lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Nolltolerans mot trakasserier

2017-12-05

Så har även kvinnor inom akademin och inom teknikbranschen samlat sig – inte förvånande, men likväl skakande – till ett upprop inom ramen för Me too-kampanjen.

Akademiuppropet, som undertecknats av 2 400 kvinnor, inleds med orden:

”För alla som verkat inom universitetsvärlden före oss, för oss mitt i den och för alla unga kvinnor som drömmer om att vara en del av den: Vi kräver att den sexism som kvinnor utsätts för inom akademin tas på allvar och får ett slut.”

Det som följer är en rad anonymiserade berättelser om sexuella övergrepp och cynisk maktutövning – händelser som upprörande nog ibland tycks ha fått försiggå med kollegers eller chefers goda minne.

Jag håller med undertecknarna om det självklara, att kvinnor måste kunna studera och verka vid högskolor och universitet utan att riskera att bli utsatta för fysiska övergrepp och verbala trakasserier. Naturligtvis gäller detta inte bara kvinnor utan alla, anställda såväl som studenter.

Det är djupt stötande att den som utsätter andra kan få fortsätta inom akademin som om inget hänt, medan den som utsatts kan känna sig tvungen att sluta och i värsta fall överge universitetsvärlden. De berättelser som samlats in från lärosäten i Sverige visar att vi inte kan slå oss till ro. Vi måste tvärtom vässa både uppmärksamheten och åtgärderna.

Finns det på LTH? Det är jag övertygad om och vi måste självklart benhårt stå emot detta. Som LTH:s rektor är jag ansvarig för att likabehandlings-, jämställdhets- och mångfaldsarbetet efterlevs. Men jag vill att vi alla tar ett personligt ansvar – och att vi samarbetar. Vi måste bli bättre på att se vad som pågår, och vi måste agera när vi ser något. Vi måste ställa upp för dem som blir utsatta!

För oss inom ledande ställning vid LTH är det särskilt viktigt att vi rannsakar oss själva och inte ser igenom fingrarna när någon begår handlingar som står i motsatsförhållande till respekt. Detta gäller i alla situationer!

Jag är glad att Teknologkåren tagit initiativ till att samla in berättelser om trakasserier på LTH, för att ta reda på omfattningen av problemet och kunna vidta åtgärder som ser till att vi blir det lärosäte vi vill och ska vara.

Det kan vara på sin plats att betona att vi idag har etablerade processer på LTH när studenter eller medarbetare behöver rapportera om sexuella trakasserier. Du som upplever dig utsatt för kränkande särbehandling eller trakasserier skall i första hand ta kontakt med prefekt eller motsvarande vid din institution. Här kan du läsa mer om LTH:s arbete mot sexuella trakasserier. Vi kommer att se över dessa processer.

En väl fungerande arbetsplats och studiemiljö förutsätter trygghet för alla. På LTH måste vi arbeta tillsammans för att förhindra att sexism och maktmissbruk förstör vår utbildning och forskning – och skadar individer.

För mig och oss alla på LTH gäller: Genomlysning. Ansvarstagande. Och nolltolerans.


Viktor Öwall

Rektor LTH

 

 


2018-12-14

Så är terminen, som i ett avseende kulminerar med LTH:s examenshögtid, till ända. Inför och under den här händelsen känner jag mig spänd, ödmjuk och stolt. För min egen del innehåller den en återkommande förmån: att få hålla tal...[läs mer]


2018-12-03

Varje år besöker riksdagsledamöter som sitter på "Skånebänken", det vill säga ledamöter som är invalda från de skånska valkretsarna, LTH för att få information och träffa LTH:s ledning och LTHs näringslivsråd.I år...[läs mer]


2018-11-14

Studenterna är LTH:s viktigaste produkt, brukar jag säga. Det är genom att utbilda studenter som vi är till störst nytta för samhället.  Därför blir jag otroligt stolt varje år när jag besöker ARKAD, som är södra Sveriges...[läs mer]


2018-10-31

Vi hör om det överallt, att det är en stor brist på ingenjörer, arkitekter och designers. Och det gäller i stort sett alla områden där vi utbildar. Dock har vi under flera år haft paradoxen att vi varit tvungna att begränsa vårt...[läs mer]


2018-10-06

På LTH har vi under en tid funderat på hur vi ska förklara bättre för omvärlden vad vi gör och vad som driver oss. För att göra detta har vi – vilket föll sig naturligt – utgått från vår vision som arbetats fram av...[läs mer]


