utbildningen förbereder dig inför yrkeslivet och ger kunskap om såväl elkraftsystem som installationsteknik samt automationsteknik med givare, reglersystem och datorbaserade styr- och automationssystem.

I utbildningen ingår flera projektarbeten och som student får du kontakt med arbetslivet genom studiebesök och gästföreläsare från näringslivet. Inslag av pågående forskning läggs också in i kurserna.

Karriär och arbetsmarknad

Arbetsmarknaden ser mycket ljus ut så steget från avslutad utbildning till ett aktivt yrkesliv är kort.

I de framtida miljöriktiga energisystemen såsom vind-, sol- och vågkraft kommer det att krävas högteknologiska datorstyrda automationssystem för att ge en säker energiförsörjning. Automationssystem driver och övervakar medicinsk utrustning, bil-, tåg- och flygtrafik, d.v.s. stora delar av samhällets infrastruktur. Även i hemmen finns idag avancerade automationssystem för att styra och reglera inomhusklimatet och energianvändningen.

Behovet av att anställa nya ingenjörer inom elektroteknik och automationsteknik är stort enligt näringslivets egna prognoser. Studenter med en högskoleingenjörsexamen inom området kan förväntas gå ut till en mycket god arbetsmarknad. Som färdig ingenjör kan du arbeta t ex med dimensionering, projektering och utveckling av el- och automationssystem såväl inom bostadssektorn som inom industri- eller transportsektorn.

Exempel på vad du kan arbeta som: elektro-, automations- eller utvecklingsingenjör, projektledare, konstruktör, drift- och underhållsingenjör, försäljningsingenjör, utbildare, produktionschef och kvalitetsingenjör.

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning har du möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i elektroteknik vid LTH i Lund.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning.

Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att högskoleingenjörer begär minst 38 100 kronor per månad i ingångslön.

LTH:s utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig fantastiska förutsättningar att få kontakt med regionens företag och näringsliv redan under din utbildning.

Utbildningen börjar med grundläggande matematik, elektrisk kretsteori och digital- och datorteknik samt programmering i årskurs 1. I årskurs 2 fördjupas kunskapen i elektroteknik med såväl elektromagnetism med EMC, signalbehandling, elektrisk mätteknik, energiteknik och elektriska drivsystem. Dessutom inleds automationsdelen i årskurs 2 med styr- och reglersystem för att sedan fortsätta i årskurs 3 med automationskonstruktion och installationsteknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete omfattande 15 veckor och som oftast utförs på ett företag i regionen. 

Av en ingenjör inom automations- och elektroteknikbranschen krävs idag även kunskaper inom datateknik och dator- och telekommunikation varför kurser i dessa ämnen också ingår i utbildningen.

Under utbildningens tre år kommer du att få delta i flera temadagar kring ingenjörsrollen och ingenjörsmässighet. Temadagarna kallas för Ing-dagar och är obligatoriska moment inom dina kurser. På temadagarna behandlas kunskaper och färdigheter som du behöver som färdig ingenjör, exempelvis ingenjörsmässigt skrivande, att arbeta i team, digitala spår, etik och interkulturella aspekter. Du erbjuds även möjligheten att certifiera dig i icke-teknisk ingenjörskompetens, CITIK. Du får då ett diplom som kan stärka ditt CV.

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.  

Utbildningen inom Elektroteknik med automation lär dig att arbeta med lösningar för flera av de globala målen, särskilt:

 • Hållbar energi för alla     
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Hållbar konsumtion och produktion

Om du studerar till högskoleingenjör är din utbildningstid förlagd till LTH i Helsingborg, som hittas på Lunds universitet, Campus Helsingborg. Campus Helsingborg är en lärplats för många olika utbildningar där LTH är en central del av verksamheten. Här studerar 4 000 av universitetets 45 000 studenter. Verksamheten och utbildningarna präglas av gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och organisationer.

Helsingborg är landets åttonde största stad med mer än 150 000 invånare i kommunen. Campus Helsingborg ligger några minuters promenad från stadens centralstation dit du kan ta dig med buss, tåg och färja. 

Som student vid Lunds universitet, Campus Helsingborg får du mycket studentliv. Förutom allt engagemang i Helsingborg finns aktiviteter i Lund, Malmö och Köpenhamn nära.

Campus Helsingborgs webbplats

Livet som student på Campus Helsingborg (Campus Helsingborgs webbplats)

LTH vid Campus Helsingborg

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 3c (eller äldre kurs Matematik D)
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Examen

Högskoleingenjörsexamen i Elektroteknik
Bachelor of Science in Engineering, Electrical Engineering

Intervjuer

Adam Abusagr. Foto.

Industriföretag automatiserar allt mer och ingenjörer med den här sortens utbildning blir ännu attraktivare.

