Resultat

Extern utbildningsutvärdering

Resultat och rapporter för de utbildningsutvärderingar som genomförts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) återfinns på UKÄ:s webbplats.

Senast genomförda utbildningsutvärderingar

Under 2018-2020 har ett urval forskarutbildningsämnen vid LTH utvärderats inom ramen för Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar.

2018

 • Arkitektur
 • Datavetenskap
 • Miljöpsykologi

2018

 • Arbetsmiljöteknik
 • Förpackningslogistik
 • Maskinelement
 • Maskinkonstruktion
 • Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner
 • Rehabiliteringsteknik

2020

 • Biofysikalisk kemi
 • Organisk kemi

Kursutvärdering

Slutrapporter för LTH:s kursutvärderingar för kurser på grundnivå och avancerad nivå är publicerade på webbplatsen för CEQ (LTH:s kursutvärderingssystem).

Extern sakkunnigbedömning

År 2015 gjordes en utvärdering av LTH:s kvalitetssystem på grundnivå och avancerad nivå. En internationell bedömargrupp från Virginia Tech 2015 betraktade LTH:s organisation baserat på ett större antal fokusgruppsintervjuer. Arbetet låg till grund för den programutvärdering som introducerades 2017/18.

Rapport från extern bedömning av Virginia Tech 2015 (PDF, 153 kB, ny flik)

År 2019 gjordes en utvärdering av Centre for Engineering Education (CEE).

Rapport från extern bedömning av CEE 2019 (PDF 1,27 mB, ny flik)

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2022-04-08