Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

10 maj 2023

Varje år sedan 2019 ställer Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, samman en lista över aktuella forskningsprojekt som har potential att skapa nytta, 100-listan. I år kom hela 13 forskningsprojekt från Lunds universitet med på listan. Lund bidrar därmed med flest projekt av alla universitet. Tio av dem har anknytning till LTH.

5 maj 2023

Christelle Prinz, professor i fasta tillståndets fysik, får ERC Proof of Concept Grant för sin forskning om att skapa en kostnadseffektiv biosensordiagnostik för att tidigt kunna upptäcka äggstockscancer.

4 maj 2023

Nu inleds arbetet med att upphandla en hyresvärd som vill vara med och utveckla Nanolab Science Village. Det innebär ytterligare en milstolpe för Lunds universitets etablering på det framväxande Science Village – där tillverkning av nanomaterial och halvledarkomponenter blir granne med de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

27 april 2023

ACTRIS är en europeisk toppmodern forskningsinfrastruktur inom atmosfärforskningen. Nu har Europeiska kommissionen fattat beslut om att även inrätta ett ACTRIS ERIC – ett konsortium för forskningsinfrastruktur kopplat till aerosoler, moln och reaktiva spårgaser med syfte att öka kunskapen om klimatförändringar och luftföroreningar. I konsortiet [...]

26 april 2023

Planen var att under mars 2022 åka tillbaka till Gammalsvenskby i Ukraina, med sikte på att förbättra inomhusmiljöer. Men efter 24 februari blev det tyst, inga djupintervjuer med byns invånare kunde göras. Viktor Kauranens exjobb om energiåtgärder och ventilation blev en annan sorts resa.

20 april 2023

Nu står det klart – Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar det multidisciplinära forskningscentrumet ClassIC med upp till totalt 60 miljoner under en sexårsperiod. Satsningen syftar till att bygga en forsknings- och utbildningsnod för design av halvledarsystem och därmed bidra till att stärka svensk akademi och industri på området.

19 april 2023

BYGGDE VI RÄTT? Det finns ljus och det finns mörker. Även om vi idag ser många användarorienterade nybyggen och välgestaltade stadsdelar glöms användaren emellanåt bort. Det anser LTH-forskaren Kiran Maini Gerhardsson.

18 april 2023

Temadagen om el äger rum för att hylla en 80-årig LTH-legendar. Det handlar om Sture Lindahl som bidragit till LTH:s verksamhet sedan 1970-talet och som nu fyller jämnt. Han var senast adjungerad professor i industriell elektroteknik och automation, och till hans ära träffas ett hundratal deltagare för att minnas, men också för att blicka framåt. [...]

17 april 2023

FORSKARJAGET. Är det rätt att riva industri- och bostadshus? Nej. I stort sett aldrig. Det menar Ulla Janson, universitetslektor vid Avdelningen för installations- och klimatiseringslära och koordinator vid LTH-profilområdet Cirkulär byggindustri.

13 april 2023

Vad krävs av en framtida ingenjör inom samhällsbyggnad? Vilka skarpa förändringar ser ut att vänta och vilka stora problem kan vi förvänta oss att LTH:s studenter får ta sig an efter examen? Tre LTH-programledare spanar in i framtiden.