Adam Abusagr, el- och automationsingenjör på Höganäs AB

Efter att ha läst en kurs inom automation på gymnasiet, kände Adam Abusagr direkt att det var det han ville arbeta med i framtiden. Med en grund i elektroteknik från gymnasiet kombinerat med sitt intresse för automation, kändes det som ett självklart val för Adam att välja LTH:s högskoleutbildning, Elektroteknik med automation.

Idag arbetar Adam inom industrin på företaget Höganäs AB, som han lyckades få en anställning på redan innan han var färdig med sina studier.

– Höganäs har försett mig med en mängd olika utbildningar, både interna och externa, för att jag skall kunna utföra mina arbetsuppgifter på ett bra och säkert sätt. Det känns väldigt bra att man väljer att satsa på nyexaminerade ingenjörer, då vi är framtidens arbetskraft. Jag kommer att genomdriva utveckling inom diverse automationsprojekt, främst inom process- och maskinsäkerhet.

En automationsingenjör är delaktig i projekten från förstudie till fullbordat projekt. Man är med att specificerar anläggningar, dokumenterar och planerar projekten. Som nyexaminerad kommer jag att få egna projekt med mentorskap av en erfaren automationsingenjör, vilket är ett utmärkt sätt att komma in i arbetet och utvecklas som ingenjör.

Att Adam lyckades få sitt första jobb innan avslutade studier hänger väl samman med att arbetsmarknaden ser väldigt ljus ut för el- och automationsingenjörer.

– Industriföretag automatiserar allt mer och ingenjörer med den här sortens utbildning blir ännu attraktivare. Det talas mycket om brist på ingenjörer och framförallt inom automation, och det stämmer. Vi behövs, och jag tror inte att arbetsmarknaden på något sätt kommer att minska inom snar framtid.

Att söka sitt första jobb inom utbildningen var en häftig känsla menar Adam, men också en stor utmaning då det är mycket att tänka på.

– När man söker sitt första jobb är det värt att tänka på att en el- och/eller automationsingenjör ofta jobbar i olika projekt, och därför är det extra viktigt att man faktiskt är sig själv på de intervjuer man går på. När det kommer till att hitta och söka jobb så är mitt tips att man går på LTH:s arbetsmarknadsmässor, så som MässING och ARKAD, för att bygga sitt kontaktnät redan där.

Läs hela Adams berättelse 
Dölj Adams berättelse 
Carolina Björklund. Foto.

Det bästa är helt klart utvecklingen. Med det menar jag att man aldrig slutar lära sig. Det kommer hela tiden nya saker och man måste alltid vara med och hålla sig uppdaterad.

Carolina Björklund, student

Carolina Björklund fick upp ögonen för Elektroteknik med automation efter en rekommendation av sin gymnasielärare. När hon läst på om utbildningen bestämde hon sig snabbt för att söka den.

Vad tycker du är det bästa med utbildningen?

Helt klart utvecklingen, att man aldrig slutar lära sig. Det kommer hela tiden nya saker och man måste alltid vara med och hålla sig uppdaterad. Jobbmöjligheterna är därmed också väldigt breda.

Vad vill du arbeta med i framtiden?

Med att konstruera en del i en tillverkningsprocess exempelvis för maskiner. Men allt med utbildningen är kul och det finns inget i dagsläget som jag inte kan tänka mig.

Berätta lite om studentlivet

Det är ett stort steg man tar i livet när man bestämmer sig för att plugga och kanske flytta ifrån sin familj och vänner. Som ny kan det vara lätt att tro att du är helt ensam, men de flesta känner precis likadant som du själv gör. Studentlivet hjälper många enormt. Du träffar vänner för livet och får en väldigt speciell samhörighet. Alla studiekamrater blir som ens extra familj.

Det finns mycket att engagera sig i inom studentlivet. Själv har jag valt att engagera mig genom att sitta med som Likabehandlingsombud sedan två år tillbaka, där fokus ligger på allas lika värde. Vi hjälper till om någon har synpunkter på något som är orättvist, exempelvis om man känner sig illa bemött eller att något är diskriminerande och inte står rätt till på skolan.

Läs hela Carolinas berättelse 
Dölj Carolinas berättelse 
Carolina Björklund. Foto.

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

 • Matematik 14%
 • Elektroteknik 28%
 • Automationsteknik 8%
 • Datorteknik 20%
 • Programmering 8%
 • Projekt inom automation och/eller elektroteknik 5%
 • Examensarbete och valfria kurser 17%

Kontakt

Ylva Oscarsson. Foto.

Ylva Oscarsson

Studie- och karriärvägledare

info_helsingborg@lth.lu.se
042–35 67 25

 

Dummybild.

Jessica Franzén

Programplanerare

jessica.franzen@lth.lu.se
046-222 71 17

 

Christin Lindholm. Foto.

Christin Lindholm

Programledare

christin.lindholm@cs.lth.se
042–35 67 46