lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Samverkan – på vems villkor?

2017-03-09

Samverkan är en del av LTH:s livsnerv. Vi utbildar främst för näringslivet och det omgivande samhället, även om en del stannar inom akademin. Denna kompetensförsörjning är enligt min mening vår viktigaste uppgift. Därför måste vi naturligtvis lyssna på våra avnämares behov, allt annat vore fel. Det betyder dock inte alltid att vi ska göra vad de säger. Vi ska lägga fundamentet för ett helt arbetsliv och ge grundläggande kunskaper. Naturligtvis ska vi även ge spetskunskaper och sammanfläta utbildningen med forskningen. Näringslivet har ibland mer kortsiktiga mål som vi ska balansera. Vi måste ömsesidigt förstå varandras behov och uppdrag. Därför gör vi nu ett omtag vad det gäller vår samverkan inom grundutbildningen och bjuder in till rådgivande grupper. Vi lyssnar! Men för näringsliv och andra gäller det att inte bara tänka här och nu, utan även på det framtida kompetensbehovet om ett antal år.

För forskningen är det egentligen samma sak, men här gäller andra förutsättningar. LTH lever till cirka två tredjedelar på externa medel, något som till stor del påverkar vår forskning. Jag är positiv till denna typ av medel som söks i konkurrens, men balansen måste vara rätt. Två tredjedelar känns för mycket. Samtidigt kräver många anslagsgivare mot- eller medfinansiering, vilket ytterligare gröper ur den sista tredjedelen. Detta gör att många forskare ägnar enorma mängder tid åt att skriva ansökningar och ragga pengar. Känns inte som ett effektivt användande av resurserna!

Nu finns förslag från statsmakterna att man ska börja mäta samverkan och detta ska bli en del av resursfördelningen till akademin. I och med att det är en uppgift vi har kan det ju kännas relevant. Då kan man ju fråga sig: Vad är samverkan och hur mäter vi den? Kan synas som en enkel fråga, men när vi sätter oss in i ämnet blir vi medvetna om problemen och konfliktlinjerna mellan olika typer av forskning: kalla det grund, nyfikenhetsbaserad, tillämpad eller innovationsdriven forskning. Politiken vill ha mer ”bang-for-the-buck”, men är det mer publikationer och citeringar de vill ha, eller mer innovationer och företag? Dessa behöver inte stå i motsatsförhållande till varandra, men de har ofta helt olika tidskonstanter och ges olika möjligheter!

När vi jobbar med näringslivet är det viktigt att vi, som jag sa vad det gäller utbildning, ömsesidigt förstår varandras behov och uppdrag. Rena utvecklingsprojekt bör ske som uppdragsforskning och betalas fullt ut av uppdragsgivaren. Om vi ska ha gemensamma forskningsprojekt måste de handla om mer långsiktiga frågeställningar. Frågeställningar som dock kan lösas snabbt med lite tur och skicklighet, men det kan också vara en del saker som tar "härifrån till evigheten". Akademin ska stå för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden i samhället och vara en resurs. Som en kollega brukar säga: det finns inget så tillämpat som en bra teori!

Akademin måste ta hänsyn till näringslivets behov av att skydda och utnyttja resultaten, men näringslivet måste samtidigt ta hänsyn till akademins behov av att publicera och göra sina resultat offentliga. Detta är lösbara problem om viljan finns. Men ibland måste anslagsgivarna, speciellt statliga sådana, stå upp för akademins oberoende. De måste vara med och hävda vår rätt att publicera, om än med fördröjning för att resultat ska kunna skyddas.

Jag är positiv till samarbete med näringslivet och har hållit på med det ända sedan min tid som doktorand under sent 80-tal och tidigt 90-tal, och jag har fortsatt hela tiden. Med ett fåtal undantag har det fungerat mycket bra. Det beror på ömsesidig respekt och förtroende mellan parterna. Låt oss jobba på det och inte hamna i evinnerliga diskussioner om kontrakt och Intellectual Property Rights, IPR!

Viktor Öwall
Rektor LTH

PS Jag har också nöjet att meddela att LTH har en ny vicerektor för Samverkan och Innovation: Charlotta Johnsson från Institutionen för reglerteknik.


