Brandingenjörsutbildning

210 högskolepoäng  •  3,5 år  •  Brandingenjörsexamen

Emma Lindsten, gruppchef, brand- och riskingenjör på Bengt Dahlgren

Som brandingenjör hittar du din nisch och fortsätter utvecklas genom hela din karriär.

Emma Lindsten

Så säger Emma, brand- och riskhanteringsingenjör på konsultbolaget Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. Hon tog examen från Brandingenjörsprogrammet 2003 och har sedan dess arbetat med både brandskydd och riskhantering och är nu gruppchef på det konsultbolaget.

Konsultbranschen var egentligen inte planen från början. Som gymnasist besökte hon LTH under initiativet Flickor på Teknis (idag Her Tech Future) och blev där inspirerad att utbilda sig till brandingenjör med möjlighet att bli insatsledare på en räddningstjänst.

Det var först en bit in i utbildningen som hon insåg bredden i yrket och att en karriär inom räddningstjänsten inte nödvändigtvis var det som intresserade henne mest.

— Under utbildningens gång kom olika företag och berättade om vad en brandingenjör gör hos dem. Det var så jag kom i kontakt med konsultyrket. Då var jag fortfarande intresserad av räddningstjänsten men gjorde sedan praktik på och skrev mitt examensjobb för Bengt Dahlgren.

Hon trivdes så bra med den kultur och arbetsmöjlighet som konsultyrket innebar att hon bytte riktning inför jobbansökan. 

Utöver de tekniska kunskaperna som ingenjörsyrket kräver är arbetssituationen också social och varierande. Tillsammans med till exempelvis arkitekter, el- och VVS-konsulter, konstruktörer och fasadkonsulter arbetar hon idag med både utrednings- och förberedelsearbete samt projektering av nya byggnader och ombyggnationer. I och med att dagens byggen ofta blir mer och mer komplexa är behovet av brandingenjörer ständigt på uppgång.

— Det är en rätt liten bransch men med stark tillväxt. Ofta känner vi brandingenjörer till varandra när vi möts i olika sammanhang. Kanske beror det på att sammanhållningen på Brandingenjörsprogrammet är så bra?

Emma uppmuntrar brandingenjörsstudenten att utforska olika delar av branschen. Räddningstjänsten är inte allt utan du kan arbeta som konsult, på försäkringsbolag, hos större aktörer/industrier och med brandutbildning och på så sätt hitta din egen nisch där du kan fortsätta utvecklas genom hela din karriär, alternativt prova olika för att få ytterligare mer variation.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Johan Szymanski, vakthavande brandingenjör, Stockholms brandförsvar

Det är ett allsidigt jobb, där jag är med på hela skalan. Från det långsiktigt strategiskt och politiska, som på en sekund kan bytas till en minutoperativ insats på plats. Den bredden är helt fantastisk.

Johan Szymanski

Han har i medier beskrivits som ”skogsbrandens okrönte hjälte” och är idag en rikskänd profil inom räddningstjänsten. För Johan Szymanski började drömmen om att bli brandingenjör redan som barn, när han såg tv-programmet ”Larmet går”.

Johan blev färdig brandingenjör 2010 och är i dag vakthavande brandingenjör i Stockholms brandförsvar.  Hans arbete handlar om olyckor; att förhindra och begränsa dem, ha beredskap att rycka ut om de inträffar – och i efterhand omvandla erfarenheterna av det inträffade till förebyggande arbete.

- Det är ett allsidigt jobb, där jag är med på hela skalan. Från det långsiktigt strategiskt och politiska, som på en sekund kan bytas till en minutoperativ insats på plats. Den bredden är helt fantastisk.

Bara några år efter examen utsågs Johan till brandchef i Mora, och blev då yngsta brandchefen någonsin i Sverige. Under tre veckor i juli 2018 var han räddningsledare under den största branden i Sveriges moderna historia. De dramatiska scenerna på Trängslets skjutfält i lilla Älvdalens kommun drog till sig hela världens blickar. Johan var ytterst ansvarig för räddningsinsatsen.

Mot alla odds blev ingen allvarligt skadad och hans nytänkande inom släckningsarbetet – till exempel bombade ett Jas-plan branden – gav eko över hela världen. Bland annat skrev New York Times om hans sätt att ”tänka utanför lådan”.

Han utsågs nyligen till ”Årets svensk” i kategorin Årets samhällsbyggare och listades som nummer 3 av 50 över ”svenska ljushuvuden”.

- Jag är så klart stolt. Men det är inte ett pris bara till mig. Vi var många som jobbade vid skogsbränderna. Det är när du jobbar i team som du får de bästa resultaten. Jag får priset som en slags budbärare.

Att tjänstemän från offentlig verksamhet hamnar i allmänhetens blickfång ser han som ett tecken på den tid vi lever i.

- Med den senaste tidens ändrade hotbild, både militärt och klimatmässigt, lyfts våra frågor på ett annat sätt än för bara ett par år sedan.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Dalia Khairallah, student

Att studera på LTH är väldigt roligt då det finns något för alla att engagera sig i, inte bara på LTH utan i hela Lund.

Dalia Khairallah

Dalia Khairallah har länge haft ett stort intresse för matematik och naturvetenskapliga ämnen, vilket bidrog till det självklara valet att välja tekniskt när det var dags att påbörja en universitetsutbildning.

