Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

16 november 2023

Nu startar ett nytt centrum för ”strategiska metaller” – kritiska råvaror, metall och mineral som ingår i nyckelteknologier som är viktiga för grön omställning. Centrumet, som finansieras med 60 miljoner från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), ska se över möjligheterna att säkra tillgången till viktiga metaller och mineral. Lunds [...]

desc
14 november 2023

Sune Svanberg, professor i atomfysik, började 1990 fundera på en ny grundforskningsinriktning för Lunds universitet: ultra-intensiv laserstrålning. Det var början till Lunds Högeffektlaserlaboratorium som kom att få världsledande teknik, något som spelade stor roll för Nobelpristagaren Anne L’Huilliers beslut att flytta till Lund.

26 oktober 2023

Hur lång tid tar det att trösta en människa? Måste ägget stekas i stället för att kokas? Lunds universitets magasin (LUM) har bjudit in till ett samtal med hemtjänstforskare från Socialhögskolan och LTH. Det är första gången de träffas och diskussionen handlar om stress, ansvar och delaktighet. Deras gemensamma mål är en bättre hemtjänst, men de [...]

25 oktober 2023

Nordsjöregionens vatten påverkas av klimatförändringar, men också av människans användning av vattnet och marken runt omkring. För att i framtiden ha fortsatt tillgång till rent vatten – som räcker till – behöver åtgärder vidtas omgående. Det framgår av EU-projektet Blue transition, där Lunds universitet ingår och bidrar till strategier för [...]

17 oktober 2023

Forskningshubben Biotech Heights ska fokusera på bioprocessteknik och nya lösningar inom hållbar produktion av livsmedel och material. Samarbetet cementerar ett decennielångt partnerskap mellan Tetra Pak och Lunds universitet.

11 oktober 2023

Ett bilbränsle bestående av en vätska som en fast katalysator omvandlar till vätgas är något forskare vid kemicentrum undersöker. Den använda vätskan töms sedan ur tanken, laddas med väte och kan därefter användas på nytt i ett cirkulärt system, som är fritt från växthusgasutsläpp.

10 oktober 2023

Alla partiklar som når atmosfären leder till olika kemiska reaktioner. Partiklar kommer dels från naturliga källor som vulkanutbrott och skogsbränder, dels från luftföroreningar och utsläpp. Aerosolforskaren Johan Friberg studerar partiklar på höga höjder. Han befarar att det ökade antalet skogsbränder globalt kan ha stor påverkan på ozonlagret.

4 oktober 2023

Anne L’Huillier, professor i atomfysik vid LTH, tilldelades på tisdagen Nobelpriset i fysik tillsammans med Pierre Agostini och Ferenc Krausz. – Det känns helt otroligt. Fantastiskt! Jag är väldigt stolt, säger hon.

3 oktober 2023

Professor Anne L’Huillier, atomfysik vid LTH, tilldelas Nobelpriset i fysik 2023 tillsammans med Pierre Agostini och Ferenc Krausz för sina experiment som gett mänskligheten nya verktyg för att utforska elektronernas värld inuti atomer och molekyler.

3 oktober 2023

Om vi kan förstå hur och varför ljus och materia beter sig som de gör är vi ett steg närmare att lösa några av fysikens mest grundläggande problem. Att finna svaren på dessa frågor driver Ville Maisi, biträdande lektor i fasta tillståndets fysik vid NanoLund.