Teknikåttan avgörs digitalt

På grund av coronakrisen flyttar tävlingen Teknikåttan i år ut på nätet. De tävlande klasserna lämnar in sin uppgift digitalt och domarna gör sina bedömningar på distans. 3 juni presenteras vinnaren.

Jonas Andersson – Publicerad den 20 maj 2020

Teknikåttan avgörs i år på nätet. Bilden är från ett tidigare år. Foto: Sara Hängsel

 Teknikåttan är en tävling som riktar sig till åttondeklassare i hela landet. Normalt görs detta via kvaltävlingar, där de bästa klasserna sedan samlas i en regionfinal på något av de arrangerande lärosätena. Vinnarna går sedan vidare till en riksfinal där en slutlig vinnare koras.

I år hann man bara med kvalen och de regionala kvartsfinaler som hålls i Lund och Stockholm innan coronakrisen slog till och man fick ställa in de tävlingar som skulle avgöras fysiskt på plats. 

– Vi har gjort om en av klassuppgifterna till att fungera för hela tävlingen. Av de 77 lag som skulle medverka in regionfinalerna har ungefär hälften genomfört tävlingen på nätet, berättar Martin Bengtsson, forskare på avdelningen för Biomedicinsk teknik, som har arbetat med den praktiska omställningen av tävlingen och som också är en av de tolv i juryn som bedömer de inlämnade bidragen. 

Men riktigt samma sak är det inte konstaterar Annika Mårtensson, prodekan på LTH och ordförande för Teknikåttan:

– Alla har gjort en bra insats för att utveckla tävlingen digitalt och det gör att vi kan bibehålla våra kontakter med skolorna vilket är viktigt för alla deltagande högskolor. Vi vill ju vara med och inspirera skolorna och eleverna inom området naturvetenskap och teknik. Dock missar vi ju det direkta mötet med lärare och elever och det går inte riktigt att kompensera det genom virtuella möten.

I år har uppgiften varit att konstruera en automatisk sopsorterare som sorterar kulor i plast, metall och komposterbart (trä). Praktiskt ska klasserna bygga en apparat som kan sortera kulor i olika material. Redovisningen görs i form av dokumentation av arbetet samt en video där maskinens funktion visas upp.

– Flera klasser har varit väldigt ambitiösa och det är stor skillnad på hur de valt att sortera de olika materialen. Många har använt sig av kulornas olika densitet, men det finns också flera andra varianter, och det är riktigt svårt att bedöma vilka bidrag som är bäst, säger Martin Bengtsson.

Det är inte bara hur bra själva sorteringen fungerar som räknas, utan det är också ritningar, beskrivningar av hur arbetet gått till, vilka tekniker som används och hur utprovningen har gått till som bedöms.

Den 15 maj var det deadline för skolklasserna och efter att alla bidrag bedömts finns de nu tillgängliga på Teknikåttans hemsida. Fyra bidrag kommer från Skåne, två från Tunaskolan i Lund, en från Österportskolan i Ystad och en från Kungsskolan i Örkelljunga. 

Men vem vinnaren är har inte avslöjats ännu. Det sker genom en film som görs av Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och som publiceras på nätet den 3 juni. De tio bästa bidragen belönas med 10 000 kronor var till klasskassan. Dessutom delas 10 000 kronor ut till den klass som gjort den bästa designen. Sedan tidigare har de klasser som gått vidare från kvaltävlingen fått 2 500 kronor var.

Teknikåttan ett viktigt inslag för att väcka intresse för teknik, inte bara för LTH utan för samhället i stort.

– LTH arbetar med flera olika projekt som har som syfte att ge verktyg till lärare i grundskolan för att arbeta med teknik och naturvetenskap och här ser vi Teknikåttan som viktigt. Vi vill inspirera eleverna för att de ska vilja fortsätta fördjupa sina kunskaper inom dessa områden. Att visa upp LTH och Lund för skolorna och eleverna är också bra, men det väsentliga med teknikåttan är inte att eleverna kommer till LTH/Lund för högre studier utan att öka intresset för området, säger Annika Mårtensson.

 

 

 

Fakta

Teknikåttan är en rikstäckande frågetävling i naturvetenskap, matematik och teknik för elever i årskurs åtta. Det huvudsakliga syftet med tävlingen är att väcka intresset för de ämnena. Teknikåttan startade 1993 vid Linköpings tekniska högskola. Sedan dess har intresset för att delta ökat från år till år. I dag är Teknikåttan rikstäckande och indelad i tolv regioner, där en högskola eller ett universitet i varje region ansvarar för tävlingarna och för kontakterna med landets åttondeklassare och deras lärare.