Hoppa till huvudinnehåll

Stort anslag till kompetenscentrum om hållbara turbinbränslen

Elva kompetenscentrum får dela på 600 miljoner från Energimyndigheten för att accelerera omställningen bort från fossilsamhället och stärka Sveriges konkurrenskraft. LTH koordinerar ett kompetenscentrum och medverkar i ytterligare tre.

Jessika Sellergren – Publicerad den 22 december 2021

Bild av himmel och ett flygplan som flyger. Foto.
Hållbara bränslen för luftfart är ett av utvecklingsområdena för LTH:s nya kompetenscentrum. Foto: Unsplash/Cristian Baron

LTH:s nya kompetenscentrum om hållbara turbinbränslen för luftfart och kraftproduktion finansieras med 39 miljoner kronor. Centrumbildningen kommer att utveckla nya bränsleproduktionsvägar och fossilfria bränslen samt arbeta med potentiella modifieringar av turbinmotorer för luftfart, sjötransport och reservkraftsproduktion.

– Fossilfria bränslen är en nödvändig del av hållbara transporter och kraftproduktion. Finansieringen innebär att LTH är med och leder utvecklingen, säger Heiner Linke, prorektor vid LTH med särskilt ansvar för forskningsfrågor.

Stödet från Energimyndigheten utgör en tredjedel av finansieringen och växlas upp av lika stora delar från näringsliv, offentlig sektor och akademi. Syftet med finansieringen till kompetenscentrumen är att skapa en långsiktig samverkan mellan olika parter och bedriva forskning som bidrar med spetskompetens för att skapa och upprätthålla ett hållbart och fossilfritt energisystem.

Till utlysningen kom det in ett trettiotal ansökningar som har granskats i flera steg och bedömts i konkurrens med varandra.

– Det är väldigt glädjande att se det stora intresse denna utlysning om kompetenscentrum har haft. Kompetensförsörjning och -utveckling är ett centralt bidrag från forskningen och denna satsning gör vi tillsammans med akademin, näringsliv och offentlig sektor. Satsningen bidrar också till att Sverige fortsätter vara en världsledande forsknings- och innovationsnation med ett konkurrenskraftigt näringsliv, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Läs mer i Energimyndighetens pressmeddelande

Fakta

Kompetenscentrum för hållbara turbinbränslen för luftfart och kraftproduktion (CESTAP) beviljas 39 miljoner kronor. Energimyndigheten bedömer att centrumbildningen kommer att stimulera produktionen och användningen av fossilfria bränslen inom luftfart och kraftproduktion.

Kompetenscentrumet koordineras av Christer Fureby, professor inom Värmeöverföring, Energivetenskaper vid LTH, Lunds universitet. Medsökande lärosäten och forskningsinstitut är RISE Research Institutes of Sweden AB och Luleå tekniska universitet.

LTH är medsökande i ytterligare tre kompetenscentrum – två koordineras av Chalmers tekniska högskola och ett av Luleå tekniska universitet:

  • Svenskt elektromobilitetscentrum
  • Svenskt centrum för el-energilagring och balansering
  • Svenskt centrum för hållbar vattenkraft

Kompetenscentrum

Kompetenscentrumen är långsiktiga forskningssatsningar där behovsdriven forskning kommer att bedrivas om såväl elsystem och bioenergi som transporter, industriella processer och energisystem. De omfattar fem år i en första etapp, med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år. Långsiktigheten skapar goda förutsättningar att fördjupa relationen och öka samverkan mellan aktörerna.