Byggteknik med arkitektur

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Utbildningen

LTH:s högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur ger dig rätt kompetens för dagens byggbransch. Du får en solid teknisk kompetens samt en helhetsförståelse av byggprojekt och de olika faserna i byggprocessen. Redan i början av din utbildning får du direktkontakt med flera aktörer inom samhällsbyggnadsområdet.

Ett byggprojekt består av många olika faser och en byggnadsingenjör deltar i hela projektet från första början fram till att byggnaden tas i bruk. Arbetsuppgifterna för en byggnadsingenjör kan vara mycket varierande: planering, konstruktion, produktion, projektledning, byggnadskontroll, administration och ekonomi är exempel på arbetsområden.

En byggnadsingenjör har inte bara teknisk kompetens, utan också en förståelse av byggprojektet som helhet. Du kommer att samarbeta med många yrkesgrupper som alla har sin roll i byggprocessen: beställare, byggkonsulter, arkitekter, entreprenörer, materialtillverkare och myndigheter med flera. Ofta utförs arbetet i projektgrupper i nära samarbete med arkitekter och andra ingenjörer.

Utbildningens inriktning mot arkitektur innebär att man utöver sin kompetens som byggnadsingenjör också får utvidgade kunskaper inom byggnaders planering och gestaltning, arkitekturhistoria och visualiseringsteknik.

Byggsektorn är ekonomiskt och socialt kanske vår viktigaste samhällssektor. Byggandet av bostäder och lokaler ökar och med det även kraven på en hållbar samhällsutveckling med nya byggmaterial, byggmetoder och byggaktörer. Dagens moderna byggandet ställer därför stora ingenjörsmässiga krav på teknisk kompetens. Det hållbara samhället ställer krav inte bara på tekniskt godtagbara lösningar utan även på ändamålsenlig utformning och miljömedvetna lösningar. En sådan syntes – mellan byggteknik, miljökunnande och formgivning - finner du på denna utbildning.

Framtid/arbetsmarknad

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning är du mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Du kommer att kunna arbeta inom det viktiga samhällsbyggnadsområdet, bidra i projekt och samarbeta med olika yrkesgrupper. Med en högskoleingenjörsexamen håller du många dörrar öppna och kan bland annat jobba med exempelvis planering, konstruktion, produktion, projektledning och byggnadskontroll.

Behovet av att anställa nya ingenjörer inom byggteknik med arkitektur är enligt näringslivets egna prognoser stort. Byggandet i Sverige ökar i omfattning och byggingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Ett byggprojekt har många olika intressenter exempelvis beställare, byggkonsulter, arkitekter, entreprenörer, materialtillverkare, myndigheter och finansiärer. Arbetsuppgifterna för en byggingenjör kan således vara mycket varierande. 

Vill du fortsätta studera har du möjlighet att söka till civilingenjör i väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund, eller till LTH:s masterprogram Energi- och miljöeffektiva byggnader.

Upplägg och innehåll

LTH:s utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig fantastiska förutsättningar att få kontakt med regionens företag och näringsliv redan under din utbildning.

Första året på utbildningen innehåller en kombination av breda introducerande kurser inom byggområdet och grundläggande kurser inom matematik, CAD och arkitektur.

Det andra året domineras av kurser med byggnadsteknisk inriktning och det tredje avslutande året innehåller projekt och fördjupningskurser samt ett examensarbete som normalt utförs i samarbete med näringslivet. I programmet ingår arbetsplatsförankrad utbildning som t.ex. gästföreläsningar och studiebesök.

Afu är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under åk 1 och 2. Afu bygger på ett samarbete med bland annat Sveriges Byggindustriers lokalavdelning i Helsingborg.

Årskurs 1: Afu:n ska knyta an till tillämpade moment på en byggarbetsplats. Studenten deltar i studiebesök i mindre grupper. Studiebesöken följs upp av ett seminarium.

Årskurs 2: Afu:n ska knyta an till skarpa husbyggnadsprojekt. Studenten får följa de olika aktörerna inom byggprocessen genom projektföreläsningar under en veckas tid. Gästföreläsningarna följs upp av ett seminarium.

Företagsförlagd praktik

Under åk 3 kan du välja en företagsförlagd kurs. Kursen ger dig fyra veckors praktisk erfarenhet genom att du deltar i det dagliga arbetet på en byggrelaterad arbetsplats. Syftet med kursen är att stärka utbildningens tillämpade profil samt att ge grundläggande kunskaper om arbetsvetenskapliga aspekter i den framtida yrkesrollen som ingenjör. Studenten ordnar själv praktikplats, men hjälp kan ges vid behov.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A8:

  • Matematik 3c (eller Matematik D)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Examen

Högskoleingenjörsexamen i Byggteknik
Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

Årskurs / 1 /

Matematik

Byggteknik med arkitektur

Arkitektur och byggteknikhistoria

Kommunikation och datorverktyg

Husbyggnadsteknik

Geodetisk mätningsteknik

Miljövetenskap

Fysik

Årskurs / 2 /

Matematisk statistik

Byggnadsmaterial

Strukturmekanik

Byggnadskonstruktion

Byggnadsfysik

Installationsteknik

Geologi och geoteknik

Energihushållning

Byggprocessen med entreprenadrätt

Årskurs / 3 /

Projektarbete i byggprocessen: Byggprojektledning Programarbete och bygglov Projektering och beräkningsarbete Byggstyrning

Valfria kurser

Examensarbete

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Rebecca Little-Smith

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

info_helsingborg@lth.lu.se

042-35 67 40

Laura Liuke

Programledare

laura.liuke@hdm.lth.se

046-222 48 81