Hoppa till huvudinnehåll

Unikt kombolabb bäddar för nya forskningsgenombrott

Flera års förberedelser bär nu frukt. Det nya kombinerade aerosol- och klimatlabbet vid LTH är på plats. Nyligen stod det klart efter fyra veckors byggnation.

Jessika Sellergren – Publicerad den 2 juni 2022

Två män bygger. Foto.
Efter fyra veckors byggarbete är nu labbet på plats. Foto: Erik Andersson

Aerosollabbet och klimatlabbet vid LTH slås samman till ett laboratorium, och samtidigt förnyas infrastrukturen med två forskningskammare – en för värme och en för kyla. Kamrarna möjliggör kombinerade partikel- och klimatstudier, något som tidigare endast varit möjligt var för sig.

– Vi känner inte till någon annan anläggning som kombinerar aerosoler och avancerad klimat- och mätteknik på samma sätt som i vårt labb. De nya kamrarna ger oss ­unika verktyg för framtida forskning om klimatet, atmosfären, luftföroreningar, produkttester och mycket mer, säger Jakob Löndahl.

Porträtt av man.

Jakob Löndahl är föreståndare för labbet. Foto: Erik Andersson.


Han är docent i aerosolteknologi och före­ståndare för labbet. Han har följt kamrarnas framväxt varje dag under en månad och ser fram emot att fler forskningsfrågor snart ska få svar – frågor som inte hade kunnat besvaras utan de nya exponeringskamrarna.

Och frågorna börjar bli många. Hur påverkas människan i olika typer av klimat? Hur sprids virussmitta via luft i olika temperaturer och luftfuktighet? Hur reagerar kroppen på luftföroreningar när klimatet förändras?

Jakob Löndahl spår att de nya labbkamrarna kommer ha stor betydelse för universitetets egen forskning, men också för ­externa samarbetspartners som har behov av att testa sina idéer och produkter.

– Våra tidigare aerosol- och klimat­kammare har skapat mängder av forsknings­möjligheter. I det nya labbet kan nivån på forskningen höjas ytterligare, ­säger han.

Aerosol- och klimat­laboratoriet

I laboratoriet studeras hur människans hälsa påverkas av olika partiklar. Under­sökningarna i de nya exponerings­kamrarna kan göras i hög renhet, under effektiv styrning av luftflöden, i varierande luftfuktighet och i temperaturer från –25 till +50 grader.

Forskningsdeltagarna exponeras för små mängder av aerosolerna – såsom sot från förbränning, stearinljus eller matlagning – mängder som är jämförbara med dem vi utsätts för i vår vardag. Samtidigt studeras flera hälsoparametrar som exempelvis inflammationsmarkörer och hjärtverksamhet.

Laboratoriet används av aerosol- och klimatgruppen vid Ergonomi och aerosol­teknologi, av aerosolgruppen vid Kärnfysik, samt av forskare och studenter inom LTH och Medicinska fakulteten.

Labbet ingår i LTH Open Door och är möjligt att använda även för externa aktörer.