Nyheter

23 maj 2019

Nu är riksfinalen i Teknikåttan avgjord! Efter en lång tävlingsdag på LTH stod Friskolan Svettpärlan från Karlskrona allra längst fram under konfettiregnet.

23 maj 2019

Doktorspromotionen är årets främsta akademiska högtid. Under en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling.

20 maj 2019

Varje år bänkar sig 25 000 åttondeklassare runtom i Sverige för att delta i tävlingen ”Teknikåttan”. Efter antal uppföljande regionfinaler återstår nu 14 klasser. Den 23 maj sammanstrålar de i Lund för att göra upp om vinnarpokalen.

15 maj 2019

Robotar utför allt fler mänskliga uppgifter och börjar kunna instruera sig själva. Det förändrar arbetslivet i grunden. En avhandling vid institutionen för reglerteknik, LTH, visar hur man lär en robot att utveckla sig själv genom en kombination gammal och ny teknik. Det ger en snabbare programmering och flexiblare maskiner.

14 maj 2019

LTH-doktoranden Carl-William Palmqvist reste inom ramen för sina doktorandstudier till Tokyo och fann att den svenska persontågtrafiken har att en del att lära. Hör honom berätta i bland annat Vetandets värld.

13 maj 2019

Busshållplatsens stolpe. Att den finns säger inte så mycket om god service. Kan du ta dig till hälsofrämjande aktiviteter som gymmet eller konserten? Om svaret är nej är transportsystemet kanske orättvist.

desc
8 maj 2019

Ansökan om nominering av akademiska innovationsprojekt och medeldyr utrustning till Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.

7 maj 2019

Den 23 maj är alla välkomna att lyssna till populärvetenskapliga föreläsningar med tre nya hedersdoktorer: José van Dijck, Tord Kjellström och Arne Staby. De tre kommer att promoveras i Domkyrkan dagen efter. Gemensamt har de också att de är verksamma inom forskningsområden som kan bidra till lösningar på stora samhällsutmaningar.

7 maj 2019

En ny avhandling kan leda till att korta attacker av förmaksflimmer i framtiden kan upptäckas genom ett enkelt EKG. Förhoppningen är att spara vårdresurser och minska antalet strokes.

23 april 2019

Välkommen att ta del av Lise Meitner-professorernas ”blixtföre­läsningar” – med nedslag i deras spännande forskning. Därefter hör vi en paneldiskussion om den LTH-kultur vi vill skapa för våra forskare. Dagen avslutas med mingel och förfriskningar. När: Tisdagen den 23 april kl. 13:00-16:00 Var: IKDC, Stora hörsalen, Sölvegatan 26, Lund