Hoppa till huvudinnehåll
Kretskort.Foto.

Högskoleingenjör i Datateknik

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Utbildningen

Dataingenjörer behövs idag inom många branscher såsom design, sjukvård, miljö, finans, energi, media och tillverkning. Utbildningen handlar om datorsystem, både programvara och hårdvara, och präglas av ett ingenjörsmässigt arbetssätt. Genom att du i utbildningen tränas i olika projekt- och kravhanteringsmetoder förbereds du hela tiden inför ditt kommande yrkesliv. Du får också ta del av utbildningens goda kontakter med det lokala näringslivet genom gästföreläsare, studiebesök och projektarbeten. 

Datateknik är ett område i ständig förändring. Du kommer både under din utbildning och i ditt arbetsliv vara delaktig i denna spännande utveckling. Som dataingenjör kan du arbeta inom hela fältet mellan teknik och människa.  Utvecklingen inom datatekniken kommer att innebära ett allt större ansvar hos ingenjören som måste kunna anpassa tekniken till det samhälle vi lever i. Detta är en av de stora utmaningarna och det som gör ingenjörsyrket till ett framtidsyrke.

Utbildningen ger dig en bred teoretisk kunskapsbas inom datateknikområdet. För att få verklighetsförankring och för att ge dig färdigheter kopplas denna kunskap under utbildningen till praktiska uppgifter, projekt och problemlösning.

Framtid/arbetsmarknad

Högskoleingenjörer går en god och balanserad arbetsmarknad till mötes. Det finns en stor efterfrågan på högskoleingenjörer inom datateknik. Steget från avslutad utbildning till ett aktivt yrkesliv är kort. Utbildningen ger dig goda tekniska kunskaper vilket innebär att du efter avslutad utbildning kommer kunna vara produktiv direkt vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. 

Dataingenjörer behövs idag inom många branscher såsom design, sjukvård, miljö, finans, energi, media och tillverkning. Exempel på vad du kan arbeta som är programmerare, utvecklings- och testingenjör, drift- och underhållsingenjör, projektledare, systemutvecklare, embedded software-expert, IT-konsult och utbildare inom IT.

Upplägg och innehåll

LTH:s utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig unika förutsättningar att få kontakt med regionens företag och näringsliv redan under din utbildning. 

Det första året ger kunskap om de grundläggande byggstenarna i datorn: digitalteknik, datorteknik, inledande datorkommunikation, programmering samt basfärdigheter i matematik.

Det andra året ägnas åt projektarbete och programmets profilämnen: datorsystem, databaser, tele- och datorkommunikation samt objektorienterad modellering och design.

Det tredje året innehåller fördjupningskurser, projekt med introduktion till idéutveckling och kravhantering samt examensarbete. Utveckling av datorbaserade system är oftast en uppgift för projektgrupper av olika storlek och därför är projektarbete en central del av utbildningen.

Som student får du inblick i arbetslivet genom studiebesök, gästföreläsare från näringslivet och projektarbete med företag som kunder. Nästan alla studenter på programmet väljer att utföra sitt examensarbete på ett företag, oftast som en följd av näringslivskontakter tidigare under utbildningen.

Under utbildningens tre år kommer du att få delta i flera temadagar kring ingenjörsrollen och ingenjörsmässighet. Temadagarna kallas för Ing-dagar och är obligatoriska moment inom dina kurser. På temadagarna behandlas kunskaper och färdigheter som du behöver som färdig ingenjör, exempelvis ingenjörsmässigt skrivande, att arbeta i team, digitala spår, etik och interkulturella aspekter.

Du erbjuds även möjligheten att certifiera dig i icke-teknisk ingenjörskompetens, CITIK. Du får då ett diplom som kan stärka ditt CV.

Vill du fortsätta studera har du efter avklarad högskoleingenjörsutbildning möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i datateknik vid LTH i Lund.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 3c (eller äldre kurs Matematik D)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Högskoleingenjörsexamen i Datateknik
Bachelor of Science in Engineering, Computer Science and Engineering

Årskurs / 1 /

Matematik

Introduktion

Digital- och datorteknik

Kretsteknik

Datorkommunikation

Programmering

Årskurs / 2 /

Matematik

Datorarkitekturer

Programmering fördjupning

Databaser

Styr- och reglerteknik

Objektorienterad modellering och design

Dator- och telekommunikation

Projekt

Årskurs / 3 /

Projekt

Kravhantering

Realtidssystem

Valfria kurser

Datorsäkerhet

Examensarbete

Ylva Oscarsson

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

info_helsingborg@lth.lu.se

042–35 67 25

Christin Lindholm

Programledare

christin.lindholm@cs.lth.se

042–35 67 46

Christian Nyberg

Biträdande programledare

christian.nyberg@eit.lth.se

046-222 91 74