Skip to main content

Världen kan vänta sig träffsäkra läkemedel och bättre avgasrening

De stora forskningsanläggningarna Max IV och ESS i Lund ger hopp om nya material som står i hållbarhetens tjänst – och framsteg inom sektorer som medicin, verkstadsindustri, elektronik, livsmedel och samhällsbyggnad.

Tiina Meri – Published 30 April 2020

Bättre elbilar, vindkraftverk och hårddiskar är sådant som förhoppningsvis ska se dagens ljus tack vare det nya och stora "kunskapsekosystem" som växer fram i Lund. Foto: Ellen Ask Meri

ESS är en internationell forskningsanläggning med Sverige och Danmark som värdländer, medan Max IV är en nationell anläggning med Lunds universitet som värd. Läs mer om Lunds stora forskningsanläggningar i LTH-nytt nr 1 2020: Material och möjligheter (PDF, 11,7 MB, ny flik).

Nya material anses vara nyckeln till att utvinna energi ur förnyelsebara källor, att minska energiförluster och att utveckla energilagringskapacitet. Nedbrytbara material hör – liksom energisnåla och lätta men starka material – framtiden och den cirkulära ekonomin till.

Vid Max IV är det – genom bland annat teknikerna spektroskopi och spridning – möjligt att studera och utveckla nya läkemedel, effektiva batterier och solceller. Här kan forskare ta fram legeringar, papper, tyg och plaster med nya funktioner.

Friska och sjuka celler kan undersökas för att utveckla behandlingar. Forskare kan också ge viktiga bidrag till mer effektiva katalysatorer för avgasrening.

Med hjälp av ESS blir det möjligt att öka kunskapen om kroppen och dess livsprocesser. Forskningen kan exempelvis ge nya insikter i de proteiner som är mottagarmolekyler för läkemedelssubstanser.

På ESS kan forskare även studera magnetism och magnetiska material på atomnivå. Elektroniska system innehåller ofta magnetiska material – och för att skräddarsy nya egenskaper och skapa bättre vindkraftverk, elbilar, hårddiskar och hörlurar kommer just neutronernas unika sätt att belysa magnetiska egenskaper väl till pass.

 "Forskningen kan exempelvis ge svar om motståndskraftiga grödor som kan mätta fler"
 

Stacey Ristinmaa Sörensen. Porträttfoto.

Så här säger Stacey Ristinmaa Sörensen, vicerektor vid Lunds universitet med särskilt ansvar för forskning och forskningsinfrastruktur, om förväntningarna på Max IV och ESS:

"Vid ESS och Max IV är det möjligt att på ett unikt sätt belysa atomers och molekylers växelverkan med strålning, så att vi i detalj kan förstå och i ett senare led utveckla nya, kraftfulla material.

Genom nya och miljövänliga katalysatormaterial kan vi bryta ner vatten i dess beståndsdelar, vilket är nödvändigt för att möjliggöra effektiva bränsleceller för bilar, bussar och elektricitet i våra nät.

Forskare kan se på processer kopplade till hur kol lagras i jord, i sten, i havet, i växterna.

Olika spridnings- och avbildningsmetoder vid anläggningarna ger insikter i struktur och funktion hos molekyler som är viktiga för livet och för hälsan. Forskningen kan exempelvis komma att ge svar om motståndskraftiga grödor som kan mätta fler.

Världen kan vänta sig viktiga bidrag till effektiva elbilar och höghastighetståg – liksom till lättviktsflygplan som kräver mindre bränsle."
 

Äppelträd med löv och ett grönt, växande äpple utanför A-huset på LTH.

Visste du att ...

  • Viktiga frågor som berör miljö, klimat och vatten kommer att belysas vid Max IV och ESS. 
  • Kombinationen av experiment vid Max IV och ESS väntas i en del fall kunna korta tiden för läkemedelsutveckling med flera år.
  • Både ESS och Max IV kommer att kunna användas även inom kulturarvsforskning, för att undersöka historiska och arkeologiska föremål.

Detalj från NanoMax på Max IV. Foto: Kennet Ruona

Mer om material och möjligheter