Hoppa till huvudinnehåll

Storsatsning på vägteknik

Trafikverket har beslutat att finansiera ett nytt kompetenscentrum i vägteknik med nästan en halv miljard kronor över tolv år, under perioden 2023 till och med 2034, med en årlig budget på upp till 40 miljoner kronor per år. Centrumföreståndare blir Joacim Lundberg, forskare i vägteknik vid LTH.

– Publicerad den 10 februari 2023

Foto på landsväg. Foto: Mostphotos
Bättre vägar i sikte tack vare ny halvmiljardsatsning. Foto: Mostphotos

– Det är både roligt och viktigt att Trafikverket gör denna satsning. Branschen står inför många utmaningar och för att möta dessa krävs det mer kunskap och mer kompetens. Jag tror även att denna satsning kan bidra till en ökad attraktivitet för ämnet, säger Joacim Lundberg.

Kompetenscentret kommer att utgöras av fem centrala forskningsaktörer inom ämnesområdet, nämligen LTH, Chalmers, KTH, Luleå Tekniska Universitet och Statens- väg och transportforskningsinstitut.

Pengarna kommer gå till nya forskningsprojekt och till att stärka specialistkompetensen samt nya utbildningar och doktorandsatsningar.

Kompetensförstärkning och ny kunskap behövs

Det svenska vägnätet står inför flera utmaningar. Vägnätet blir allt äldre och är dessutom utvecklat för gamla behov. Samtidigt har både person- och godstrafiken ökat, transporterna blir allt längre och tyngre och behoven förändrats, bland annat genom klimatförändringarna. 

Dessutom har nya tekniker såsom elektrifiering, digitalisering och automatisering medverkat till fler vägtransportsystem med högre komplexitet som ska byggas och underhållas rätt. 

Kompetenscentrum vägteknik kommer att skapa förutsättningar för att nyttja både befintliga material och tekniker och möjligheterna med ny teknik, nya material och nya arbetssätt. 

– Bland annat vill vi studera klimatförändringars effekter på vägkonstruktionen. Ett exempel är de förändrade frys-töcyklerna. För att säkra en robust väginfrastruktur som är hållbar utifrån miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv krävs mer och ny kunskap, säger Joacim Lundberg.

Arbetet för att starta Kompetenscentrum vägteknik pågår

På Trafikverkets inbjudan togs förslaget om Kompetenscentrum vägteknik (KCV) fram av fem parter: Lunds Tekniska Högskola (koordinator), Chalmers Tekniska Högskola (CTH), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Luleå Tekniska Universitet (LTU) samt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Arbetet med att få allt på plats fortgår under början av 2023.

För mer information om KCV besök hemsidan där mer information kommer läggas ut allteftersom: www.kcvag.se 

Pressmeddelande från Trafikverket om satsningen: Nytt kompetenscentrum för vägteknik