Hoppa till huvudinnehåll

Fakultetens valberedning

Valberedningens uppdrag

Valberedningen har till uppgift att bereda nomineringar och lägga förslag till kandidater som dekan, prodekan samt ledamöter till LTH:s styrelse.

Valberedningen ska bestå av sju ledamöter varav fem företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och två företrädare för övriga anställda. Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Här utöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.

Valberedningens ledamöter för mandatperioden 2021-03-01 -- 2024-02-29 är:

 

NamnInstitution
Roy Andersson      Institutionen för datavetenskap
Karin Cherfils-KarlssonLTH:s kansli
Knut DeppertFysiska institutionen
Catarina LindénInstitutionen för energivetenskaper
Erik LindströmMatematikcentrum
Anna PeterssonInstitutionen för arkitektur och byggd miljö
Patrick van HeesInstitutionen för bygg- och miljöteknologi
Personalrepresentanter
Fredrik EdmanSACO-S
OFR
Seko
Studeranderepresentanter
Två representanterTLTH

 

Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta valberedningen på följande e-postadress:

Valberedningen@lth.se

Sidansvarig: camilla.nilsson@lth.lu.se | 2022-01-27