Nyheter

20 October 2021

Stålindustrin riskerar att fördubbla sin andel av de globala koldioxidutsläppen om den inte gör mångmiljardinvesteringar i utsläppsbegränsande teknik under de närmaste fem till tio åren, enligt en ny studie som letts av Valentin Vogl från LTH.

14 October 2021

Idag står LTH värd för en stor konferens, ”Academia for the benefit of society – meeting critical challenges”, som tar sig an några av dagens stora samhällsutmaningar. Konferensen arrangeras av nätverket CESAER, the Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research, som samlar representanter för 53 tekniska universitet från 26 länder.

8 October 2021

Jag hoppas att vi de närmaste 60 åren ska fortsätta att vara värd för många möten där ”naiva” frågor samsas med yttersta forskningskvalitet för att förbättra livsvillkor och hitta svar på utmaningar av skilda slag. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

7 October 2021

Att använda substanser från citrusfruktskal i bioplast är ett exempel på hur vi kan inspireras av naturens egna skyddssystem – och för framtiden behövs mer forskning kring hur livsmedels livslängd kan förlängas. Det menar Katrin Molina-Besch, förpackningsforskare vid LTH.

1 October 2021

Vilken betydelse har e-handel för den som bor på landsbygden? Stor betydelse, menar logistikforskare vid LTH. Landsbygdens sämre tillgång till produkter och service gör att näthandeln fyller en viktig funktion. Men när allt fler e-handelstjänster anpassas för storstaden riskerar landsbygden att glömmas bort.

28 September 2021

Lund University Living Lab är en testbädd för forskning om boende och social hållbarhet. Forskningen kommer att ske som en integrerad del i de nya studentbostäder som Akademiska Hus planerar att bygga i Lund i samarbete med forskare vid LTH.

28 September 2021

Missa inte LTH:s jubileumsföreläsning med anledning av att LTH firar 60 år eller alla andra evenemang som LTH erbjuder på Kulturnatten den 2 oktober.

desc
16 September 2021

I höst ska ett antal försökspersoner ge sina uppriktiga åsikter om alger – hur de smakar, luktar och ser ut. Testerna görs inom ramen för ett forskningsprojekt som syftar till att ta reda på vad konsumenter tycker om de ätbara havsväxterna.

13 September 2021

Artificiell intelligens kan spara tid i läkarens arbete att ställa diagnoser vilka också blir träffsäkrare. Men läkaren bör också förstå och kunna förklara datorns beslut för patienten, annars kan tilliten äventyras, menar AI-forskaren Stefan Larsson. Med AI ställs vi också inför ett vägval: Vill vi spegla eller förändra världen?

6 September 2021

Lunds universitet har rekryterat den internationella toppforskaren Trevor Forsyth för att leda utvecklingen av institutet LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science. Rekryteringen är ett led i Lunds universitets arbete med att utveckla ny forskning med hjälp av neutron- och synkrotronljustekniker – ett viktigt steg för att bättre nyttja potentialen i de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.