Hoppa till huvudinnehåll

Rent på rätt sätt

Städning och rengöring har av förklarliga skäl hamnat i ropet under coronapandemin. Men hur påverkas vi av de preparat och medel som används? Karin Lovén disputerade nyligen med en avhandling i aerosolteknologi om hur rengöringsprodukter inverkar på hälsan hos dem som städar professionellt. Här listar hon fakta om rengöringsmedel som är bra för alla att känna till.

Jessika Sellergren – Publicerad den 25 februari 2021

Jeansklädda ben, och ett par sneakers, ses skynda nedför en trappa i anrik miljö på Juridicum. Foto.
Rent hus, men inte till priset av hälsa hos dem som städar professionellt. Alla gör klokt i att se över vilka kemikalier de använder vid städning och i vilken form, säger Karin Lovén. Foto: Kennet Ruona

1.  Rengöringssprej kan vara farligt att andas in

– När kemikalier från rengöringssprejer hamnar i luften når de också våra andningsorgan. I min forskning har jag sett att inandning av partiklar från rengöringskemikalier kan ge nässvullnad och ögonirritation. En europeisk studie har också visat att lungfunktionen kan försämras när man exponeras regelbundet och över längre tid. De som arbetar professionellt med städning löper kort sagt större risk för hälsopåverkan än andra.

2.  Skum är bättre än sprej

– Skummande rengöringsmedel är bättre än sprejer. Koncentrationen av både partiklar och gaser i luften minskar med dessa medel jämfört med sprejprodukter, och färre kemikalier riskerar att hamna i våra lungor. Att byta från sprejande till skummande munstycke är en enkel åtgärd för mer hälsosam städning.

3.  Välj bort de värsta kemikalierna

– Vissa rengöringsprodukter innehåller kemikalier med större hälsopåverkan än andra. Ammoniak och blekmedel är två exempel på ämnen du bör undvika – de är extra irriterande för andningsorganen.

4.  Undvik att spreja desinfektionsmedel

– Något att vara extra vaksam på nu när det städas mycket med virusdödande medel är att vara försiktig med att spreja upp desinfekterande medel som en aerosol. Då kan partiklar från desinfektionsmedlet ge skador på andningsorgan och lungor. I dessa smittspridningsdagar är desinfektionsmedel viktigt att använda på ytor och händer, men då helst inte i sprejform.

5.  I många fall gör mikrofiberduk och vatten jobbet

– En fuktad mikrofiberduk är bra på att ta upp smuts. Duken ska inte vara dränkt i vatten, men inte heller kruttorr. Själv undviker jag förstås sprejer och använder hellre en hink med vatten och något bra rengöringsmedel i. Men i coronatider vill vi vara på säkra sidan. Genom att använda exempelvis ytdesinfektionsmedel i rätt koncentration kan vi se till att viruset dör. 


Porträttfoto.

Projekt om rengöringsmedel och städares hälsa

Karin Lovén har tillsammans med forskare i aerosolteknologi vid LTH samt Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet studerat hälsoeffekter hos 225 yrkesverksamma städare genom både enkät- och labbstudier. Projektet har pågått sedan 2014 med finansiering från AFA Försäkring.