Hoppa till huvudinnehåll

Rätt belysning ska lyfta skolelever

– Publicerad den 7 december 2011

Sune Svanberg

Rätt belysning gör skillnad. Skolelever lär sig mer och sjukfrånvaron minskar – liksom elförbrukningen. Nu ska Lundaforskarnas nya rön föras ut för att kunna tas i bruk på skolor och arbetsplatser.

Flervetenskaplig forskning vid Lunds universitet visar att rätt inomhusbelysning har stor inverkan på bland annat hälsa, inlärning, produktivitet, sömn och aptit. Men rätt ljus behöver varken innebära mer ljus eller mer energi. Lösningen handlar om att använda ny teknik på rätt sätt. Och då måste kunskapen ut till dem som ska ta den i bruk.

Den 15 december arrangeras därför en inspirations- och kunskapsdag i Stadshallen i Lund, där forskare och experter inom bland annat miljöpsykologi, nanovetenskap, medicin, synergonomi och ljusdesign visar och berättar om belysningens betydelse på olika plan. Arrangör är Lunds kommuns och Lunds universitets gemensamma initiativ Utmaning hållbart Lund. Dagen vänder sig till alla som arbetar i miljöer där belysningen spelar roll, inte minst olika lärandemiljöer.

– Vi vill ge deltagarna kunskaper och aha-upplevelser som de kan ta med sig hem och börja använda direkt, säger Reine Karlsson, professor i ecodesign och en av initiativtagarna till dagen.

– Lunds kommun och Lunds universitet är redan långt framme inom sitt respektive hållbarhetsarbete. Med Utmaning hållbart Lund gör de gemensam sak. Den här dagen ska bli avstamp för hållbara belysningsprojekt där olika verksamheter får dra snabb nytta av olika forskningsresultat, säger projektledare Peter Kisch.

Belysningsfrågan förs nu allt högre upp på den nationella agendan. Energimyndigheten fattade nyligen beslut om att stödja forskning för energieffektiv belysning med 60 miljoner kronor under de kommande fyra åren. Det är 50 procentig ökning av de anslag som gällt under den fyraårsperiod som löper ut vid nyår.

Vi hälsar media välkommen att bevaka evenemanget den 15 december kl 15-20 i Stadshallen. Läs mer under på http://utmaninghallbartlund.se/valkommen-till-ljuset-fran-lund


Ett axplock av ljusforskning vid LTH:

Piggare med rätt ljus
Ljus påverkar vår vakenhet och vårt humör. Thorbjörn Laike, forskar i miljöpsykologi vid LTH, studerar hur ljuset från olika lampor inverkar på vårt välbefinnande och hormonnivåer. Forskningen inriktar sig på både på ljusens våglängder och olika belysningskällor såsom glödlampor, lågenergilampor och lysdioder. Just lysdioderna är särskilt viktiga att ta reda på mer om. Mycket pekar på att det blåa våglängdsområdet är speciellt betydelsefullt och borde därför kunna utnyttjas för att göra oss piggare.
Kontaktuppgifter: 046-222 70 78, Thorbjorn.Laike@arkitektur.lth.se

Bästa kontorsljuset
Belysningen står för en femtedel av kontorens energiförbrukning, men nivån kan lätt halveras. Det menar Marie Claude Dubois, forskare i Energi- och byggnadsdesign. I över tio år har hon forskat om belysning och dagsljusintag i byggnader. Hon gillar inte stora glasfasader och manuella ljusknappar, men väl rätt typ av automatiska sensorer liksom ljusa interiörfärger och norrläge: ”norr är ett fantastiskt väderstreck för kontor. Det ger ett behagligt, diffust ljus”, menar hon.

Bättre lampor med nanoteknik
Dagens lampor har problemen att de antingen är alldeles för ineffektiva (glödlampor där 96% blir värme) eller miljömässigt oacceptabla (energilampor som innehåller kvicksilver). Det självklara alternativet är lysdioder (LEDs) som är extremt effektiva, men fortfarande för dyra att köpa för att få ett stort genomslag. Men det ser nu ut som svensk nanoteknik inom en snar framtid kan göra LED-arna betydligt billigare. Det hela har sin upprinnelse I den grundforskning som leds av fysikprofessorn Lars Samuelson. Han och hans kollegor har lyckats få lysdiodmaterialet GaN (gallium-nitrid) att växa med s.k. självorganisation på kiselbrickor, vilka är biliga och rikligt förekommande. Resultatet blir helt nya lysdioder som inte bara blir mycket billigare utan även kommer att kunna ge oss ljus vars färgsammansättning kan styras och avpassas till användningen.

Lysdioder kräver nya armaturer
Dagens armaturer för inomhusbruk är inte anpassade för de nya lysdioderna. I sina undersökningar har Industri- och ljusdesignern Magnus Wikander, för närvarande doktorand i industridesign/ljusdesign, noterat att folk bländas av lysdioderna i dagens armaturer. Tillverkarna har inte tagit till sig detta anser han och menar att armaturer måste utvecklas ur brukarnas perspektiv. De kan förslagsvis vara utformade så att ljuskällan döljs eller reflekteras mot en reflektor.
Kontaktuppgifter: Magnus.Wikander@design.lth.se