Hoppa till huvudinnehåll

Nu finns det LU-anpassade PowerPoint-mallar för studenter!

– Publicerad den 2 december 2021

Detaljbild över en fasad i glad och stål på Campus Helsingborg. Fotografi.

Om du som student vill ha en bra grund att bygga din PowerPoint ifrån finns det nu mallar som du kan ladda ner och lägga in ditt eget material i. De är anpassade för att följa LTH:s och LU:s profil när det gäller färg, typsnitt och bildspråk. 

PowerPointmallar för studenter på LTH:s biblioteks webbsida.