Högskoleingenjör i Datateknik

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Det finns en stor efterfrågan på högskoleingenjörer inom datateknikområdet. Datateknik (180 hp) är en bred datautbildning vilket efterfrågas av arbetsgivarna. Utbildningen har mycket goda kontakter med det lokala näringslivet, och är förberedande inför kommande yrkesliv genom träning i olika projekt- och kravhanteringsmetoder.

Datateknik är ett område i ständig förändring. Du kommer både under din utbildning och i ditt arbetsliv vara delaktig i denna spännande utveckling - en utveckling av nya idéer, tekniker och oanade möjligheter! Datateknikutbildningen ger dig goda tekniska kunskaper vilket innebär att du efter avslutad utbildning kommer genom din tekniska bredd och branschkunskap vara produktiv direkt och därmed mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

Datateknikutbildningen handlar om datorsystem, både programvara och hårdvara samt de tekniska gränssnitten mot den miljö i vilken datorsystemen skall verka. Utbildningen i datateknik präglas av ett ingenjörsmässigt arbetssätt och ger dig en bred teoretisk kunskapsbas inom datateknikområdet. För att verklighetsförankra och ge dig färdigheter kopplas denna kunskap under utbildningen till praktiska uppgifter, projekt och problemlösning.

Att arbeta som dataingenjör innebär att man kan arbeta inom hela fältet mellan teknik och människa. Ett datorsystem är sällan en isolerad del, utan finns i samverkan med människor och andra system. Tekniken håller på att få en allt större betydelse för hur vi lever våra liv; tänk bara på allt vi idag utför med hjälp av en mobiltelefon. 

Vi kan och kommer också att kunna t ex styra olika saker via trådlös kommunikation så som hushållsmaskiner, betalningar, bilar mm. Denna utveckling kommer att innebära ett allt större ansvar hos ingenjören som måste kunna anpassa tekniken till det samhälle vi lever i. Detta är en av de stora utmaningarna och det som gör ingenjörsyrket till ett framtidsyrke.

Som student i datateknik kan du både under din utbildning och i ditt arbetsliv vara delaktig i denna spännande utveckling - en utveckling av nya idéer, tekniker och oanade möjligheter!

Fortsatt utbildning

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning har du möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i datateknik vid LTH i Lund.

Framtiden

Högskoleingenjörer går en god och balanserad arbetsmarknad till mötes.

Dataingenjörer har en bred arbetsmarknad och behövs idag inom många branscher såsom design, sjukvård, miljö, finans, energi, media, tillverkning och många fler. Det innebär att du kan arbeta i nästan vilken bransch som helst.

Nya produkter och tjänster för olika typer av företag och branscher skapas ständigt. En ny trend är att kunderna själva mer och mer deltar i utvecklingen av produkter och tjänster som t ex via open source och Web 2.0 vilket skapar nya former av samverkan och nätverkskapande. En annan trend är att vi kommunicerar - chattar, bloggar, twittrar - mer och mer med varandra på olika sätt och med hjälp av olika tekniker. Det dyker ständigt upp nya sätt och möjligheter.

Som dataingenjör har du fantastiska möjligheter att vara med och påverka utvecklingen och framtiden.

Exempel på vad du kan arbeta som:

 • Programmerare - Programmering, underhållsservice av databaser. Mjukvaruprogrammerare, mjukvara för inbyggda system. Realtidsprogrammerare.
 • Konstruktör/utvecklingsingenjör - Projektera, konstruera och programmera automationssystem. Testning, drifttagning. PLC-programmering.
 • Testingenjör - Testning av mjukvara, utveckla testverktyg, felsökning (letar efter buggar i programvara).
 • Drift- och underhållsingenjör - Underhåll av databassystem, support av nätverksprodukter, uppdatering av IT-system.
 • Projektledare- Planering och projektering, projektledning, kravspecificering, kundanpassning.
 • Systemutvecklare - Utveckling av övergripande system, skapa simuleringsplattformer och ledningssystem, designa överföringssystem för databaser, utveckla mjukvara, kravspecificering.
 • Embedded software-experter - Utveckla program för inbyggda processorer, t ex inom fordonsindustrin och medicinteknik.
 • IT-konsult - Programutvecklare, strategi/analys, testning, databasarbete, dokumentering, systemdesign, programmering, kundanpassade systemlösningar, användbarhet.
 • Försäljningsingenjör - säljare, kundsupport.
 • Utbildare inom IT-området.

Kurser och upplägg

Det första året ger kunskap om de grundläggande byggstenarna i datorn: digitalteknik, datorteknik, inledande datorkommunikation, programmering samt basfärdigheter i matematik.

Det andra året ägnas åt projektarbete och programmets profilämnen: datorsystem, databaser, tele- och datorkommunikation samt gränssnittsteknik.

Det tredje året innehåller fördjupningskurser, projekt med introduktion till idéutveckling och kravhantering samt examensarbete. Utveckling av datorbaserade system är oftast en uppgift för projektgrupper av olika storlek. Därför är projektarbete en central del av utbildningen. Under andra och tredje året bedrivs projekten i större grupper. Kontakten med näringslivet är mycket viktig. Du som student får inblick i arbetslivet genom studiebesök, gästföreläsare från näringslivet och projektarbete med företag som kunder.

Ing-dagar

I utbildningen ingår obligatoriska Ing-dagar där du tränas i ingenjörsmässighet. Det handlar om teknisk och icke-teknisk ingenjörskompetens som du har nytta av både i utbildningen och i din framtida yrkesroll. Ing-dagarna har olika teman, t ex Ingenjörsmässigt skrivande, gruppdynamik, etiska dilemman eller interkulturella samarbeten.

Mer om Ing-dagar på Ingenjörshögskolans hemsida 

CITIK - certifiering i icke-tekniska kompetenser

Om du vill fördjupa dig i icke-tekniska kompetenser utöver Ing-dagar och samtidigt vässa ditt CV, finns det möjlighet att certifiera sig inom området. Det är helt frivilligt och kräver att du självständigt genomför aktiviteter.

Mer om CITIK på Ingenjörshögskolans hemsida

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A8:

 • Matematik 3c (eller Matematik D)
 • Fysik 2 (eller Fysik B)
 • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Högskoleingenjör i Datateknik

Bachelor of Science in Engineering, Computer Science and Engineering

Årskurs / 1 /

Matematik

Introduktion

Digital- och datorteknik

Kretsteknik

Datorkommunikation

Programmering

Årskurs / 2 /

Matematik

Datorarkitekturer

Programmering fördjupning

Databaser

Styr- och reglerteknik

Objektorienterad modellering och design

Dator- och telekommunikation

Projekt

Årskurs / 3 /

Projekt

Kravhantering

Realtidssystem

Valfria kurser

Datorsäkerhet

Examensarbete

Kontakt

Ylva Oscarsson

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

infohbg@kansli.lth.se

042–35 67 25

Christin Lindholm

Programledare

christin.lindholm@cs.lth.se

042–35 67 46

Christian Nyberg

Biträdande programledare

christian.nyberg@eit.lth.se

046-222 91 74