"Skapa inkluderande design som kan användas av alla medborgare"

Ett EU-direktiv om digital tillgänglighet blev vid årets början lag i Sverige. En vardag där fler kan delta – oavsett bakgrund och förmåga – är att vänta, säger docent Per Olof Hedvall.

Stefan Danielsson – Publicerad den 7 mars 2019

Tänk på designen när du bygger digitalt, säger Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare vid Certec. Foto: Håkan Kogg Röjder

En lång korridor i Ingvar Kamprad Design Center, IKDC-huset. En kvinna och en man är på väg till ett samtal med LTH-nytt. Båda har på olika sätt vigt sina liv åt en viktig fråga: alla människors rätt till en inkluderande miljö och en vardag som fungerar för alla. Detta är också kärnan i forskningsområdet universell utformning (Universal Design på engelska). 

Patricia Moore är en pionjär i USA inom inkluderande design. Hon var huvudtalare på den senaste Certec informerar-konferensen, där intresserade en gång om året kan se hur teknologi och design skapar bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar. I år deltog cirka 500 personer.

Som ung designer reste Patricia Moore till 116 städer i USA klädd som en äldre kvinna i sin mormors kläder, obekväma skor och tjocka glasögon som förvrängde hennes syn.

– Jag ville veta hur samhället fungerar för äldre. Varför är folk så rädda för att bli gamla och varför var designsamhället så ointresserat av äldre och funktionshindrade?

Docent Per-Olof Hedvall är ämnesföreträdare vid Certec – Rehabiliteringsteknik och Design vid Designvetenskaper på LTH. Han arbetar för en design som underlättar både den digitala och verkliga världen.

Det finns en stark tradition av särtänkande i samhället. Vi tänker på ”särskilda människor” med särskilda behov, vi talar om särskilda insatser. I förlängningen leder de tankarna till särlösningar som separata handikapp-entréer vid nya byggen, istället för en och samma entré.

– Gör rätt från början. Skapa en inkluderande miljö med en design som kan användas av alla medborgare, så slipper vi anpassningar och efterkonstruktioner längre fram, säger Per-Olof Hedvall. 

Allt eftersom som samspel och deltagande smyger sig in i olika nischer av vår vardag uppstår nya möjligheter att mötas. På det sättet blir också digitalisering en kraft för inkludering, till exempel via sociala medier och datorspel.

– Ju mer flexibilitet desto större utrymme för olikhet. Du kan inte enkelt ändra storleken på en fysisk entré, medan digitaliseringen bygger på ett mer flexibelt material. Det går till exempel att ändra textstorleken på skärmen, att öka kontrasten, få en bild beskriven eller en text uppläst, säger Per-Olof Hedvall.

I januari fick Sverige en ny lag till följd av ett EU-direktiv. Då blev det lag på att alla nya webbsidor och mobila applikationer inom offentliga sektorn ska följa en särskild standard. EU-direktivet utformades för ökad tillgänglighet för alla användare, inklusive äldre och personer med funktionsnedsättning.

– Tänk på designen, utformningen, när du bygger digitalt. Hur du interagerar med programvaran i datorn eller en app på mobiltelefonen är också en design. Interaktionsdesign behandlar inte bara det som sker inne i skärmen, utan också det som finns utanför, i rummet och samhället.

Per-Olof Hedvall tror att EU-direktivet skapar nya möjligheter som kommer att få människor att göra nya och oväntade val. Digitalisering öppnar upp för olikheter.

Patricia Moore är övertygad om att satsningen på inkluderande design kan förändra hela samhället till det bättre. Det gynnar alla människor oavsett var i livet de befinner sig.

 

FAKTA | Patricia Moore

Dr Patricia Moore är en av grundarna till Universal Design/Universell utformning. Hon räknas som en av världens mest inflytelserika designers och har ett särskilt fokus på design och värdighet ("Dignity by Design").