Tidplan

Preliminär tidplan utifrån vad vi vet 2012-09-25

  • 25 september: Programledningar får tillgång till definitiva men oformaterade mallar för självvärderingen
  • 15 oktober: HSV har upptaktsmöte då det blir klart vilka mål som ska utvärderas
  • 1 december: Självvärderingen i huvudsak klar på UN-nivå och redo för ytterligare bearbetning klar på LTH-nivå
  • 18 december: Efter formatering laddas självvärderingarna upp till HSV

 

Sidansvarig: christina.akerman@kansli.lth.se | 2020-09-09