Nyheter

29 oktober 2019

LTH-alumnerna Richard Bai och Karl Fredrik Erliksson tilldelas Sveriges Ingenjörers årliga utmärkelse Lilla Polhemspriset för att ha skrivit bästa examensarbetet på en civilingenjörsutbildning. Deras undersökning av effektiv och säker banplanering för självkörande fordon har potential att öka trafiksäkerheten och förbättra stadsmiljön.

24 oktober 2019

CESAER representerar Europas ledande universitet inom teknikområdet från cirka 25 olika länder. Under årsmötet 2019 i Paris-Saclay fick LTH:s rektor Viktor Öwall och vicerektor Erik Swietlicki det glädjande beskedet att Lund är nästa ort där föreningen samlas för att diskutera avgörande framtidsfrågor för europeiska universitet inom teknik.

24 oktober 2019

För att undvika översvämningar satsar allt fler städer på öppna, så kallade blågröna, dagvattensystem. En ny avhandling visar att dessa kan fungera väl – men bara om de införs på ett genomtänkt sätt. Annars finns istället risk för att problemen förvärras. Men ett nytt verktyg kan göra det enklare att bygga rätt.

22 oktober 2019

Forskare ska undersöka om några av jordskorpans vanligaste metaller kan komma att tjänstgöra som koldioxidneutrala bränslen. Efter förbränning kan de, i ett slutet grönt kretslopp via elektrolys, bli metall igen. Även ammoniak och biobränslen ska studeras.

21 oktober 2019

LTH gratulerar professor Ola Wallberg, professor Martin Tunér, professor Hanna Isaksson och professor Erik Lind som installerades i fredags.

11 oktober 2019

Martin Leijnse, forskare i fasta tillståndets fysik vid LTH och verksam inom NanoLund, får 1,5 miljoner euro i ett prestigefyllt ”ERC synergy grant”. Totalbeloppet på 10 miljoner euro, knappt 110 miljoner kronor, delar han med tre forskare från Köpenhamns universitet.

10 oktober 2019

Nästa vecka, 14 oktober till 20 oktober drar Lunds universitets nya populärvetenskapliga satsning Framtidsveckan igång. Temat för de 20 programpunkterna är ”omställning”. Öppet för alla!

7 oktober 2019

7 oktober 2019

Elektroner som flödar i parallella nanotrådar utan fysisk kontakt, är förbundna med varandra, visar en ny studie. Separerade elektroner leder dessutom till högre strömmar. Upptäckten bidrar till ökad chans för framtida genombrott inom kvantinformation och kvantdatorer.

3 oktober 2019

Tisdagen den 29 oktober 2019 besöker Linda Liukas Vattenhallen Science Center Lärarfortbildningsdag för att inspirera lärare, föräldrar och studenter att se datorer inte enbart som mekaniska, tråkiga och komplicerade, utan som färgstarka, uttrycksfulla maskiner gjorda för att fixas och trixas med.