2018-06-14

Kanske har ni sett nya LTH-nytt som skickas ut till alla de LTH-alumner som registrerat sig i vårt alumninätverk och andra intressenter och som naturligtvis finns tillgängligt elektroniskt. Jag är stolt över den metamorfos...[läs mer]


2018-06-07

Så är tiden inne att önska oss alla vid LTH en riktigt skön sommar. Jag vill passa på att önska lycka till åt alla er som nu lämnar LTH, efter fullföljd utbildning eller av andra anledningar. Jag hoppas att ni härifrån tar med er...[läs mer]


2018-05-09

Då står det klart att Lunds universitet kommer att ansluta som så kallad core partner till den nationella plattformen Treesearch [http://www.treesearch.se/], en kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och...[läs mer]


2018-03-29

Termen ”Liberal Arts” kan tolkas på många olika sätt – själv använder jag uttrycket när jag förespråkar att studenter som går längre program vid Lunds universitet inom ramen för sin utbildning ska få läsa andra ämnen och vid...[läs mer]


2018-03-12

Så har det blivit dags att skapa nya initiativ inom grundutbildningen och öka antalet studenter som antas till LTH. Under sex år har vi levt med överproduktion inom utbildningen, det vill säga att vi utbildat fler studenter än vi...[läs mer]


2017-09-25

Det talas mycket om digitalisering just nu. Vad menar vi egentligen med begreppet, och är det något nytt? Vad vi menar beror lite på vem man frågar, men vi kan ju vara överens om att information och tjänster blir mer och mer...[läs mer]


2017-08-31

Efter en lugn sommar i Lund och på LTH är det fullt av liv igen. Studenter överallt och det sprudlar av aktivitet. Under de senaste två veckorna har jag haft nöjet att välkomna LTH:s nya studenter i både Lund och Helsingborg....[läs mer]


2017-06-22

Tiden som leder fram till sommar är alltid en hektisk tid med mycket firande; examenshögtid, promotion, avtackningar och så vidare. Det är fantastiskt roligt men tar också tid från allt det andra som skall göras och lämnar inte...[läs mer]


2017-03-30

I förra bloggen diskuterade jag samverkan och tidigare att LTH utbildar för framtidsyrken. Men vad är det då vi samverkar inom och vad är det vi utbildar för? Nyligen fastställde LTH sin strategiska plan, och samtidigt har vi...[läs mer]


2017-03-09

Samverkan är en del av LTH:s livsnerv. Vi utbildar främst för näringslivet och det omgivande samhället, även om en del stannar inom akademin. Denna kompetensförsörjning är enligt min mening vår viktigaste uppgift. Därför måste vi...[läs mer]


2017-02-16

Så var det då dags att ta tag i bloggandet efter helgerna och USA-resa. Ska också försöka att ha en lite högre frekvens under det kommande året. Både när jag var i Kalifornien förra veckan och här hemma hör man konstant att det...[läs mer]


2016-11-28

Idag ser, hör och läser vi mycket om faktaresistens: det vill säga ett förhållningssätt där man inte låter sig påverkas av det som talar emot ens egen uppfattning. De kanske tydligaste exemplen idag är valkampanjen inför Brexit...[läs mer]


2016-09-22

LTH är en av de fakulteter vid Lunds universitet som betecknas som enkönad. Vad som då främst diskuteras är antalet kvinnliga professorer, en siffra som på LTH ligger runt 15 procent och som dock varierar mycket inom fakulteten....[läs mer]


2016-09-01

Nu är alla studenter på plats igen och campus bubblar av liv. Känns härligt att vi är igång igen!Under sommaren har det i Sydsvenskan varit en debatt om att John E Franzéns magnifika verk ”Cadillac Eldorado” som prytt V-husets...[läs mer]


2016-08-19

Idag hade vi introduktion för närmare 600 internationella master- och utbytesstudenter från omkring 50 länder. Kändes oerhört positivt och aulan var full av förväntningar och förhoppningar. Fantastiskt roligt med energin från...[läs mer]


Visar post 1 till 20 av totalt 41.
<< Första < Föregående 1-20 21-40 41-41 Nästa > Sista >>

Viktor Öwall
rektor Lunds Tekniska Högskola

Viktor's book recommendations

Prenumerera

Sign up rektors blogg

Page 1

Beställ broschyren "Drömmar & upptäckter" på info@lth.se