Ömsesidiga samarbeten mellan universitet genom dubbelexamen

Att teckna avtal för dubbelexamen med ett partneruniversitet är en väg framåt i stärkandet av LTH:s internationella samarbeten. Ett gemensamt utbildningsprogram istället för korta projekt och utbyten stärker ömsesidigheten och skapar långsiktiga effekter. Ett sådant exempel är Universidade Eduardo Mondlane:s (UEM) nya program med LTH där tre PhD-studenter delar sin tid och forskning mellan lärosätena.

– Publicerad den 22 januari 2020

Universidade Eduardo Mondlane och LTH tecknar avtal för dubbelexamen.

Internationella utbyten är en viktig del av LTH:s internationaliseringsarbete och en mindre välkänd men effektiv rutt till fördjupat samarbete med andra universitet är genom instiftandet av dubbelexamen. Då delar studenten sin tid mellan LTH och ett annat universitet och får på så vis ut en fullvärdig examen från båda.

Vid en fakultet som strävar efter att vara ‘till nytta för’ och som en del i LTH:s vision för internationalisering menar Martin Tunér, vice-rektor med ansvar för internationella frågor, att denna typen av nära samarbeten är ett viktigt verktyg:

“LTH strävar efter att producera forskning som kommer till nytta för samhället i stort, näringslivet och akademin. Globala problem löses genom globala samarbeten.”

Ett lyckat exempel på denna typen av avtalssamarbeten är med UEM, det största universitet i Moçambique och Institutionen för Livsmedelsteknik på LTH. Sverige har sedan 1978 ett akademiskt utbyte med UEM där LTH deltagit i ett flertal projekt, t.ex. i förädlingsforskning på basvaran cassava. 2019 trappades samarbetet upp då UEM och LTH tecknade ett avtal för dubbelexamen för PhD-studenter som kommer att spendera halva sin tid i Lund, och halva i Maputo. Först ut är Paula Viola Salvador. José da Cruz Francisco, projektledare för det SIDA-finansierade programmet, berättar om fördelarna med avtalet för UEM:

“Vi har haft flera lyckade forskningsprojekt med LTH tidigare men ett program som detta ger oss möjligheten att strukturera ett mer varaktigt och meningsfullt samarbete. Våra PhD-studenter får tillgång till fler metoder och infallsvinklar. Detta bidrar till UEM:s kunskapsautonomi och stärker vår egen forskarutbildning”.

Vid LTH koordineras programmet av Björn Bergenståhl på Institutionen för Livsmedelsteknik. Utöver de strategiska målen som fastställdes för Lunds universitet under 2019 kopplat till de hållbara målen i Agenda 2030 beskriver Björn hur samarbetet lyfter institutionens forskning på flera plan:

“Genom att de två universiteten arbetar så nära varandra får vi jobba med nyttiga verklighetsbaserade frågeställningar. Det breddar urvalet för forskningsprojekt och vi får tillgång till en annan data än vad vi annars haft.”