Vad innebär det att doktorera?

Som forskarstuderande på en institution tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt till världen. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och att du får en forskningsetisk medvetenhet.

Om du ägnar dig åt din forskarutbildning på heltid så är du färdig doktorand på fyra år. Utbildningen består dels av studier i form av kurser, seminarier och konferenser och dels av egen forskning som ska leda fram till din doktorsavhandling. Under hela din studietid guidas du utav handledare från institutionen. När du kommit halvvägs i ditt arbete kan du avlägga en licentiatexamen, se vidare under rubriken Examen.

Doktorsexamen och licentiatexamen

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-10-09