Brandingenjörsutbildning

210 högskolepoäng  •  3,5 år  •  Brandingenjörsexamen

Dalia Khairallah

Det är så många företag och räddningstjänster med mera, som vill att man ska börja jobba hos dem när man är färdig, vilket ger en ett mer konkret mål att sikta efter och inte bara en examen.

Dalia Khairallah

Dalia Khairallah har länge haft ett stort intresse för matematik och naturvetenskapliga ämnen, vilket bidrog till det självklara valet att välja tekniskt när det var dags att påbörja en universitetsutbildning.

Jag började mitt första år på LTH på civilingenjör i Elektroteknik. Men under en utbildning för ett studentengagemang fick jag upp ögonen för Brandingenjörsutbildningen, och insåg att det var det jag ville arbeta med i framtiden. Så året därpå bytte jag till Brandingenjörsprogrammet.

Det bästa med utbildningen tycker Dalia är att man får en bra insikt och konkret bild av vad man faktiskt kan jobba med efter sina studier.

Det är så många företag och räddningstjänster med mera, som vill att man ska börja jobba hos dem när man är färdig, vilket ger en ett mer konkret mål att sikta efter och inte bara en examen.

– Att studera på LTH är väldigt roligt då det finns något för alla att engagera sig i, inte bara på LTH utan i hela Lund. Det finns allt mellan himmel och jord i Lund av roliga saker för oss studenter att engagera oss i. 

Jag själv har mest varit engagerad på LTH, och har bland annat varit med och planerat introduktionsveckorna på V-sektionen, som är en del av teknologkåren, vilket var ett väldigt fartfyllt och spännande år. Det finns så mycket att engagera sig i, så det är nästan svårt att välja.

När det kommer till framtiden, har Dalia ännu inte helt bestämt vilken väg hon vill ta inom branschen.

– Jag kan tänka mig göra så otroligt mycket och hoppas på att få testa på lite av varje. Jag har redan börjat jobba som brandkonsult på ett stort konsultföretag och kan tänka mig att jobba med det efter examen. Men jag är också sugen på att arbeta som konsult utomlands, och även att jobba några år inom räddningstjänsten. Det finns så många olika valmöjligheter med den här utbildningen, så det blir nästan svårt för mig att välja.

Mina tips till framtida studenter som funderar på att söka så SÖK, Du kan alltid byta, du kan alltid tacka nej, du kan helt enkelt ändra dig när du vill på vägen, precis som jag gjorde efter mitt första år på LTH. Men du kan också hitta en jätterolig utbildning och lära känna människor du aldrig annars skulle ha träffat.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Jakob Kullmann

Jag valde att plugga till Brandingenjör då jag från början ville bli brandman, men kände även att Universitetslivet lockade.

Jakob Kullman

Jakob Kullmann har efter tre år på LTH:s Brandingenjörsutbildning valt att läsa vidare på LTH:s byggnadsutbildning i Riskhantering. Jakob är mycket engagerad i studentlivet, dels på sektionen men även inom Brandingenjörernas förening, BIIF, som arbetar med frågor angående sina medlemmar samt med kontakt till näringslivet. 

– Jag valde att plugga till Brandingenjör då jag från början ville bli brandman, men kände även att Universitetslivet lockade. Brandingenjör var därför ett självklart val då det öppnar upp många möjligheter inom dels räddningstjänsten, men även på den privata sektorn.

Utbildningen erbjuder en blandning mellan vetenskap och psykologi, vilket gör den bred och väldigt intressant tycker Jakob. 

– Man läser en hel del fördjupat inom kemin bakom brand, men även en del om hur människor fungerar i krissituationer.

Att studera på LTH och i Lund tycker Jakob är helt fantastiskt, det finns många roliga saker att engagera sig i och LTH erbjuder en stimulerande studiemiljö. Man får många kontakter genom att engagera sig i studentlivet men framförallt vänner för livet menar Jakob. 

– Hela staden är full av studentliv, vilket gör att man känner sig som hemma direkt. Jag som kommer från en större stad där det är väldigt lite personlighet, känner att detta är perfekt med allt inom gångavstånd. 

I framtiden skulle Jakob vilja arbeta med arbets- och projektledning inom större och mer komplexa projekt som ger många utmaningar och utrymme för kreativa lösningar. 

– Jag skulle även vilja testa att jobba med en större organisation så som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller FN, med förebyggande arbete för en god samhällsuppbyggnad. Att vara med och skapa ett säkert samhälle hade varit väldigt spännande.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Mattias Spelman

Variationen, både i arbetsuppgifter och i olika projekt, är det allra mest stimulerande i min roll som brandingenjör.

Mattias Spelman

Vad har du gjort sedan du tog examen?

Sedan min examen som brandingenjör från LTH (med påbyggnad till civilingenjör i riskhantering) har jag jobbat som brandkonsult på Bengt Dahlgren Brand & Risk AB i Malmö.

En sommarpraktikplats på företaget ledde vidare till en timanställning under studietiden och en tillsvidareanställning efter avslutad examen.

Vad gör du på jobbet?

Idag jobbar jag som uppdragsansvarig brandkonsult inom projekt som handlar om byggnadstekniskt brandskydd. Jag hjälper mina kunder att se till att de uppfyller myndighetskrav gällande brandskydd och utrymningssäkerhet inom deras byggprojekt.

Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och består av projektledning, projekteringsmöten, att vara stöd till produktionen ute på byggarbetsplatserna och att ta fram kravställande beskrivningar. Jag behöver kunna se helheten för projekten samtidigt som jag får möjligheten att utveckla mig i hur detaljerna utförs ute på de olika byggarbetsplatserna. Variationen, både i arbetsuppgifter och i olika projekt, är det som jag tycker är allra mest stimulerande i min roll som brandingenjör.

Vad var det bästa med utbildningen?

Det finns många bra saker med brandingenjörsutbildningen, till exempel att den ger dig en examen som är eftertraktad på arbetsmarknaden och öppnar upp vägar till många olika typer av tjänster. Efter examen kan du arbeta inom räddningstjänsten, byggsektorn eller försäkringsbranschen, för att nämna några karriärval.

Det allra bästa med brandingenjörsutbildningen är sammanhållningen och teamkänslan som genomsyrar hela programmet. Som student får du snabbt en bra kontakt med  klasskamrater och lärarna och det bidrar till en familjär och välkomnande atmosfär. Jag ser det som något unikt för just brandingenjörsprogrammet.

Under studietiden lär man känna klasskamrater som kommer förbli ens vänner livet ut. Mitt tips är att passa på att även njuta av studietiden, det finns mycket mer än bara tentaplugg och föreläsningar.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Carl Pettersson

Brand kändes nytt och unikt.

Carl Pettersson
Se och lyssna på hela berättelsen 
Göm berättelsen