Hoppa till huvudinnehåll

”Tack till forskare som upprätthåller denna spetsforskning”

Med starka forskningsmiljöer, och avancerade infrastruktur i form av exempelvis laboratorier och apparathallar, har LTH kapaciteten att attrahera talanger, samverkanspartners och externa forskningsmedel. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

– Publicerad den 23 januari 2024

Två forskare vid laserforskningsstation.
Lunds universitet är det mest framgångsrika lärosätet i Sverige när det gäller anslagsfördelning från Horisont Europa. Universitetet är nu det nionde främsta lärosätet i Europa. Det gläder mig att LTH är en stor och bidragande orsak till denna fina placering, skriver Annika Olsson. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Så här i början av 2024 känner många fortsatt oro för utvecklingen i Sverige, närområdet och i världen. Nyhetsflödet domineras av oroshärdar och klimatpåverkan, och i många länder ser vi att demokrati och öppenhet hotas. 

På LTH startar ett nytt år då vi trots allt försöker se på framtiden med tillförsikt, och då vi bidrar med ljusglimtar i form av bland annat examinerade studenter och forskningsframgångar som kan bidra till en bättre värld.

 

Vid årets början fick vi goda nyheter i om att Lunds universitet är det mest framgångsrika lärosätet i Sverige när det gäller anslagsfördelning från Horisont Europa. Universitetet klättrar också i den globala rankningen och är nu det nionde främsta lärosätet i Europa.

Det gläder mig att LTH är en stor, bidragande orsak till denna fina placering, en placering som visar att vi har relevant forskning i absolut, global framkant.

Så ett stort tack, vill jag framföra, till LTH:s alla forskare som upprätthåller denna spetsforskning och den excellens som är en förutsättning för att lyckas attrahera externa medel, däribland EU-medel.

 

Utan externa medel överlever inte LTH:s forskning, så därför är det extra viktigt med forskare som engagerat söker forskningsmedel och som genom sin excellens är världs- och Europaledande på många områden (se våra profilområden). 

I LTH:s beroende av externa medel finns också en sårbarhet, eftersom basfinansieringen från det offentliga inte är så stor.

Å andra sidan är jag som LTH:s rektor förhoppningsfull. Med våra starka forskningsmiljöer, och den avancerade infrastruktur som vi har i form av exempelvis laboratorier och apparathallar, har LTH kapaciteten att attrahera talanger, samverkanspartners och externa forskningsmedel.

 

Det är en speciell plats vi befinner oss på. I vårt hörn av Lund – numera kallat Lund Innovation District – har vi Max IV, ESS och en kreativ innovationsmiljö som kommer att locka forskare och innovatörer från olika delar av världen.

LTH fortsätter att arbeta hårt för att utveckla teknik, design och arkitektur – genom utbildning, forskning och samverkan. Från vårt gröna Lundacampus är det en trekvarts tågfärd till Köpenhamns flygplats, med globala utsikter.

Vi är en viktig spelare när det gäller att bidra till lösningar på de utmaningar som mänskligheten står inför – och vi har medarbetare som arbetar hårt med sikte på just att utforska och skapa till nytta för världen.

 

Just nu oroas vi av krig, konflikter och antidemokratiska strömningar runtom i världen som i värsta fall slår sönder förutsättningarna för utbildning och forskning, och som hotar den fria akademin.

Det är en påminnelse till oss alla om att vi på LTH ständigt måste fortsätta utbilda kompetens för framtiden, och utveckla våra campusmiljöer och infrastrukturer.

Vi ska ta vara på och fortsätta utveckla det vi har: En mycket god plattform för stark utbildning, forskning och samverkan som – idag och för framtiden – ger svar på nyfikna frågor, skapar goda livsvillkor och är till nytta för industrin och samhället.

 

Annika Olsson

Rektor LTH

LTH:s profilområden

LTH:s profilområden är en tvärdisciplinär kraftsamling kring forskning där LTH har världsledande ställning eller potential.

De nio profilområdena verkar i nära samverkan med näringslivet och samhället för att med gemensamma resurser och kunskaper förbättra människors livsvillkor och hitta lösningar på globala problem.

Till LTH:s profilområden