Strategiskt partnerskap

Strategiskt Partnerskap är ett koncept som används vid LU. Konceptet används ihop med företag som är av strategisk betydelse för flera av LU:s fakulteter. Konceptet bygger på att båda parter önskar förstärka den ömsesidiga samverkan.

Idag ingår LTH (som en av flera fakulteter) i LU:s Strategiska partnerskap med:

  • Ericsson (period 2016-2026)
  • Saab (start 2018)
  • Tetrapak (start 2020)

Önskar ni diskutera strategiskt partnerskap med LTH så kontakta LTH:s vicerektor för Samverkan och Innovation.

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-10-05