Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete med Lund ger ukrainska studenter andrum

Föreläsningen på skärmen ser ut som vilket digitalt seminarium som helst. Men det är ingen vanlig lektion. De som lyssnar bor i universitetsstaden Zhytomyr i Ukraina och deltar i en serie webbinarier som ett tiotal forskare och lärare i Lund arrangerar.

Jessika Sellergren – Publicerad den 21 februari 2023

Skärmbild av Zoom-möte. Foto.
Samtidigt som de ukrainska studenterna ­lever med kriget ger webbinarierna med LU inspiration och välbehövlig återhämtning, menar dekanen Oksana Chernysh.

En av dem som arrangerar kunskapsutbytet är Oksana Chernysh, dekan vid fakulteten för pedagogisk teknik och livslångt lärande vid Zhytomyr Polytechnic State University. Hon beskriver samarbetet som en stunds andrum för studenterna.

– Samtidigt som krigets kaos pågår, och vi gör dagliga insatser för att rädda våra familjer och hjälpa människor på flykt, så försöker vi också ha en vardag där vi kämpar för att våra studenter ska fortsätta kunna få utbildning.

Trots att elektriciteten svajar, och att flyglarm får studenterna att lämna sina skärmar för skydd i källaren, så ger webbinarierna inspiration och välbehövlig återhämtning, menar Oksana Chernysh.

Hopp i mörkret

En av Lunds universitets forskare som medverkar i samarbetet är Ulrika Sandén. Hon disputerade för ett år sedan i innovationsteknik vid LTH och har sedan dess fortsatt att utforska hur aktiva handlingar – som att vara hoppfull och att låta livet vara föränderligt – kan hjälpa människor att finna trygghet vid svår sjukdom som cancer. Hon kallar det för att finna nuets förnöjsamhet. För studenterna i Ukraina delar hon med sig av tankesättet: att finna hopp även i ett mörker.

– Många av våra studenter blev så inspirerade av Ulrikas seminarium att vi efteråt hade flera långa diskussioner. Hon visade oss alla hoppets kraft och hur viktigt det är att inte ge upp, säger Oksana Chernysh.

Samarbete före kriget

En annan som bidragit med hopp och kunskap är Lars Harrysson vid Socialhögskolan i Lund.

– Redan före kriget hade Oksana och jag ett akademiskt samarbete, men i samband med invasionen frågade jag ”Vad behöver ni?” och fick svaret ”Vi behöver kunskap och andrum”.

Utöver webbinarierna, som främst arrangerats av LTH om ämnen som energi- och vattenlösningar, elektrifiering och alternativa bränslen, så har Lars Harrysson hållit i en kurs om socialpolitik för både svenska och ukrainska studenter.

– På temat frihet, jämlikhet och rättvisa jobbade studenterna med gemensamma projekt, och som en del av examinationen spelade de in korta filmer med sina kampanjbudskap.

Vill mötas i Sverige

Oksana Chernysh berättar att utbytet mellan studenterna var spännande att följa.

– Mina studenter blev verkligen motiverade att uttrycka sina egna idéer. Och samarbetet med de svenska studenterna gav eleverna möjlighet att testa sina tvärkulturella färdigheter som behövs i ett globaliserat samhälle.

Trots att Oksana Chernysh känner rädsla och osäkerhet när hon tänker på framtiden, så har hon en förhoppning om att någon gång komma till Sverige.

– Jag måste få träffa alla människor som jag nu samarbetar med – utan deras engagemang hade det varit svårt att se ljuset i mörkret.

Artikeln publicerades i LUM 1 / 2023

Paneldiskussion om återuppbyggnaden

Ett tiotal forskare och lärare från LTH och Socialhögskolan medverkar i kunskapsutbytet. Den 28 februari arrangerar de ett panelsamtal tillsammans med kollegor i Zhytomyr med fokus på återuppbyggnaden av Ukraina. Alla intresserade är välkomna att delta.

Porträttfoto av Oksana Chernysh.

Oksana Chernysh vid Zhytomyr Polytechnic State University i Ukraina. Foto: Jana Gladyshuk