Hoppa till huvudinnehåll

Open Seminar: HEALTH BANK – En arbetsbänk för dataanalystillämpningar inom hälsovård

Speaker: Hercules Dalianis, professor i data- och systemvetenskap på Stockholms universitet

When: 2016-08-18 at 13.15

Where: E:2116

Abstract

Hälsovården har många utmaningar i form av att bevaka och förutsäga vårdskador, såsom vårdrelaterade infektioner och läkemedelsbiverkningar. Detta kan inträffa medan patienten behandlas för sin sjukdom. En forskningsfråga är när och hur många vårdskador har inträffat och kan vi förutsäga dem. Idag är all information om patienten lagrad i den elektroniska patientjournalen som består av både strukturerad (diagnoskoder, läkemedelskoder, kön, ålder, tidpunkter) och ostrukturerad information i fri text.

I detta föredrag kommer data som finns i HEALTH BANK - Swedish Health Record Research Bank och som använts i vår forskning att beskrivas. HEALTH BANK innehåller mer än 2 miljoner patientjournaler från åren 2007-2014. Vi syftar till att identifiera symptom, sjukdomar, kroppsdelar och läkemedel från svensk journaltext samt bestämma säkerheten av symptomen samt detektera vårdskador. Metoder som används är dels övervakade metoder som kräver manuell annotering av fri text samt oövervakade metoder och därefter träning med olika maskininlärningsmetoder. Framtida forskning är detektion av tidiga symptom på cancer och extraktion av information från patologirapporter.

 

Curriculum Vitae; Hercules Dalianis, född 20 Juli 1959, 

Dalianis är professor i data och systemvetenskap på Stockholms universitet. Dalianis har en civilingenjörsexamen inom Elektroteknik, KTH, från 1984 och blev teknologie doktor på KTH 1996. Dalianis gjorde sin post doc under dr. Eduard Hovy på University of Southern California/ISI i Los Angeles 1997-98. Dalianis var därefter forskarassistent på NADA/KTH 1999-2003, och sedan gästprofessor på CST Center for Sprogteknologi, Köpenhamns universitet 2002-2005, finansierat av Norfa/Nordiska ministerrådet.

Dalianis arbetar i gränssnittet mellan universitet och industri för att göra forskningsresultat användbara för samhället. Dalianis är specialiserad inom naturligt språkförståelse, dvs att göra det möjligt för datorer att förstå och bearbeta text, men också att låta datorn genera text automatiskt. 

Dalianis grundade Euroling AB år 2000. Euroling AB utvecklar och levererar sökmotorn SiteSeeker till webb och intranät till över 350 kunder främst inom svensk offentlig sektor, kommuner, landsting, statliga verk och universitet. Dalianis sålde bolaget 2011.

Nu arbetar Dalianis mest inom området klinisk textmining för att förbättra hälsovården genom att extrahera och strukturera information från den fria texten i patientjournalen presentera journalen på ett bättre sätt för klinisk personal men också lekmän som patienter.

Sidansvarig: Jonas.Wisbrant@cs.lth.se | 2016-06-07

When: 2016-08-18 at 13.15

Where: E:2116