Hoppa till huvudinnehåll

Högskoleingenjör i byggteknik med arkitektur

180 högskolepoäng · 3 år · Högskoleingenjörsexamen

Utbildningen

LTH:s högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur ger dig rätt kompetens för dagens byggbransch. Du får en solid teknisk kompetens samt en helhetsförståelse av byggprojekt och de olika faserna i byggprocessen. Redan i början av din utbildning får du direktkontakt med flera aktörer inom samhällsbyggnadsområdet.

Ett byggprojekt består av många olika faser och en byggnadsingenjör deltar i hela projektet från första början fram till att byggnaden tas i bruk. Arbetsuppgifterna för en byggnadsingenjör kan vara mycket varierande: planering, konstruktion, produktion, projektledning, byggnadskontroll, administration och ekonomi är exempel på arbetsområden.

En byggnadsingenjör har inte bara teknisk kompetens, utan också en förståelse av byggprojektet som helhet. Du kommer att samarbeta med många yrkesgrupper som alla har sin roll i byggprocessen: beställare, byggkonsulter, arkitekter, entreprenörer, materialtillverkare och myndigheter med flera. Ofta utförs arbetet i projektgrupper i nära samarbete med arkitekter och andra ingenjörer.

Utbildningens inriktning mot arkitektur innebär att man utöver sin kompetens som byggnadsingenjör också får utvidgade kunskaper inom byggnaders planering och gestaltning, arkitekturhistoria och visualiseringsteknik.

Byggsektorn är ekonomiskt och socialt kanske vår viktigaste samhällssektor. Byggandet av bostäder och lokaler ökar och med det även kraven på en hållbar samhällsutveckling med nya byggmaterial, byggmetoder och byggaktörer. Dagens moderna byggandet ställer därför stora ingenjörsmässiga krav på teknisk kompetens. Det hållbara samhället ställer krav inte bara på tekniskt godtagbara lösningar utan även på ändamålsenlig utformning och miljömedvetna lösningar. En sådan syntes – mellan byggteknik, miljökunnande och formgivning - finner du på denna utbildning.

Karriär och arbetsmarknad

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning är du mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Du kommer att kunna arbeta inom det viktiga samhällsbyggnadsområdet, bidra i projekt och samarbeta med olika yrkesgrupper. Med en högskoleingenjörsexamen håller du många dörrar öppna och kan bland annat jobba med exempelvis planering, konstruktion, produktion, projektledning och byggnadskontroll.

Behovet av att anställa nya ingenjörer inom byggteknik med arkitektur är enligt näringslivets egna prognoser stort. Byggandet i Sverige ökar i omfattning och byggingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Ett byggprojekt har många olika intressenter exempelvis beställare, byggkonsulter, arkitekter, entreprenörer, materialtillverkare, myndigheter och finansiärer. Arbetsuppgifterna för en byggingenjör kan således vara mycket varierande. 

Vill du fortsätta studera har du möjlighet att söka till civilingenjör i väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund, eller till LTH:s masterprogram Energi- och miljöeffektiva byggnader.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning.

Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att högskoleingenjörer begär minst 38 100 kronor per månad i ingångslön.

LTH:s utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig fantastiska förutsättningar att få kontakt med regionens företag och näringsliv redan under din utbildning.

Första året på utbildningen innehåller en kombination av breda introducerande kurser inom byggområdet och grundläggande kurser inom matematik, CAD och arkitektur.

Det andra året domineras av kurser med byggnadsteknisk inriktning och det tredje avslutande året innehåller projekt och fördjupningskurser samt ett examensarbete som normalt utförs i samarbete med näringslivet. I programmet ingår arbetsplatsförankrad utbildning som t.ex. gästföreläsningar och studiebesök.

Afu är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under åk 1 och 2. Afu bygger på ett samarbete med bland annat branschorganisationen Byggföretagens lokalavdelning i Helsingborg.

Årskurs 1: Afu:n ska knyta an till tillämpade moment på en byggarbetsplats. Studenten deltar i studiebesök i mindre grupper. Studiebesöken följs upp av ett seminarium.

Årskurs 2: Afu:n ska knyta an till skarpa husbyggnadsprojekt. Studenten får följa de olika aktörerna inom byggprocessen genom projektföreläsningar under en veckas tid. Gästföreläsningarna följs upp av ett seminarium.

Företagsförlagd praktik

Under åk 3 kan du välja en företagsförlagd kurs. Kursen ger dig fyra veckors praktisk erfarenhet genom att du deltar i det dagliga arbetet på en byggrelaterad arbetsplats. Syftet med kursen är att stärka utbildningens tillämpade profil samt att ge grundläggande kunskaper om arbetsvetenskapliga aspekter i den framtida yrkesrollen som ingenjör. Studenten ordnar själv praktikplats, men hjälp kan ges vid behov.

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.  

Utbildningen i Byggteknik med arkitektur lär dig att arbeta med lösningar för flera av de globala målen, särskilt:

 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Om du studerar till högskoleingenjör är din utbildningstid förlagd till LTH i Helsingborg, som hittas på Lunds universitet, Campus Helsingborg. Campus Helsingborg är en lärplats för många olika utbildningar där LTH är en central del av verksamheten. Här studerar 4 000 av universitetets 45 000 studenter. Verksamheten och utbildningarna präglas av gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och organisationer.

Helsingborg är landets åttonde största stad med mer än 150 000 invånare i kommunen. Campus Helsingborg ligger några minuters promenad från stadens centralstation dit du kan ta dig med buss, tåg och färja. 

Som student vid Lunds universitet, Campus Helsingborg får du mycket studentliv. Förutom allt engagemang i Helsingborg finns aktiviteter i Lund, Malmö och Köpenhamn nära.

