Hoppa till huvudinnehåll

Arkitektutbildning

300 högskolepoäng · 5 år · Arkitektexamen

Utbildningen

Arkitektutbildningen vid LTH utbildar kreativa arkitekter med förmåga att identifiera, behandla och lösa problem inom arkitekturens och samhällsbyggandets område.

Utbildningen är konstnärlig och akademisk och ger en allsidig träning i att bearbeta rumsliga gestaltningsfrågor och teoretiska frågeställningar. På den avancerade nivån har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands och en av terminerna kan göras som arbetsplatsförlagd praktik.

Översikt

Under studietiden tränas du i att bearbeta och gestalta rum, byggnader och den byggda miljön i sitt sammanhang. Studier av goda förebilder används ofta som utgångspunkt i olika gestaltningsövningar för att förstå hur och varför de utformas på olika vis. I begreppet gestaltning ingår att på ett tektoniskt, funktionellt och estetiskt sätt formge byggnader och samhällen. 

Projektarbeten är den centrala studieformen där du ritar för hand och i dator, bygger modeller, gör bilder och arbetar med text. Teman är arkitektur, stadsbyggande, interiör arkitektur, möbeldesign och restaurering. 

Mycket i utbildningen är således praktiskt och handgripligt där du använder såväl manuella som digitala verktyg samt andra metoder för att pröva dig fram i ditt gestaltningsarbete och din förståelse för rummet. Det finns goda förutsättningar att studera och utveckla experimentell arkitektur. 

Parallellt pågår teoretiska studier med föreläsningar, seminarier och tentamina; du läser, räknar, skriver, diskuterar och reflekterar. Undervisningen förutsätter aktivt deltagande och heltidsnärvaro på Arkitektskolan.

Karriär och arbetsmarknad

För en utexaminerad arkitekt öppnar sig ett brett arbetsområde som kan innebära allt från arbete inom privat, offentlig eller statlig verksamhet och förvaltning. Arbetsmarknaden utvecklas ständigt och utbildningen ger goda förutsättningar för att arbeta inte bara i Sverige utan även internationellt.

Efter en treårig basutbildning följer en avslutande tvåårig fördjupningsutbildning på avancerad nivå som innehåller valfria projekt och kurser med olika profiler, från det experimentella till det traditionella, från landskapsnivå till interiöra rum. Du kan välja att hålla dig inom ett avgränsat fördjupningsområde eller kombinera kurser till en mer allmän och bred inriktning.

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.  

Arkitektutbildningen lär dig att arbeta med lösningar för flera av de globala målen, särskilt:

 • Hälsa och välbefinnande
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbara städer och samhällen
 • Bekämpa klimatförändringen

Vid sidan av betyg och resultat från högskoleprov kan upp till en tredjedel av platserna tillsättas av sökande via ett alternativt urval, Arkitektprovet. Övriga platser tillsätts via betyg och högskoleprov. Arkitektprovet är gemensamt för de fyra arkitektutbildningarna i Sverige.

Ansök till arkitektprovet

För att ansöka till utbildningen gäller att du gör delprov 1 (hemuppgift) som publiceras på arkitektprovets hemsida. De som gör ett bra resultat på delprov 1 kallas till delprov 2 (två provdagar) på LTH. En jury rangordnar sedan de utförda proven.

Efter genomförda antagningsprov i Lund skickas en lista över resultaten till UHR, som kontrollerar behörigheten och sköter antagningen till programmet.

Det kan vara en fördel att delta i såväl högskoleprovet som arki­tektprovet.

Skicka eller lämna in arkitektprovet

Observera att ansökan till arkitektprogrammet görs både på antagning.se och genom att lösa delprov 1 (hemuppgiften).

Du hittar information om sista inlämningsdag för delprov 1 samt lärosätets leveransadress på arkitektprovets hemsida.

Läs mer på arkitektprovets hemsida

Film om utbildningen

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 3b eller 3c
 • Naturkunskap 2*
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2

*Naturkunskap 2 kan ersättas med fysik (Fysik 1a, eller Fysik 1b1 + 1b2, eller Fysik A) och kemi (Kemi 1, eller Kemi A). (LTH ger sökande till Arkitektprogrammet generell dispens från krav om biologi som ingår i Naturkunskap 2.)

Examen

Arkitektexamen
Master of Architecture

Intervjuer

Ana Gilmet. Porträttbild.

Du lär dig inte bara om arkitektur utan hittar också din egen plats - både i utbildningen och som arkitekt.

