Datateknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Vill du vara med att driva och leda utvecklingen av framtidens digitala system? Då är detta utbildningen för dig. Som civilingenjör i datateknik kommer du att ha stor valfrihet i yrkeslivet och du får möjlighet att arbeta med teknik som ligger i framkant av vad som är möjligt. 

I allt från det enklaste trafikljuset till den mest avancerade månlandaren finns den där – datorn. Som civilingenjör inom data är det du som tillsammans med andra designar och utvecklar mjukvaran för dagens och framtidens datorer, var de än må finnas.

Utbildningen präglas av en helhetssyn på datatekniken som innefattar människan som utvecklare och användare. I din examen kan du även till viss del ta med kurser från hela Lunds universitet, så du har alltså möjlighet att komplettera din utbildning med icke-tekniska ämnen.

På LTH får du kontakt med forskning på internationellt sett mycket hög nivå inom många områden som har med datateknik att göra, som till exempel programvaruutveckling, datasäkerhet, telekommunikation, reglerteknik och signalbehandling. 

Målet med dina studier är att du skall bli civilingenjör i datateknik och lära dig att utveckla datorprogram av skilda slag, veta hur datorer är konstruerade och hur nätverk av datorer är uppbyggda.

Du skall bli duktig i att utveckla datorprogram av olika slag, men som civilingenjör behöver du kunna mera: du skall ha en ordentlig matematisk grund och veta något om fysik, du skall känna till grunderna i elektronik och digitalteknik, veta hur datorer är konstruerade och hur nätverk av datorer är uppbyggda, du ska också kunna styra industriella processer med hjälp av datorer.

Du ska kunna presentera resultat, muntligt och skriftligt, kunna arbeta i grupp och vara förtrogen med människans roll i samhället och i de system där datorer ingår. Kurser inom alla dessa områden finns i det obligatoriska blocket på utbildningen.

Upplägg och innehåll

Under de tre första åren får du en kvalificerad teknisk utbildning med en hel del matematik och grundläggande tekniska ämnen, men tidigt ägnas även en stor del av utbildningen åt utveckling av datorprogram, datorteknik och tillämpningar. Datorn utnyttjas redan från början som ett naturligt arbetsredskap. 

De sista två åren skaffar du dig en egen profil på din utbildning genom att välja en av åtta specialiseringar och bestämma ämne för ditt examensarbete. 

Inom utbildningens ram har du också utrymme att läsa och komplettera med icke-tekniska kurser från hela Lunds universitet.  

Det blir allt vanligare att teknologerna läser ett år (normalt det fjärde) utomlands. LTH har utbytesavtal med många universitet över hela världen. 

Framtiden

Utbildningen i datateknik syftar till att möta behovet av civilingenjörer som:

  • utvecklar avancerade datatekniska lösningar, system och tillämpningar inom exempelvis processindustrin, telekomindustrin, media- och underhållningsbranschen
  • använder ett systemtänkande där såväl programvara och hårdvara som teori och tillämpningar bildar en helhet

Arbetsmarknaden ser mycket ljus ut då det finns ett stort behov av civilingenjörer i datateknik. Din kompetens kan användas inom en mängd olika områden, t.ex. processindustrin, telekom-industrin, media och underhållningsbranschen och medicinska tillämpningar. Du har även möjlighet att fortsätta med en karriär som forskare inom universitetet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2020

Examensbenämning

Civilingenjör i Datateknik
Master of Science in Engineering, Computer Science and Engineering

Årskurs / 1 /

Programvaruinriktade kurser

Matematik

Tillämpningsinriktade kurser

Fysik

Årskurs / 2 /

Programvaruinriktade kurser

Hårdvaruinriktade kurser

Matematik

Tillämpningsinriktade kurser

Årskurs / 3 /

Programvaruinriktade kurser

Tillämpningsinriktade kurser

Matematik

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Bilder och grafik, hårdvarunära systemutveckling, inbyggda system, maskinintelligens, nätverk och säkerhet, programvara, software engineering, System, signaler och reglering

Valfria kurser

Examensarbete

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Åsa K Nilsson

Studie- och karriärvägledare

asa_k.nilsson@lth.lu.se

046–222 71 89

Pablo Hernandez

Programplanerare

pablo.hernandez@lth.lu.se

046-222 71 02

Carl-Johan Andersson

Internationell koordinator

carl-johan.andersson@lth.lu.se

046-222 15 11

Per Andersson

Programledare

per.andersson@cs.lth.se

046–222 46 73