2016-07-06

I förra veckan inför Almedalen skrev jag en debattartikel med titeln "Smärtgränsen snart nådd" tillsammans med 16 andra företrädare för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Det vi diskuterar är den urholkning...[läs mer]


2016-06-29

Tiden när vi går mot sommaren är en tid för examenshögtider och festligheter av varierande slag, så även på LTH. Vi började med LTHs examenshögtid i universitetshuset den 20 maj då över 110 civilingenjörer, masterstudenter,...[läs mer]


2016-06-01

En gång om året bjuder ledningen för LTH in skånska riksdagspolitiker för att diskutera och utbyta idéer. Enligt sägnen hade vi en gång i tiden som tradition att också träffa Lunds kommunpolitiker. I höstas pratade vi om att...[läs mer]


2016-05-20

För nästa exakt ett år sedan ställde jag frågan ”Var var ni?” i min blogg. Det var efter förra årets hedersdoktorföreläsningar som var väldigt intressanta men tyvärr inte så välbesökta som jag hoppats på. Det fick mig att...[läs mer]


2016-05-04

Som jag en gång skrivit här i min blogg tycker jag att vi alla som arbetar här på Lunds Tekniska Högskola kan använda oss av mottot:Fråga inte vad LTH kan göra för dig, utan vad du kan göra för LTH.När den nya organisationen...[läs mer]


2016-03-31

Funderar du på att plugga till civilingenjör? Då tycker jag att du ska välja att studera vid Lunds Tekniska Högskola, vid Lunds universitet, Sveriges starkaste forskningsuniversitet. Och just nu är det extra hett med öppningen av...[läs mer]


2016-03-11

”Vi vet inte hur världen kommer att utvecklas under studenternas yrkeskarriär, men det kommer definitivt att hända mycket vi inte har koll på idag” skrev jag i min blogg i slutet av februari när jag betonade vikten av ett öppet...[läs mer]


2016-02-29

Förra veckan inleddes med det första Science and Innovations Talks på Tetra Pak som vi har skrivit om på LTH:s nyhetsplats. Det är ett initiativ som tagits för att skapa fler kontaktytor mellan företag och universitetets...[läs mer]


2016-02-05

”Ett universitet utan forskning är ett dåligt universitet. Ett universitet utan undervisning är inget universitet!” Detta är ett citat som yttrades av rektorn för universitetet i nederländska Twente när vi hade en diskussion...[läs mer]


2015-10-30

Som två av Lunds universitets dekaner reagerar vi starkt på Thomas Frostbergs krönika som publicerades den 24 oktober. I krönikan ”Universitetets innovationsarbete tillbaka till dåtiden” porträtteras den översyn som universitetet...[läs mer]


2015-10-28

September var en månad full av resor. Började med ett möte om ESS i Bilbao där jag representerade Lunds universitet. Det händer mycket runt ESS och det är hög tid att vi får till ett strategi arbete, såväl inom Lunds universitet...[läs mer]


2015-09-21

I fredags arrangerade Akademiska Hus en invigning av de nya bryggorna vid sjön Sjön. Jag måste säg att det har blivit oerhört fint. Tack!Tillsammans med Helsingkronas nya hus känns det som om LTHs campus fått en ordentlig...[läs mer]


2015-09-01

Härligt att LTHs campus nu är fullt av liv igen! Förra veckan hade vi nöjet att ta emot alla nya studenter vid LTH. När jag strax före klockan åtta förra måndagen begav mig till Kårhusets aula för första omgången kändes...[läs mer]


2015-06-10

Det har nu varit några veckor fyllda av fest; examenshögtid, promotion, diplomering för heltidare och en del annat. Jag har även haft nöjet att öppna arkitekternas och industridesignernas examensutställningar. Man kan...[läs mer]


2015-05-22

Jag börjar nu närma mig slutet av första terminen som LTHs rektor och det har varit en spännande men intensiv tid. Mycket roligt och många utmaningar och ser därför framemot en sommar där man förhoppningsvis kan hinna reflektera...[läs mer]


2015-04-15

Nu har det gått 100 dagar för den nya ledningen på LTH, tillika för LUs ledning. Det har varit intressanta, stimulerande och hektiska dagar. Det roligaste har varit att besöka olika avdelningar och institutioner och se det...[läs mer]


2015-03-27

Under den senaste tiden har det diskuterats i sociala medier och annorstädes hur det ser ut med LTHs grundutbildning. Jag kan lugna er: LTHs grundutbildning håller hög kvalité och vi kommer att se till att det fortsätter så![läs mer]


2015-03-16

Det var ett tag sedan jag höll i bloggpennan vilket inte beror på ointresse utan på att det varit en hektisk tid och mycket att sätta sig in i. En stor skillnad mellan att vara rektor och prefekt, är att som rektor blir tiden...[läs mer]


2015-02-18

Jag som tillträtt som LTH rektor är E82:a men började med ett års studieuppehåll för FN-tjänstgöring på Cypern och läste därför som E83. Efter det disputerade jag inom mikroelektronik vid det som då var Institutionen för...[läs mer]


2015-02-10

Nu har en dryg månad gått och det har varit en hektisk period med många nya intryck och en fragmenterad tillvaro. Dock har det också varit mycket roligt! I fredags hade LTH:s styrelse sitt första möte för året, och nästan alla...[läs mer]


Visar post 21 till 40 av totalt 41.

Viktor Öwall
rektor Lunds Tekniska Högskola

Viktor's book recommendations

Prenumerera

Sign up rektors blogg

Page 1

Beställ broschyren "Drömmar & upptäckter" på info@lth.se