Skip to main content

AB | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

TidskriftstitelE-bestånd

Tryckt bestånd

A  
Academy architecture 1900-15 (luckor)
A+BE Architecture and the built environment2011- 
ACE: Architecture, City and Environment2006- 
Aktuellt: information i plan- och byggnadsfrågor från statens planverk (MAG) 1968-81
Allt i hemmet 1956-79, 1981-83, 1987-92, 2000-2004 (luckor)
Arch+ 1971- (luckor)
Archidea 1995-2004 (luckor)
The architects' journal 1963-64, 1968-77, 1990-01

Architectural design

2005 -1959- (luckor)
 
Architectural digest
 
2008 - 
Architectural engineering and design management2008 - 
Architectural forum 1950-62
Architectural history1958 -2008 
Architectural record2001 - 
Architectural review  1984 -1949- (luckor)
Architecture & comportement 1987-95
A+U 2003-
Architecture Australia1996 - 
Architecture d'aujourd'hui 1967-07 (luckor)
Architectura (Polen) 1987-89 (luckor
Architektur der DDR 1981-91 (luckor)
Architektura SSSR 1968-72, 1989-91 (luckor)
Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research2007- 
Area (tidigare Utblick landskap) 1984-03
Arkitekten (Köpenhamn) 1902- (luckor)
Arkitekten (Stockholm) 1970- (luckor)
Arkitektnytt 1965-00 (luckor)
Arkitekttävlingar; se SAR:s tävlingsblad  
Arkitektur 1901-
Arkitektur DK 1957- (luckor)
Arkitektur N 2007- (luckor)
Arkkitehti (Finska arkitekten) 1927-51, 1953-62, 1964- (luckor)
Arkkitehtuurikilpailuja, bilaga till Arkkitehti 1966- (luckor)
Arq: architectural research quarterly2001    -2004-11
Assemblage (numer Grey room)1986 -20121993-12
Att bo 1951-83 (luckor)
AZ ITU Journal of the faculty of architecture2007- 
B  
Bang  
Bauen + Wohnen 1970-81 (luckor
Baukunst und städtebau 1930-37
Baumeister (MAG) 1949-67
Bauwelt (MAG) 2004-2015
Bebyggelsehistorisk tidskrift 1984-94, 2011-15 (luckor)
Blueprint 1990-

Blød by (MAG)

 1978-87 (luckor)
Bo bra 1984-87 (luckor)
Building design2002 - 
Building issues 1989-2004
Buildings2011- 
Bulletin of the Polytechnic institute of Jassy: Architecture section2004- 
Byggekunst 1930-07
  
Byggmästaren (se Arkitektur)  
Byggnadskonst 1980-83
Byggnadskultur 1977-
Byplan 1965-
C  
CAD & ritnytt (MAG) 2000-06
CAP & design 2001-05
Canadian architect2002 - 
Casabella 1959-69 (luckor)
CEBE Transactions2004- 
City & Time2004- 
Conditions 2010-
Conservation science in cultural heritage: Historical technical journal2001- 
Contract (MAG) 1985-95 (luckor)
D  
DAMN 2008-
Datutop (MAG) 1982-02 (luckor)
Design (MAG) 1964 1973-77 (luckor)
Design DK (MAG) 2000-02
Design Issues2000 - 
Design Journal1997 -1999-00
Design studies (MAG)1979 -1998-01 (luckor)
Design week2001 - 
Designmatters (MAG) 2003-05
Design-report (MAG) 2004
Detail 1970- (luckor)
Disajn 2012-
Domus 1951-92, 1995- (luckor)
DPA: danske praktiserende arkitekter (MAG) 1966-75 (luckor)
Driade edizioni 1997-98
E  
Ekistics (MAG) 1970-95 (luckor)
El Croquis 1987- (luckor)
F  
Field: A free journal for architecture2007- 
Fine Woodworking 2008-
Footprint:Delft School of Design Journal2007 - 
Form: svenska slöjdföreningens tidskrift 1905-
Forum 2009-10 (luckor)
Forum AID 2007-10
Forum för inredning, design och arkitektur 1993-06
Forum närmiljö 1976-93
Frame (Amsterdam) 2002:26-29, 2003:31, 2004:41, 2006-
Från byggforskningen 1968-79 (luckor)
Färg & fernissa 1965-98
G  
Genus 2006-
Grey room (tidigare Assemblage)2000 -1988-12
H  
Habitat news (MAG) 1985-93
Havekunst 1965-68
Hem i Sverige 1945-73 (luckor)
Hemslöjd 2013-
Human settlements (MAG) 1971-78 (luckor)
I  
ICOMOS information 1988-90 (luckor)
ID: the international design magazine (MAG) 2001-07
IKEA 1973-
Informs de la construction (MAG) 1965-68
Interior design1999 - 
International lighting review 1964-73 (luckor)
Interni (Milano) 2002-04 (luckor)
Italian journal of planning practice2011- 
J  
Japan architect 1970- (luckor)
Journal of architectural and planning research 1993-
Journal of Architectural Education1999 -2002-11
Journal of architecture1997 - 
Journal of design history1996 - 
Journal of garden history 1985-97 (luckor)
Journal of interior design1997 - 
Journal of light & visual environment 1998-99
Journal of the [Royal] town planning institute 1968-73
Journal of the Society of Architectural Historians1945 -1941- (luckor)
Journal of urban design1997 - 
Journal of urban planning and development1983 - 
K  
Kritik 2008-
Kulturmiljövård (nu kulturvärden) 1977- (luckor)
L  
Landscape 1964-70 (luckor)
Landscape architecture (MAG) 1974-81
Landscape journal1997 - 
Landscape Review2011- 
Landscape and Urban planning1986- 
Landskab 1969- (luckor)
Living architecture (MAG) 1984-00
Ljuskultur 1966-73, 1986-95, 2000-
Louisiana revy 1964- (luckor)
Lys 1989-99 (luckor)
Lättbetong (MAG) 1960-80 (luckor)
M  
Magasin Tessin 1980-87
Maja: Estonian architectural review 1996-2001
Mama: magasin för modern arkitektur 1992-00 (luckor)
Materia: rivista d'architettura (MAG) 1989-93 (luckor)
Mark 2008-
Megaron2009- 
Metropolis2011 -2003-
MH: monuments historiques (MAG) 1989-93  (luckor)
   