Ana Gilmet, student

Ana Gilmet är arkitektstudenten som lyfter in kulturella och sociala värden i arkitekturen och strävar efter att ha en mer direkt påverkan på sin omvärld.

Ana spenderar mycket tid Arkitektskolans ateljéer där studenterna får utforska och lära sig olika metoder, teorier, digitala verktyg och genomföra konstnärliga studier.

- När jag började på programmet var jag framförallt teoretiskt inriktad, men har under resans gång upptäckt att jag verkligen uppskattar gestaltningen. Många tror att arkitekter bara sitter på kontor och ritar byggnader men det är bredare än så. Vi kan till exempel formge möbler, arbeta på kommun med samhällsplanering eller frilansa på andra sätt.

Utbildningen i Lund visar den bredden genom att erbjuda en bra balans mellan de olika ämnena. För Ana är det framförallt de gränsöverskridande grupprojekten som drar. Utöver det konstnärliga arbetet innebär det mer komplexa projekten att ta hänsyn till och samordna olika perspektiv, yrkesgrupper och individer. Här kommer hennes humanistiska bakgrund till nytta.

- Komplexiteten som uppstår i sådana projekt är väldigt intressant. Vad finns det för behov? Vilka är möjligheterna, och vilka begränsningar behöver vi förhålla oss till? Målet är att hitta en lösning som är funktionell för alla.

Hon ser tillbaka på en studietid med lärorika studieresor och symposier utöver daglig undervisning och ateljéarbete. Till blivande studenter skickar hon med några lugnande och uppmuntrande ord:

- Du kommer inte gilla allt, och det är okej, men att få syssla med det du uppskattar och samtidigt utforska ditt eget uttryck är en lyx att ta tillvara på. Du lär dig inte bara om arkitektur utan hittar också din egen plats - både i utbildningen och som arkitekt.

Läs hela Anas berättelse 
Dölj Anas berättelse 
Gustaf Wennerberg. Porträttfoto.

Komplexiteten och självständigheten ökade under utbildningens gång och det fanns som regel alltid utrymme före egna initiativ och individuellt skapande.

Gustaf Wennerberg, Arkitekt, Wingårdhs

Från början visste jag inte så mycket om vare sig LTH eller arkitektutbildningen där. Däremot visste jag att jag ville bli arkitekt och att Lund verkade vara en spännande studieort.

Huvuddelen av studierna skedde genom projektarbeten i vilka vi producerade mer eller mindre konkreta arkitektoniska förslag på de uppgifter vi fick. Genom projektarbetena lärde vi oss allt från rumslig gestaltning till hur man byggde fysiska modeller och strukturerade sitt arbete. Komplexiteten och självständigheten ökade under utbildningens gång och det fanns som regel alltid utrymme före egna initiativ och individuellt skapande. Jag uppskattade möjligheten till studier utomlands. Själv läste jag vidare i Oslo, där jag även hade praktik och sedan arbetade ett år efter att jag var färdig på skolan.

Sedan drygt tre år tillbaka arbetar jag på Wingårdhs i Malmö. Jag har förmånen att arbeta på ett kontor som har höga arkitektoniska ambitioner i alla projekt vi jobbar med. Det innebär att byggnaderna vi är med och skapar ska höja sig över det allmängiltiga och att vårt arbete är tydligt fokuserat på kvalitén på det slutliga resultatet.

Läs hela Gustafs berättelse 
Dölj Gustafs berättelse 
Gustaf Wennerberg. Porträttfoto.

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

 • Gestaltning och formgivning 40%
 • Stadsbyggnad 10%
 • Arkitekturhistoria 8%
 • Arkitekturteori 8%
 • Teknik 7%
 • Digitala verktyg 7%
 • Examensarbete och valfria kurser 20%

Kontakt

 Camilla Fagerström Grubb. Porträttfoto.

Camilla Fagerström Grubb

Studie- och karriärvägledare

camilla.fagerstrom_grubb@lth.lu.se
046–222 30 90

Petra Parmvi

Studie- och karriärvägledare

petra.parmvi@lth.lu.se
046-222 70 79

 

Cecilia Hollingby. Porträttfoto.

Cecilia Hollingby

Programplanerare

cecilia.hollingby@lth.lu.se
046-222 71 93

Jesper Magnusson. Porträttfoto.

Jesper Magnusson

Skolchef/Programledare

jesper.magnusson@arkitektur.lth.se
072-72 72 067