Hoppa till huvudinnehåll

26

June

LTH i Almedalen: Hög tid att rusta mot översvämningar – vem gör vad och hur?

Illustration av regn, flödande vatten, cyklist, bil och paraply.
Vilka verktyg behövs för att klimatanpassa städerna? Det är en av frågorna som LTH tar upp under ett panelsamtal i Almedalen. Illustration: Catrin Jakobsson
Tid: 2024-06-26 10:45 till 11:45 Seminarium

Översvämningar i Sverige blir allt vanligare med skador på bebyggelse, infrastruktur och vatten- och avloppssystem som följd. Det är ett faktum att samhället behöver bli mer översvämningståligt. Men hur ska arbetet gå till, och vem har ansvar för vad?

Skyfallen har blivit mer intensiva, antalet nederbördsdagar har blivit fler och risken för extremregn ökar. Den främsta anledningen är klimatförändringarna. Beräkningarna för framtiden är dystra, och om vi inte hanterar vattenutmaningarna kan konsekvenserna för människan och samhället bli svåra – som att dricksvattnet blir förorenat och att boendemiljöerna blir förstörda.

Forskningen visar att det finns lösningar för att undvika översvämningar. Men vilka är lösningarna? Kan de kombineras med hållbar stadsutveckling? Vilka verktyg behövs för att klimatanpassa städerna, och hur ska arbetet med blå-gröna lösningar initieras och ledas? Vem ska betala för åtgärderna, och vem har ansvar för vad?

Forskarna vid LTH, Lunds universitet, som studerar klimatanpassning av städer, resonerar kring frågan tillsammans med Svenskt vatten, Havs- och vattenmyndigheten, Eslövs kommun och landskapsarkitektkontoret Urbio.

I panelen medverkar:

  • Johan Kling, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten
  • Linda Pettersson, Landskapsarkitekt och kontorschef, Urbio
  • Kristina Prahl, enhetschef, Tillväxtavdelningen, Eslövs kommun
  • Johanna Sörensen, forskare, bitr universitetslektor, Teknisk vattenresurslära, LTH
  • Henrik Wingfors, enhetschef för vattentjänster, forskning och policyutveckling, Svenskt vatten

Moderator är Louise Pierce.

Läs om panelsamtalet "Hög tid att rusta mot översvämningar" i Almedalsguiden

Panelsamtalet arrangeras av Lunds Tekniska Högskola och LTH Vatten (ett av LTH:s profilområden).Under Almedalsveckan 2024 är Lunds universitet på plats med fler seminarier:

Hur får vi mat på bordet om det uppstår en kris?

Kriser, krig och klimatförändringar – hur tar vi hand om begränsade vattenresurser?

Israel Palestina – en olöslig konflikt?Om händelsen
Tid: 2024-06-26 10:45 till 11:45

Plats
Hästgatan 13 i Visby

Kontakt
jessika [dot] sellergren [at] lth [dot] lu [dot] se