Oscar II:s stipendium till David Busto

Oscar II:s stipendium 2021 har tilldelats David Busto för hans avhandling ”Quantum interference effects in attosecond photoionization dynamics".

– Publicerad den 6 maj 2021

Fyra avhandlingar från av hög kvalitet har från olika områden vid LTH nominerats till Oscar II:s stipendium 2021. Speciellt för detta stipendium är att förtjänstfull vetenskaplig författarverksamhet eller förväntad sådan verksamhet vid universitetet skall styrkas. Vid bedömning av dessa fyra avhandlingarnas framställning framstod följande avhandling som mest relevant: ”Quantum interference effects in attosecond photoionization dynamics" författad av David Busto.

David Busto visar en stor förmåga att förmedla sitt arbete till en bredare publik i en mycket välskriven och tydlig populärvetenskaplig sammanfattning av sitt doktorsarbete. Denna sammanfattning inleds med följande mening: "Quantum interference effects in attosecond photoionization dynamics... 'Great! I don’t even understand the title.' If that’s what you are thinking, this section is for you."

Oscar II:s stipendium delas ut årligen. Stipendiet delas ut till en eller flera yngre vetenskapsidkare vid Lunds universitet som inte har tillsvidareförordnande på tjänst.