Så blir två spjutspetsar i Lund tre

NanoLab Science Village blir – tillsammans med ESS och Max IV – den tredje stora forskningsanläggningen i Brunnshögområdet i nordöstra Lund. Det nya labbet blir också ett brofäste när Lunds universitet etablerar sig i Science Village.

tiina.meri@lth.lu.se – Publicerad den 17 februari 2021

Ambitionen är att den nya byggnaden ska vara färdigställd redan 2025. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Med nanoteknik ges nycklar till hållbara lösningar för planetens och människans bästa. Energieffektivare, smartare, starkare, miljövänligare material blir möjliga att skapa på helt nya sätt.

Det menar Heiner Linke, som är professor vid Fasta tillståndets fysik och prorektor för LTH. Han gläds över beslutet att ett nytt, stort ”nanolabb” ska byggas i Science Village, det vill säga området mellan de två forskningsanläggningarna ESS och Max IV.

– Investeringen i NanoLab Science Village, som ju hamnar vägg i vägg med världsledande forskningsanläggningar, ger Sverige möjligheten att ligga i täten nu när mänskligheten har möjlighet att med materialvetenskap som grund ta nästa tekniksprång för att åstadkomma en bättre värld, säger han.

"Flaskhals" hindrar förnyelse

NanoLab Science Village ersätter Lund Nano Lab, som är en nyckelinfrastruktur för nanoforskningen vid Lunds universitet men som enligt Heiner Linke blivit en flaskhals bland annat eftersom toppmodern utrustning kräver större yta.

Användare från både akademi och företag i hela Sverige välkomnas fortsatt, och det nya labbet ska anpassas så att användare och anställda vid Max IV och ESS ska kunna göra exempelvis kompletterande materialkarakterisering. 

– NanoLab Science Village fyller viktiga strategiska funktioner. Medan Max IV och ESS fokuserar på att analysera material blir vi den första infrastrukturen i Science Village som ägnar oss åt att tillhandahålla avancerade nya material. Genom att komplettera Max IV och ESS lägger vi grunden för ett fullständigt forskningscentrum i Lund, säger Heiner Linke.

Möjligheter för industrin – och svar på hållbarhetsutmaningar

Med det nya nanolabbet tar Lunds universitet därigenom ett viktigt steg för att förverkliga två av regeringens mål: Att etablera ett världsledande forskningscentrum med bas i livsvetenskaper och materialforskning – och att skapa förutsättningar för en teknikpark runt ESS och Max IV i Science Village.

Kostnaden uppskattas till cirka 600 miljoner kronor. Såväl statliga som privata källor förväntas bidra till finansieringen.

– Investeringen är väl värda att göra, delvis med tanke på industrins möjligheter. Men framför allt eftersom nanotekniken ger möjligheter att hitta lösningar i flera svåra hållbarhetsutmaningar, säger Heiner Linke, som hoppas att den nya nanojätten ska vara byggd redan 2025.

Heiner Linke

Heiner Linke

Heiner Linke är professor vid Fasta tillståndets fysik och prorektor vid LTH.

En av de frågor han som prorektor kommer att driva handlar om hur LTH – med ett nytt campus i Science Village – ska arbeta för Nordens mest attraktiva campus och studentliv och de mest eftertraktade arkitekt-, design-, ingenjörs- och teknikutbildningarna.

Området Science Village

Området Science Village

I nordöstra Lund växer den nya stadsdelen Brunnshög fram. Där kommer uppemot 40 000 människor att bo och leva på hålbara vis. Till stadsdelen hör också Science Village, som vid sidan av ESS och Max IV ska rymma en rad verksamheter inom forskning och innovation. 

 

Illustrationen ovan: Science Village Scandinavia