Hoppa till huvudinnehåll

Sparbanken Skånes Forskningspris 2022 till Louise Gren

Sparbanken Skånes delar ut pris till en nybliven doktor vid LTH för särskilt framstående avhandlingsarbete. 2022 tilldelas det Louise Gren för sin avhandling inom ämnet Aerosolteknik.

– Publicerad den 15 augusti 2022

Prisutdelning, två personer. Foto
Sparbanken Skånes företagschef Andreas P. Nilsson delar ut priset till Louise Green vid LTH:s examensceremoni. Foto: Johan Persson

Priset ska delas ut till person för god forskning inom företrädelsevis miljö och hållbar utveckling, som är till gagn för utveckling av näringsliv och samhälle. Priset är på 100 000 kr.

Sparbanken Skånes Forskningspris 2022 tilldelades:

Louise Gren för sin avhandling inom ämnet Aerosolteknik:

Renewable diesel fuels and emission control strategies:
Implications for occupational exposure, human health, and the environment

Din avhandling handlar om emissioner från förnybara bränslen som används i förbränningsmotorer för tunga dieselfordon. Hur blev du intresserad av just detta ämne?

För att uppnå ett hållbart samhälle måste vi fasa ut fossila bränslen, och en möjlighet är att ersätta behovet med biobaserade bränslen i befintliga fordon. Däremot var det mindre känt hur utsläppen förändrades och hur de kunde påverka hälsa och miljö. Partikelutsläpp är ett stort folkhälsoproblem och jag var intresserad av hur moderna efterbehandlingssystem och bränslen påverkade partikelutsläppen och i förlängningen hälsa och miljö. Lastbilar och tunga fordon är svårare att elektrifiera och ersätta än tex personbilar och därför kändes det viktigt att fokusera på dessa. Jag hade en bakgrund som civilingenjör inom nanovetenskap med ett extra intresse för material och analysmetoder, därför var det extra spännande att få möjligheten att undersöka förbränningspartiklar som är runt 100 nanometer med en stor arsenal av state-of-the-art instrument som LTH och Aerosollabbet har.

Vilka utmaningar har du stött på under din tid på LTH?

Det som har varit utmanande är ofta det som varit roligast. Men framförallt kunde det vara utmanande att arbeta i tvärvetenskapliga projekt och med forskare från olika delar av världen. Det ställer stora krav på den som är i mitten att kunna förstå och kommunicera inom olika forskningsområden. Även att praktiskt driva projekten framåt var utmanade då flera avdelningar och många personer var inblandade.

Vilka är dina planer nu när du är klar med din avhandling och har en doktorsexamen från LTH?

Jag arbetar nu med tekniska problemutredningar på Borg Warner i Landskrona på deras teknik-site, European Technical Center, som utvecklar drivline- och framdriftssystem för hybrid-, el- och förbränningsfordon. Här får jag möjlighet att fortsätta driva projekt med komplexa frågeställningar och samarbeta med personer från olika delar av företaget men även med externa parter från bl.a. olika forskningsinstitut och universitet.