Campus Helsingborgs webbplats

Livet som student på Campus Helsingborg (Campus Helsingborgs webbplats)

LTH vid Campus Helsingborg

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 3c (eller äldre kurs Matematik D)
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Examen

Högskoleingenjörsexamen i Byggteknik
Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

Intervjuer

David Erlandsson. Foto.

Vi har ofta gästföreläsare från branschen som ger oss inspiration och visar att det finns många olika alternativ efter avklarad utbildning, vilket jag tycker känns väldigt befriande.

David Erlandsson, student

David Erlandsson läser just nu LTH:s högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur. Valet av utbildning var självklart för David, tack vare hans stora intresse för husbyggnadsteknik och arkitektur.

Det bästa med utbildning tycker jag är att den är ganska bred. Man kan tycka att byggteknik med arkitektur låter väldigt enspårigt och nischad mot en enda sak, men man stöter ständigt på nya vägar man kan gå efter avklarad utbildning. Vi har ofta gästföreläsare från branschen som ger oss inspiration och visar att det finns många olika alternativ efter avklarad utbildning, vilket jag tycker känns väldigt befriande.

De kurser jag tycker är roligast i utbildningen är då jag får dra nytta av mina matematiska kunskaper och de kurser som innebär lite mer kreativitet skapande. I framtiden vill jag jobba som konsult, och ser mig själv specialisera mig inom något ämne, gärna med 3D-modellering och byggnadskonstruktion.

Att studera på Lunds universitet och LTH innefattar allt vad man kan önska sig av studentlivet. Då vår utbildning är förlagd på Campus Helsingborg, finns möjligheten att kunna ta del av studentlivet där också. Det som jag tycker är bra med studentlivet är att man kan engagera sig i sina fritidsintressen, vilket jag tycker ger nyttig stimulans från studierna. Man får en chans att testa på helt nya saker vilket jag tycker utvecklat mig som individ. Personligen har jag varit engagerad som vice köksmästare i ING-sektionens sexmästeri, som är en del av teknologkåren, varit med i postproduktionen av Lundakarnevalsfilmen nu i våras och för tillfället går jag på simträning med Teknologkårens IF. Många blandade aktiviteter, men det är också det som är det fina med studentlivet.

Till framtida sökare vill jag tipsa om att aldrig ge upp. Det kan kännas väldigt tufft ibland och man känner att man har mycket att göra. Man kan också ibland känna att man inte förstår, och det är okej, men ge dig själv den tid du behöver för att lära dig och gör ditt bästa, det kommer man väldigt långt på och glöm inte att samtidigt ha kul.

Läs hela Davids berättelse 
Dölj Davids berättelse 
Idha Wänglund. Porträttfoto

Det bästa med utbildningen är att den är inriktad på husbyggnad, men att det fortfarande är en relativt bred utbildning.

Idha Wänglund, student

Idha Wänglunds stora intresse för utveckling och skapande var det som gjorde att hon valde att söka sig till LTH:s Högskoleingenjörsutbildning i Byggteknik med arkitektur.

– Det bästa med utbildningen är att den är inriktad på husbyggnad, men att det fortfarande är en relativt bred utbildning. När jag är färdig har jag fortfarande en mängd olika valmöjligheter kring vad jag vill bli, samt att utbildningen erbjuder en bra kombination av kurser som även är relevanta för framtiden.

Under studietiden finns det en mängd olika saker att engagera sig i som student.

– Jag tycker att studentlivet i Helsingborg är jätteroligt. Jag tycker om den här familjära känslan som vi har här i Helsingborg. Sedan är vi såklart alltid välkomna att vara delaktiga av studentlivet i Lund om vi önskar det.

När det kommer till framtiden så har Idha ännu inte bestämt sig helt vad hon skulle vilja göra efter sin examen.

– Jag velar fram och tillbaka mellan att gå ut i produktionen eller sätta mig på kontor. Jag har inte heller bestämt mig för om jag vill arbeta på beställarsidan eller i produktionen. Men jag tror att jag kanske till en början kommer att gå ut i produktionen som kanske arbetsledare för att skapa mig en ännu mer praktisk erfarenhet, innan jag bestämmer mig för om jag vill sätta mig på kontor som konstruktör eller något liknande.

Idhas bästa tips till framtida studenter är att om det går att besöka universitetet eller högskolan där utbildningen finns.

– Det kan vara rätt skönt att skapa sig en bild av hur det ser ut och om det är en miljö man kan tänka sig att trivas i. Dessutom är det ett jättebra tillfälle att kunna fråga de studenter som läser den utbildningen vad de själva tycker. Jag tycker även att man ska ha i åtanke att det är viktigt att fråga om det är något man inte förstår. Att läsa på universitet skiljer sig mycket gentemot gymnasiet då vi inte har en lika nära relation med lärare och föreläsare. Ta tillfället i akt att fråga om det är något du inte förstår, du är garanterat inte ensam.

Läs hela Idhas berättelse 
Dölj Idhas berättelse 
Idha Wänglund. Porträttfoto

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

 • Matematik 13%
 • Fysik 7%
 • Arkitektur 7%
 • Digitala verktyg 4%
 • Energi och miljö 7%
 • Byggteknik 26%
 • Byggledning 21%
 • Examensarbete och valfri kurs 10%

Kontakt

Rebecca Little-Smith. Foto.

Rebecca Little-Smith

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

info_helsingborg@lth.lu.se
042-35 67 40

 

Laura Liuke. Foto.

Laura Liuke

Programledare

laura.liuke@hdm.lth.se
046-222 48 81