Modern interiör (tidigare Nordisk interiör) 2012-
Monumentum (MAG) 1967-84 (luckor)
Movium bulletin (MAG)2003-1992-97
Multi: the RIT journal of responsible architecture and design(registrering krävs)2007- 
N  
Nordisk arkitekturforskning/Nordic journal of architectural research2009,20121989-10
Nordisk interiör (se Modern interiör) 2002-09
Norske arkitekturkonkurrencer 1965-82, 1999-00 (luckor)
Nye bonytt 1965-77 (luckor)
Nyheter om stålbyggnad 2005-
O  
Offentliga rum 1998-00
Open urban studies journal2008- 
P  
Places1983 -1986-97 (luckor)
Plan (Schweiz) (MAG) 1965-66, 1968-72
Plan & bygg 1982-88
Plan: tidskrift för samhällsplanering 1947-00, 2004-
Planera, bygga, bo 1988-11
Planning & design 1987-00
Progressive architecture (MAG) 1951-58, 1989-91, 1993-95 (luckor)
Q  
Quaderns d'architectura i urbanisme 2000-
R  
Rum 2000-
Rum: svenska inredningsarkitekters medlemsblad 1969-74
S  
SAH News2006 - 
SAR:s tävlingsblad 1956-01
Scandianavian housing and planning research (MAG) 1984-98 (luckor)
Scandinavian journal of design history 1994-00
SFV Kulturvärden 2006-
Skala 1988-94
Skånehem (MAG) 1968-85 (luckor)
Sköna hem (MAG) 1983-86, 1989-90 (luckor)
Spatium2002- 
Spazio e societa 1990-00 (luckor)
Stad 2015-
Stad & land 1982-03 (luckor)
Stadsbyggnad 1958-
Statens planverk (MAG) 1968-70
Sten: tidskrift för Sveriges stenindustri 1967-72, 1982- (luckor)
The Studio 1897-1939
The Studio yearbook 1906-17, 1919-33
Städtebau 1920, 1925-29
Summa 1983-85 (luckor)
Svenska slöjdföreningens tidskrift (se Form) 1905-31
T  
Techne: journal of technology for architecture and environment2011- 
Tegel 1938-, 1944-80 (luckor)
Tidningen byggprojekt (MAG) 1987-90 (luckor)
Tidningen utemiljö 1980-82, 2003-10 (luckor)
Topos 1994- (luckor)
Town and country planning 1961-62, 1965-85, 2004- (luckor)
Town planning review2004 -1949-90 (luckor)
Trä och landskap 2005-
Träinformation (MAG) 1995-96, 1998- (luckor)
Twenty-first Nr 1
U  
Urbani Izziv1993- 
Urbanism. Architectura. Constructii.2010- 
Urbanisme 1965-90
Urbanistica 1964-71 (luckor)
V  
Villa och hem i Sverige (tidigare hem i Sverige) 1965-75 (luckor)
Vogue archive1892- 
W  
Wallpaper 1999-
Wooden Boat 2012-
World architecture 1195-96
Å  
Årets byggen (MAG) 1991-03