Det bästa med utbildningen tycker Dalia är att man får en bra insikt och konkret bild av vad man faktiskt kan jobba med efter sina studier.

– Att studera på LTH är väldigt roligt då det finns något för alla att engagera sig i, inte bara på LTH utan i hela Lund. Det finns allt mellan himmel och jord i Lund av roliga saker för oss studenter att engagera oss i. 

Hon har själv varit med och arrangerat introduktionsveckorna på V-sektionen, som är en del av teknologkåren, vilket var ett väldigt fartfyllt och spännande.

När det kommer till framtiden, har Dalia ännu inte helt bestämt vilken väg hon vill ta inom branschen. Många företag och organisationer vill att man ska börja jobba hos dem när man är färdig, vilket Dalia tycker ger en ett konkret mål att sikta efter.

– Jag hoppas att få testa på lite av varje. Jag har redan börjat jobba som brandkonsult på ett stort konsultföretag och kan tänka mig att jobba med det efter examen. Men jag är också sugen på att arbeta utomlands, eller att jobba några år inom räddningstjänsten. Det finns så många olika valmöjligheter med den här utbildningen, så det blir nästan svårt för mig att välja.

Läs hela berättelsen och se film 
Göm berättelsen 

Jakob Kullmann, student

Man läser en hel del fördjupat inom kemin bakom brand, men även en del om hur människor fungerar i krissituationer.

Jakob Kullman

Jakob Kullmann har efter tre år på LTH:s Brandingenjörsutbildning valt att läsa vidare på LTH:s byggnadsutbildning i Riskhantering. Jakob är mycket engagerad i studentlivet. Dels inom kåren men även inom Brandingenjörernas förening. 

– Jag valde att plugga till Brandingenjör då jag från början ville bli brandman, men kände även att Universitetslivet lockade. Brandingenjör var därför ett självklart val då det öppnar upp många möjligheter inom dels räddningstjänsten, men även på den privata sektorn.

Utbildningen erbjuder en blandning mellan vetenskap och psykologi, vilket gör den bred och väldigt intressant tycker Jakob. 

– Man läser en hel del fördjupat inom kemin bakom brand, men även en del om hur människor fungerar i krissituationer.

Att studera på LTH och i Lund tycker Jakob är helt fantastiskt, det finns många roliga saker att engagera sig i och LTH erbjuder en stimulerande studiemiljö. Man får många kontakter genom att engagera sig i studentlivet men framförallt vänner för livet menar Jakob. 

– Hela staden är full av studentliv, vilket gör att man känner sig som hemma direkt. Jag som kommer från en större stad där det är väldigt lite personlighet, känner att detta är perfekt med allt inom gångavstånd. 

I framtiden skulle Jakob vilja arbeta med arbets- och projektledning inom större och mer komplexa projekt som ger många utmaningar och utrymme för kreativa lösningar. 

– Jag skulle även vilja testa att jobba på en större organisation så som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller FN med förebyggande arbete för en god samhällsuppbyggnad. Att vara med och skapa ett säkert samhälle hade varit väldigt spännande.

Läs hela berättelsen och se film 
Göm berättelsen 

Mattias Spelmans, brandkonsult Bengt Dahlgren brand & risk

Variationen, både i arbetsuppgifter och i olika projekt, är det allra mest stimulerande i min roll som brandingenjör.

Mattias Spelmans

Vad har du gjort sedan du tog examen?

Sedan min examen som brandingenjör från LTH (med påbyggnad till civilingenjör i riskhantering) har jag jobbat som brandkonsult på Bengt Dahlgren Brand & Risk AB i Malmö.

En sommarpraktikplats på företaget ledde vidare till en timanställning under studietiden och en tillsvidareanställning efter avslutad examen.

Vad gör du på jobbet?

Idag jobbar jag som uppdragsansvarig brandkonsult inom projekt som handlar om byggnadstekniskt brandskydd. Jag hjälper mina kunder att se till att de uppfyller myndighetskrav gällande brandskydd och utrymningssäkerhet inom deras byggprojekt.

Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och består av projektledning, projekteringsmöten, att vara stöd till produktionen ute på byggarbetsplatserna och att ta fram kravställande beskrivningar. Jag behöver kunna se helheten för projekten samtidigt som jag får möjligheten att utveckla mig i hur detaljerna utförs ute på de olika byggarbetsplatserna. Variationen, både i arbetsuppgifter och i olika projekt, är det som jag tycker är allra mest stimulerande i min roll som brandingenjör.

Vad var det bästa med utbildningen?

Det finns många bra saker med brandingenjörsutbildningen, till exempel att den ger dig en examen som är eftertraktad på arbetsmarknaden och öppnar upp vägar till många olika typer av tjänster. Efter examen kan du arbeta inom räddningstjänsten, byggsektorn eller försäkringsbranschen, för att nämna några karriärval.

Det allra bästa med brandingenjörsutbildningen är sammanhållningen och teamkänslan som genomsyrar hela programmet. Som student får du snabbt en bra kontakt med  klasskamrater och lärarna och det bidrar till en familjär och välkomnande atmosfär. Jag ser det som något unikt för just brandingenjörsprogrammet.

Under studietiden lär man känna klasskamrater som kommer förbli ens vänner livet ut. Mitt tips är att passa på att även njuta av studietiden, det finns mycket mer än bara tentaplugg och föreläsningar.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen