Nyheter

desc
6 maj 2021

Oscar II:s stipendium 2021 har tilldelats David Busto för hans avhandling ”Quantum interference effects in attosecond photoionization dynamics".

desc
5 maj 2021

Ellen Öberg, kemiteknik, har tilldelats Karl-Erik Sahlbergs stipendium för särskilt framstående examensarbete för för sitt examensarbete ’Optimering av vattenförbrukning – En studie på Perstorp AB’.

5 maj 2021

Mer distansarbete leder inte nödvändigtvis till minskat resande. I stället kan fritidsresandet öka för att kompensera hemmasittandet, tror transportforskaren Lena Winslott Hiselius. För kollektivtrafiken kan det bli en utmaning.

5 maj 2021

Mycket talar för att mindre kött på tallriken är bra för klimatet. Men vad ska vi äta istället? Livsmedelsforskaren Karolina Östbring listar vilka grödor det snackas om på konferenser, i akademin och industrin och som vi förväntas odla mer av i Sverige. Men allra först bör vi halvera vårt intag av samtliga proteiner, anser hon.

30 april 2021

Sök hjälp om du behöver, och var ett stöd om du kan. Det skriver LTH-rektor Annika Olsson och vicerektor Kristofer Modig i en vårhälsning till LTH:s studenter.

27 april 2021

LTH-doktoranden Valentin Vogl har tagit initiativ till en kunskapsbank som på sikt kan locka industrijättar att satsa på koldioxidfri stålproduktion. FN:s ledarskapsgrupp för klimatomställning inom tung industri – LeadIT – offentliggör idag databasen, som ytterst ska bidra till kunskap som gör det möjligt att nå Parisavtalets mål om nollutsläpp till 2050.

22 april 2021

Lars-Erik Wernersson, professor i nanoelektronik, får EU:s ERC Advanced Grant för integration av nya material i framtidens högpresterande och energisnåla transistorer och kretslösningar.

12 april 2021

Jag önskar att många, oavsett kön och bakgrund, ska våga ta chansen och söka våra utbildningar för att få tillgång till ett spännande och berikande arbetsliv, skriver LTH:s rektor Annika Olsson i sin blogg. Idag skriver hon också i en debattartikel i Sydsvenskan om några myter som står i vägen för att fler, inte minst tjejer och kvinnor, ska söka sig till teknikyrken.

26 mars 2021

MEM:s resestipendium för 2021 går till LTH-studenten Emma Strömberg,

25 mars 2021

Ulf Ellervik, professor vid kemiska institutionen på LTH, har tilldelats Svenska Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknikpris för sin förmåga att avdramatiserar kemiämnet och väcka elevernas intresse.