Hoppa till huvudinnehåll

Rektors blogg

12 september 2023

Vi kan nu stärka bidraget till grön omställning genom forskning, samverkan och fler ingenjörer. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson med anledning av beskedet om att regeringen vill göra satsningar på utbildning och forskning för att stärka ingenjörslandet Sverige.

29 augusti 2023

LTH är en plats för drömmar och upptäckter, och det är en styrka för vårt lärosäte att ni som kommit hit har olika bakgrund, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

1 juni 2023

LTH ska locka framtidens talanger och utbilda dem till ingenjörer, arkitekter och industridesigners. Ungdomar som med självklarhet uppmuntrats till högre studier av föräldrarna är inte alltid de mest lämpade. Att bredda rekryteringen till universitet och högskolor handlar inte om att sänka kraven utan snarare höja dem, skriver LTH:s rektor Annika [...]

13 april 2023

För att lyckas nyttiggöra forskning och få fram innovationer som också stannar och skapar tillväxt i Sverige krävs fri forskning, långsiktighet, kompletta kunskapsmiljöer och framsynta riskkapitalister. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

8 mars 2023

En snabb blick på omvärlden kan ibland räcka för att göra oss modlösa. Men det finns hopp om förbättrade livsvillkor med tanke på all den kunskap, kreativitet och förmåga till problemlösning och samarbete som så många studenter, forskare, samarbetspartners och alumner äger. Det skriver Annika Olsson, LTH:s rektor.

3 februari 2023

Om Sverige ska klara de stora omställningarna med digitalisering, energiomställning, nya avancerade material och läkemedelsterapier behövs nya, långsiktiga satsningar och fler utbildningsplatser på ingenjörsutbildningar. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

21 december 2022

Under 2022 har vi sett många goda LTH-nyheter, skriver Annika Olsson, rektor för LTH.

8 december 2022

Under riksdagsledamöternas årliga besök på LTH lyfte LTH-ledningen viljan att bidra till livslångt lärande. Samtidigt konstaterade LTH att kurser och andra satsningar som görs inom livslångt lärande behöver finansieras av staten så att ingenjörsutbildningarna på LTH inte ska urholkas. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

5 oktober 2022

LTH:s rektor Annika Olsson uttalar sig om händelserna i Iran, med anledning av attackerna mot studenter och universitetsanställda.

29 september 2022

Helt kort är tanken med LTH:s profilområden att vi samlar våra forskare tvärdisciplinärt inom områden där LTH har en särskild ställning och där vi kan skapa nytta i vår omvärld, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.