Skip to main content

Nyheter

31 January 2023

Jordklotet är fullt av järn och aluminium. Metallerna finns i jordskorpan eller som skrot lite varstans. Förbränningsforskare vid LTH har börjat inse att dessa vanliga metaller fungerar alldeles utmärkt att förbränna för att göra el och värme av. Med hjälp av sol- eller vindenergi kan det oxiderade pulvret sedan bli vanlig metall igen. Enligt [...]

31 January 2023

Ville Maisi, universitetslektor i Fasta tillståndets fysik vid LTH och forskare inom NanoLund, tilldelas Europeiska forskningsrådets Consolidator Grant på 28 miljoner kronor för projektet QPHOTON. Forskningen som ska pågå i fem år handlar om att bygga mikrovågsdetektorer.

25 January 2023

Fysikforskare vid LTH lyckades nyligen bygga små solslukande antenner – nanotrådar – med tre olika material som bättre matchar solspektrat jämfört med dagens kiselsolceller. Eftersom nanotrådarna är lätta och kräver lite material per ytenhet ska de nu testinstalleras på satelliter, vilka drivs av solceller och där verkningsgrad i kombination med [...]

19 January 2023

Professor Jan Olhager, Inst. för maskinvetenskaper, har utnämnts till Fellow i Decision Sciences Institute (DSI), i samband med DSI:s årskonferens 19–21 november 2022 i Houston, Texas, USA. 

11 January 2023

Hur går det till när ett protein från virus binder till en läkemedelsmolekyl? Och hur länge är de två bundna till varandra? Bindningsförloppet mellan protein och läkemedel tros vara en viktig ledtråd i utvecklingen av framtidens mediciner – ett förlopp som ska kartläggas i ett nytt forskningsprojekt som tilldelas 95 miljoner kronor av Europeiska [...]

22 December 2022

Lampans LED-teknik framhålls ofta för sina fördelar – att den är energisnål, att den håller länge och att tekniken går att styra på olika sätt. Men att LED-lampan kan ge upphov till flimmer – det nämns inte lika ofta. En av anledningarna är att det fortfarande saknas kunskap om varför flimmer uppstår och hur hälsan påverkas. Det vill ljusforskarna [...]

20 December 2022

LTH:s rektor Annika Olsson och professor Kimberly Dick Thelander har tillsammans med andra framstående forskare och experter vid företag och offentlig sektor valts in som nya ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

19 December 2022

Ett möte i en kökssoffa med mycket kaffe och snus – och en donation på 250 miljoner kronor. Så kan sammankomsten summeras när Ingvar Kamprad träffade LTH:s rektor 1998 för att prata om framtiden för universitetets utbildning inom industridesign.

19 December 2022

För att stärka svensk konkurrenskraft tar Lunds universitet initiativ till en nationell kraftsamling för att mobilisera kompetens inom halvledarområdet – och ett förslag till strategi för halvledarteknologi i Sverige presenteras under ett diskussionsmöte som Lunds universitet står värd för.

14 December 2022

Styrelsen för LTH har beslutat att utse tre nya hedersdoktorer: professor Ulla Vogel, professor Ikhlaq Sidhu och entreprenören och företagsledaren Yasemin Arhan Modéer.