Hoppa till huvudinnehåll

Organisationsschema

Ledning och organisation

Fakultetesledningen består av rektor, prorektor, vicerektorer, kanslichef, och chef för ledningsstöd.

Fakultetsledningen rapporterar till LTH:s styrelse, som är det högsta beslutande organet vid LTH.

Prefektrådet utgör länken mellan presidiet och LTH:s institutioner.

Kansliet

Kansliet består av:

 • Bibiliotek
 • Datordriftgruppen (DDG)
 • Ekonomi
 • Personalavdelningen (HR)
 • Kommunikation och samverkan
 • Ledningsstöd
 • Service och teknik (SoT)
 • Kvalitetsstöd
 • Utbildningsenheten:
  • Internationella avdelningen
  • Programservice
  • Studentservice

Ledningsgrupper, nämnder och kommittéer

 • Forskarutbildningsnämnd (FUN)
 • Forskningsnämnd (FN)
 • Varje byggnad har sin egen husstyrelse och husprefekt. Styrelsen på Kårhuset kallas Kårhusnämnden. Campusnämnden är ansvarig för LTH-gemensamma ärenden relaterade till byggnader och lokaler och rapporterar till LTH:s rektor.
 • Ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU) har det övergripande ansvaret för utbildning och rapporterar till LTH:s rektor. Andra positioner och kommittéer som är länkade till ledningsgruppen för grundutbildning och till masterutbildning och doktorsutbildning är: Programledning, masterföreståndare, områdesansvariga, studiesociala rådet och branschråd/programråd.
 • Ledningsgrupp för JäLM (jämställdhet, lika villkor och mångfald)
 • Samverkan rörande hälsa, säkerhet och miljö är organiserad på två nivåer vid LTH. På fakultetesnivå finns en lokal skyddskommitté, och på avdelnings-/lokalnivå finns det flera HMS-kommittéer.
 • Två lärarförlagsnämnder: Karriärnämnd och rekryteringsnämnd
 • Valberedning vid LTH
 • LTH:s Näringslivsråd

Särskilda verksamheter

 • Centre for Engineering Education (CEE)
 • Industridesignskolan
 • Vattenhallen
 • X-Lab
Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2022-06-23