Hoppa till huvudinnehåll

Viktiga samtal om – och med – omvärlden

Under riksdagsledamöternas årliga besök på LTH lyfte LTH-ledningen viljan att bidra till livslångt lärande. Samtidigt konstaterade LTH att kurser och andra satsningar som görs inom livslångt lärande behöver finansieras av staten så att ingenjörsutbildningarna på LTH inte ska urholkas. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

– Publicerad den 8 december 2022

Kårhuset och spårvägen från ovan.
Utsikter till stor samhällsnytta. Nyligen höll LTH:s ledning ett möte med riksdagsledamöter i Kårhuset, och bland annat lyftes frågan om universitetets etablering i Science Village. Foto: Johan Persson

I förra veckan hade LTH bjudit in ”Skånska bänken”, det vill säga skånska riksdagsledamöter, och i anslutning till detta möte var LTH:s näringslivsråd på plats hos oss på LTH. Under lunchen fick politikerna och näringslivet mötas och byta erfarenheter. Det blev mycket tal om energiförsörjning, som också var temat för eftermiddagens näringslivsråd.

Mötet med de skånska riksdagspolitikerna är viktigt för oss på LTH. Det är en fin möjlighet att föra dialog om vår verksamhet, våra utmaningar och framför allt om de framtida möjligheter vi ser inom forskning och utbildning. Och naturligtvis är det en chans att föra samtal om utvecklingen av våra campus och infrastrukturer.

Inte minst ville vi den här gången belysa de långsiktiga satsningarna kring etableringen i Science Village, där vi behöver omfattande investeringar för att uppnå målet att bli ett nav för framtidens excellenta materialforskning i samverkan mellan akademin, forskningsanläggningarna Max IV och ESS samt industrin.

Inför de förtroendevalda lyfte vi också möjligheterna för Sverige att som ett starkt samverkansland samla de viktigaste aktörerna i kunskaps- och innovationssystemen kring utveckling av framtidens halvledare, elektromobilitetslösningar och avancerade läkemedelsterapier – ATMP. Här har LTH stark kompetens och kan, tillsammans med andra lärosäten och externa partners, bidra till landets utveckling.

Naturligtvis diskuterades det aldrig sinande behovet av ingenjörer och svårigheten att få inte minst unga tjejer att välja teknik och teknikutbildningar. Vi talade om olika sätt att stimulera teknikintresse hos de unga som saknar traditioner av högre utbildning i familjen. Vi lyfte också LTH:s vilja att bidra till livslångt lärande, som numera ingår i högskolans uppdrag, men konstaterade att detta behöver särskild finansiering för att inte de redan eftertraktade ingenjörsutbildningarna på LTH ska urholkas.

Den diskussion som ledde till störst intresse och flest frågor var elprisområden och elförsörjningsutmaningar som råder i södra Sverige. Magnus Genrup, professor i energivetenskaper, lyfte utmaningar som Sverige enligt honom försatte sig i självmant för flera år sedan, med prisområden, energiexport och nedlagda värmekraftverk.

Detta aktuella och kritiska tema om energiförsörjning och ny energi var också temat för Näringslivsrådet, som inleddes med ett besök på LTH:s motorlabb, där forskarna kan studera olika typer av bränslen och gaser och hur dessa kan bli så effektiva som möjligt. Forskarna berättade om ”det senaste” inom energiförsörjning av fordon och transporter, om risker och möjligheter med bränsleceller, gaser och batterier. Och om hur man ska få tillräcklig kunskap om brand i olika energislag.

Också inom energiförsörjning besitter LTH stark kompetens som kan bidra till samhällets utveckling.

Temat genererade många tankar och frågor från Näringslivsrådet, och som alltid tändes nya idéer för samverkan med våra partners.

Kort och gott var det fint att avsluta veckan med samverkan. Inom den lyfter vi samhällets utmaningar och diskuterar hur vi på LTH, tillsammans med näringsliv och samhälle, kan bidra till en positiv utveckling för att lösa rådande utmaningar.

 

Annika Olsson

Rektor LTH