Bildanalys

Bildgruppen vid matematikcentrum består av 4 seniora forskare, 4 forskarassistenter och 12 doktorander från enheterna matematik och matematisk statistik. Vi arbetar med frågeställningar inom geometrisk datorseende (att räkna ut kamerans rörelse och scenens form från bilder), medicinsk bildbehandling (automatiska system för att analysera medicinska data) samt kognitivt seende (automatisk scentolkning och scenförståelse. Vi använder verktyg inom analys, algebraisk geometri, projektiv geometri, optimering, statistik och numerisk analys för att modellera och analysera dessa problem. Vi är involverade i ett antal projekt med finansiering från bl a EU, SSF, VR, Vinnova, Vägverket och Zi-Decuma. Vi har ett ganska stort samarbete med industrin och flera företag har startats av medlemmar i gruppen.

Mer information

Mer information på engelska på forskargruppens sidor:

http://www.maths.lth.se/vision/

Kontaktperson

Kalle Åström

Telefon: 046-222 45 48

E-post:Karl.Astrom@math.lth.se

Hemsida

Sidansvarig: Jonas.Wisbrant@cs.lth.se | 2015-11-06