Hoppa till huvudinnehåll

Vad ska ingenjörer klara – vad behöver företagen?

Morgondagens ingenjörer och företagens framtida medarbetare – vad ska de kunna? Med utsikt över Helsingborg och Sundet under pågående H22-utställning hölls en kick-off där ett tjugotal företag gav svar på vad de behöver för kompetens, och hur samarbete och samverkan kan ske på bästa sätt för just dem.

– Publicerad den 6 juli 2022

Campus Helsingborg från ovan.
Intressanta synpunkter kring hur LTH kan utveckla sina utbildningar framkom under en träff med företag som utvecklar mjuk- och hårdvara. Foto: Johan Persson

Core of Extended Engineering, CExE, är ett projekt på Campus Helsingborg som har som övergripande mål att skapa ett centrum för samarbete kring icke-tekniska ingenjörskompetenser – det vill säga sådant som ingenjörer behöver kunna men som ändå inte handlar om ”klassiska” eller tekniska aspekter av ingenjörsyrket.

Det kan handla om ledarskap, etik, kommunikation, hållbar utveckling och internationalisering, för att ta några exempel.

Christin Lindholm, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap och projektledare för CExE, hoppas att det första eventet som samlade företag ska leda till ökad samverkan med LTH, bland annat i form av fler samarbeten med studenter på högskoleingenjörsutbildningarna i Datateknik och Elektroteknik med automation.

Högt i kurs står viljan att lära sig mer

En paneldiskussion hölls under ledning av komikern och tillika LTH-hedersdoktorn Karin Adelsköld. I den tycktes alla vara överens om att ingenjörsyrket handlar om så mycket mer än att ”bara lösa ekvationer”.

Om det fanns en röd tråd i vad paneldeltagarna anförde, så var det att företagen söker efter studenter som inte bara ”kan” saker, utan som framför allt har ett nyfiket och lärande förhållningssätt. Viljan att lära kan trumfa de tekniska kompetenserna – kort och gott.

Utöver betonandet av nyfikenhet, mod och driv – ”en ingenjör ska vara nyfiken och innovativ” – sades att framtidens ingenjörer bör hålla sig uppdaterade kring den ”skråspecifika” tekniska utvecklingen. I ett samhälle med komplexa utmaningar bör ingenjörens utgångspunkt också vara att tekniken ska tjäna människan – och inte skada naturen.

Studenter och företag kan mötas tidigare

En annan synpunkt som framfördes var att företag och studenter kan mötas mycket tidigare i utbildningarna än idag. Genom gästföreläsningar och riktiga ”case” kan studenterna redan före exjobbet få inspiration och nya kunskaper.

För LTH:s del summerar Christin Lindholm den första träffen med företag som utvecklar mjuk- och hårdvara:

– Vi fick många nya kontakter som jag hoppas ska bli medlemmar i CExE och samarbetspartners till LTH. En annan bra sak med förmiddagen var att det inkom intressanta synpunkter kring nya utbildningskoncept och hur vi på LTH kan utveckla våra utbildningar. Karin Adelsköld bidrog också till en väldigt givande förmiddag.

Projekt inom icke-tekniska ingenjörskompetenser

Core of Extended Engineering (CExE) är ett LTH-projekt på Campus Helsingborg med det övergripande målet att skapa ett centrum för samarbete kring icke-tekniska ingenjörskompetenser.

Centrumet ska:

  • Samla partners med olika kompetenser
  • Vara stöd till företag och organisationer
  • Skapa tvärvetenskapliga utbildningskoncept för att möta industrins och samhällets kompetensbehov
  • Initiera forskning

Projektet ingår i Lunds universitets strategiska satsningar på Campus Helsingborg.

Core of Extended Engineering (CExE)

Christin Lindholm.

Kontakt

Christin Lindholm

Projektledare CExE

christin.lindholm@cs.lth.se