Samarbetet kring livsmedel ska fortsätta

Att Lunds universitet inte var med om att vinna Food KIC – EU:s stora satsning på utbildning, forskning och innovation inom livsmedelsområdet – var en stor besvikelse. Men ett kreativt samarbete inom universitetet och med företag och forskare i olika länder ska fortsätta, säger LTH-professorn Yvonne Granfeldt.

– Publicerad den 21 november 2016

EU:s mångmiljardsatsning på utveckling av livsmedelssektorn hamnar inte i Sverige.

Den nyheten nådde häromdagen Yvonne Granfeldt, professor vid Institutionen för livsmedelsteknik, och en rad andra forskare vid Lunds universitet som tillsammans arbetat för att konsortiet FoodNexus – där Lunds universitet är en av 50 så kallade core partners – skulle vinna EU:s Food EIT, en satsning på utbildning, forskning och innovation som delas ut av EU-organet European Insitute of Technology.

Yvonne Granfeldt väljer ändå att se framåt med optimism.

– Vi är jätteglada att EU satsar starkt på livsmedel och vill gratulera FoodConnects som är det vinnande konsortiet.

Eftersom varken Sverige eller Danmark ingår i konsortiet som vann EIT Food krävs nu ett aktivt arbete för att hitta nya vägar, anser Yvonne Granfeldt.

– Inom FoodNexus har vi jobbat väldigt bra och kreativt med ansökan, och nu är det nästan ännu viktigare att vi fortsätter att utveckla nya innovationer.

Vid Lunds universitet finns numera Lund University Food Studies, LUFO, som är en gemensam plattform för livmedelsverksamheten.

– Jag vill tacka alla som har varit med och hjälpt till med ansökan. Som jag ser det är det viktigt att ta nya tag utifrån det vi byggt upp tillsammans. Vi ska på alla sätt använda de nätverk och de många nya idéer som har kommit fram under jobbet med ansökan, säger Yvonne Granfeldt.

 

Tiina Meri