Så här jobbar LTH med sexuella trakasserier

– Publicerad den 23 november 2017

 

• LTH och Lunds universitet har nolltolerans mot kränkande handlingar och beteenden. Mer information finns att läsa på www.lth.se/medarbetare/anstaellning/arbetsmiljoe-och-haelsa/arbetsmiljoe/kraenkande-saerbehandling/ och www.student.lth.se/stod-i-studierna/lika-villkor-for-studenter/

• Om en student eller medarbetare vill rapportera om sexuella trakasserier finns etablerade processer – vi agerar inom arbetsmiljölagen för att motverka kränkande särbehandling, och med stöd av diskrimineringslagen för lika villkor för alla studenter och medarbetare. 

• Under introduktionen till alla nya studenter gör vi insatser för att förebygga bland annat sexuella trakasserier på flera sätt:

  1. Sedan sex år tillbaka genomför vi en föreläsning för alla nyantagna studenter under mottagningsveckan med likabehandling/diskriminering som tema. Föreläsning genomförs i Lund och Helsingborg och hålls både på svenska och engelska. 
  2. Alla nyantagna studenter får också LTH:s ”Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling för studenter på LTH” som innehåller mycket matnyttig information. Den finns både på svenska och engelska. www.student.lth.se/fileadmin/lth/student/Studier/Diskriminering_VT2016.pdf

• LTH har en samordnare för likabehandlingsfrågor, Bodil Ryderheim, som även arbetar med frågor kring studenternas sociala studie- och arbetsmiljö. 

• Sedan två år tillbaka genomför vi en enkätundersökning för samtliga studenter med inriktning mot deras sociala studie – och arbetsmiljö. I januari/februari 2018 är det dags för nästa enkätomgång. 

• LTH samarbetar med Teknologkåren i frågor kring diskriminering, trakasserier och kränkningar.

• Studentambassadörer som representerar LTH på mässor m.m. utbildas i dessa frågor.

• Vi erbjuder en genuskurs för doktorander och andra anställda. Kursen körs i vår igen.

• Det finns en ledningsgrupp för jämställdhet, mångfald och likabehandling (JäLM) som leds av prorektor Annika Mårtensson. Därutöver finns en arbetsgrupper med representanter för alla institutioner.