Det digitala samhället - slutsemniarium

Det digitala samhället är en sk Advanced Study Group (ASG) finansierad av Pufendorfinstitutet vid Lunds Universitet. Studiegruppen består av seniora forskare från 6 fakulteter och är indelad i fem teman som alla fokuserar någon del av det digitala samhället. Studiegruppen leds av Per Runeson och Stefan Larsson.

Moderator: Andreas Ekström

Mer information: 

http://www.pi.lu.se/forskning

http://digitalsociety.se

Sidansvarig: Jonas.Wisbrant@cs.lth.se | 2015-11-06