Hoppa till huvudinnehåll

Arkitektutbildning

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Arkitektexamen

Utbildningen

Arkitektutbildningen vid LTH utbildar kreativa arkitekter med förmåga att identifiera, behandla och lösa problem inom arkitekturens och samhällsbyggandets område. Utbildningen är konstnärlig och akademisk och ger en allsidig träning i att bearbeta rumsliga gestaltningsfrågor och teoretiska frågeställningar. På den avancerade nivån har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands och en av terminerna kan göras som arbetsplatsförlagd praktik.

Under studietiden tränas du i att bearbeta och gestalta rum, byggnader och den byggda miljön i sitt sammanhang. Studier av goda förebilder används ofta som utgångspunkt i olika gestaltningsövningar för att förstå hur och varför de utformas på olika vis. I begreppet gestaltning ingår att på ett tektoniskt, funktionellt och estetiskt sätt formge byggnader och samhällen. 

Projektarbeten är den centrala studieformen där du ritar för hand och i dator, bygger modeller, gör bilder och arbetar med text. Teman är arkitektur, stadsbyggande, interiör arkitektur, möbeldesign och restaurering. 

Mycket i utbildningen är således praktiskt och handgripligt där du använder såväl manuella som digitala verktyg samt andra metoder för att pröva dig fram i ditt gestaltningsarbete och din förståelse för rummet. Det finns goda förutsättningar att studera och utveckla experimentell arkitektur. 

Parallellt pågår teoretiska studier med föreläsningar, seminarier och tentamina; du läser, räknar, skriver, diskuterar och reflekterar. Undervisningen förutsätter aktivt deltagande och heltidsnärvaro på Arkitektskolan.

Film om utbildningen

Fördjupningsområden

Efter en treårig basutbildning följer en avslutande tvåårig fördjupningsutbildning på avancerad nivå som innehåller valfria projekt och kurser med olika profiler, från det experimentella till det traditionella, från landskapsnivå till interiöra rum. Du kan välja att hålla dig inom ett avgränsat fördjupningsområde eller kombinera kurser till en mer allmän och bred inriktning.

Framtiden

För en utexaminerad arkitekt öppnar sig ett brett arbetsområde som kan innebära allt från arbete inom privat, offentlig eller statlig verksamhet och förvaltning. Arbetsmarknaden utvecklas ständigt och utbildningen ger goda förutsättningar för att arbeta inte bara i Sverige utan även internationellt.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 3b eller 3c
  • Naturkunskap 2*
  • Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2

*Naturkunskap 2 kan ersättas med fysik (Fysik 1a, eller Fysik 1b1 + 1b2, eller Fysik A) och kemi (Kemi 1, eller Kemi A). (LTH ger sökande till Arkitektprogrammet generell dispens från krav om biologi som ingår i Naturkunskap 2.)

Examen

Arkitektexamen
Master of Architecture

Årskurs / 1 /

Arkitektur Gestaltning och teori

Arkitekturteknik

Arkitekturens teori och historia

Digitala verktyg

Årskurs / 2 /

Arkitektur Gestaltning och teori

Arkitekturteknik

Arkitekturens teori och historia

Digitala verktyg

Årskurs / 3 /

Arkitektur Gestaltning och teori

Arkitekturteknik

Arkitekturens teori och historia

Digitala verktyg

Årskurs / 4 /

Arkitektur Gestaltning och teori fördjupning

Valfria kurser

Årskurs / 5 /

Arkitektur Gestaltning och teori fördjupning
 
Valfria kurser

Arkitektur examensarbete

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Camilla Fagerström Grubb

Studie- och karriärvägledare

camilla.fagerstrom_grubb@lth.lu.se

046–222 30 90

Cecilia Hollingby

Programplanerare

cecilia.hollingby@lth.lu.se

046-222 71 93

Jesper Magnusson

Skolchef/Programledare

jesper.magnusson@arkitektur.lth.se

072-72 72 067

Paulina Prieto de la Fuente

Biträdande programledare

paulina.prieto@arkitektur.lth.se

046-222 72 77