Hoppa till huvudinnehåll

Volvo-stipendium till LTH-professor

– Publicerad den 7 mars 2011

Bengt Johansson

Bengt Johansson, professor i Förbränningsmotorer vid LTH, får ett stipendium på 250 000 kronor från Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning, Priset delas ut den 7 mars. Bengt Johansson får priset för sin internationellt framgångsrika och praktiskt viktiga forskning kring förbränningsmotorer.

Han har i sin forskning främst inriktat sig mot området homogena kompressionsmotorer, HCCI (Homogeneous Charge
Compression Ignition).

HCCI-tekniken leder till en högre verkningsgrad, vilket i kombination
med nya drivmedel är en viktig komponent för utvecklingen av
godstransporter med låg miljö- och klimatpåverkan.

Bengt Johansson kombinerar grundvetenskaplig spets kring diagnostik och
analysmetoder med en hög grad av tillämpning och relevans för
fordonsindustrin. Hans forskningsfinansiering och samarbeten omfattar i
stort sett alla större svenska, europeiska, nordamerikanska och japanska
fordons- och motortillverkare.

Nominering till mottagare av Frisingerstipendiet görs av Chalmers
tekniska högskola enligt en överenskommelse mellan Chalmers och Volvos
Forsknings- och Utbildningsstiftelser (VREF). Beslut om stipendiet
fattas av VREF:s styrelse.

Håkan Frisinger var vd för Volvo 1983–1987 och styrelseordförande 1997-1999.